PolskiEnglishFrançais (France)UkrainianGermanycall button

 

Zaprojektuj przyjazne miejsce do czytania w jednym z wrocławskich parków! Konkurs na projekt graficzny odbywa się w ramach akcji Cały Wrocław Czyta

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS NA PROJEKT GRAFICZNY dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Wrocławia.
PRZYJAZNE MIEJSCE DO CZYTANIA W PARKU WROCŁAWSKIM

W ramach akcji Cały Wrocław czyta oraz Niebieska Wstążka dla Drzew we Wrocławiu.


Partnerzy konkursu:
1. Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu.
2. Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 we Wrocławiu


Konkurs polega na sporządzeniu projektu miejsca do czytania, którego centralnym elementem będzie wybrana przez Was ławka , w wybranym parku we Wrocławiu (zdjęcia ławek w parkach poniżej).

Projekt w postaci RYSUNKU SYTUACYJNEGO, czyli rysunku ławki, zaprojektowanych elementów na ławce i wokół ławki, sprzyjających czytaniu powinien zawierać nazwę parku wybranego przez Twórcę/twórców projektu. UWAGA - WYBIERAMY PARKI Z ZAPREZENTOWANEJ PONIŻEJ LISTY.
Projekt ponadto powinien zawierać: wizualizację samej ławki - ozdoby, rysunki? oraz dodatkowe elementy np. miejsca na książkę, a także otoczenia ławki (krzewy, kwiaty? z wyraźnym wskazaniem rodzajów roślin i miejsca nasadzenia).

Projekt powinien być wykonany na karcie A 4 lub A 3.
Dopuszczalna jest przestrzenna makieta projektu.

Projekt (podpisany imieniem i nazwiskiem twórcy/twórców, nazwą placówki oraz adresem mailowym nauczyciela do kontaktu oraz podpisanymi zgodami na upublicznienie wizerunku uczestników - formularze poniżej) może być dostarczony osobiście do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 16 we Wrocławiu, ul. Wietrzna 50, 50-024 Wrocław, z dopiskiem na kopercie BIBLIOTEKA lub przesłany pocztą elektroniczną (skany) na adres  do 20 maja 2023 r.


Szkoła może przysłać max. 1 projekt.
Każdy projekt może być stworzony przez max. 3 autorów.

Rekomendujemy wybranie się do parku w celu dokładnego obejrzenia wybranego miejsca i otoczenia. To ułatwi tworzenie rysunku i pobudzi wyobraźnię młodych twórców. Jury w składzie: Przedstawiciel WCDN, Przedstawiciel ZZM, Przedstawiciel DBP ocenią prace w 3 grupach wiekowych:
1. Klasy I-III szkoły podstawowej
2. Klasy IV-VIII szkoły podstawowej
3. Klasy I-IV szkoły ponadpodstawowej.

REGULAMIN KONKURSU >>