PolskiEnglishFrançais (France)UkrainianGermanycall button

 

[PL]
NA DRUGIE: NADZIEJA / ????? ??'?: ?????, otwarcie wystawy: 24 lutego 2023, godz. 17:00 (Galeria pod Plafonem, DBP, Rynek 58) 
 
Na wernisażu swoje wiersze przeczytała Alona, która przyjechała do Polski z Zaporoża.
W dniach 24 lutego ? 3 marca 2023 w Galerii pod Plafonem zorganizowaliśmy wystawę reportażowych zdjęć Marcina Staniewskiego z wyjazdów pomocowych do Ukrainy, która 24 lutego 2022 r. została zaatakowana przez Federację Rosyjską. W rocznicę rosyjskiej agresji przywołujemy pamięć o zbombardowanych miastach i zniszczonej infrastrukturze, ale przede wszystkim pokazujemy niedoskonałą i chropowatą w formie ?migawkę? o niezłomności i odwadze cywilów ? Ukrainek i Ukraińców ? którzy wciąż walczą o wolny kraj i zachowanie własnej, odrębnej kultury i języka. Razem z nimi patrzymy z NADZIEJĄ w przyszłość na odbudowanie wolnej Ukrainy.
Marcin Staniewski - poznański społecznik, farmaceuta, zaangażowany od początku wojny w pomoc Ukrainie, w jego domu znalazło i nadal znajduje schronienie wielu uchodźców.
Od 24 lutego 2022 roku regularnie co miesiąc organizuje demonstracje poparcia dla Ukrainy przed konsulatem Rosji w Poznaniu, w marcu 2022 roku zainicjował w Poznaniu cotygodniową akcję ?Zupa dla pokoju? ? ciepły posiłek przygotowywany przez wolontariuszy w restauracji Nadzieja dla osób w kryzysie uchodźczym potrzebujących wsparcia.
Od początku wojny jeździ z pomocą humanitarną do Ukrainy, m in. był we Lwowie, w Równem, Łucku, Iwano-Frankowsku, Charkowie, Połtawie, Czugujewie, Kupiańsku, Kijowie, Boryspilu, Buczy, Irpieniu, Izjumie, Balaklei, Słowiańsku, Konstantynówce, Bachmucie, Kramatorsku, Lymanie, Dnieprze, Czerkasach, Zaporożu. Dowozi przede wszystkim leki, opatrunki i sprzęt medyczny, rzeczy potrzebne na front, agregaty prądotwórcze, żywność dla ludności cywilnej i zwierząt. W Charkowie, który jest miastem partnerskim Poznania, również podjął akcję ?Zupa pokoju?.
Dla Ukraińców i Białorusinów udostępnił lokale przy Sienkiewicza 8 w Poznaniu, w których odbywają się spotkania literackie, kulturalne, działa teatr, tworzone są prace plastyczne, odbywają się lekcje ukraińskiego i białoruskiego dla dzieci, działa klubik dziecięcy, przygotowywane są apteczki wojskowe, turnikety, świece i maskownice na front. Stale współpracuje z woluntariuszami New Forest for Ukraine z Wielkiej Brytanii, którzy systematycznie przyjeżdżają do Poznania, z fundacjami i grupami niesformalizowanymi, a także wolontariuszami zajmującymi się zwierzętami w Ukrainie.
Koordynacja: Joanna Brodniewicz (UAM);
Fotografie: Marcin Staniewski;
Aranżacja i produkcja wystawy: Małgorzata Grączewska (DBP)
Współorganizacja wystawy: Ośrodek Kultury i Sztuki / Dolnośląskie Laboratorium Kultury - Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
 
[UA]
????? ??'?: ?????
?????????? ?? ???????? ??????????? ?????????? ??????? ???????????? ? ??????? ? ????????? ?? ???????, ??? ??????? ?????? ?????????? ????????? 24 ?????? 2022 ????. ? ??????? ?????????? ??????? ?? ?????????? ???'??? ??? ??????????? ????? ?? ?????????? ??????????????, ??? ????????? ????????? ???????????? ? ?????? "??????" ????????? ?? ???????? ????????? ???? - ??????????? ????? ? ?????????, ??? ???? ???????? ?? ?????? ?????? ?? ?????????? ??????? ??????????? ???????? ? ????. ????? ? ???? ?? ? ?????? ???????? ? ???????? ?? ??????????? ??????? ???????.
?? ?? ??'????!
?????? ??????????? - ??????????? ?????????? ????, ?????????, ???? ???? ?????? ? ???????? ??????? ??? ??????? ?????. ?????? ???????? ??????? ? ????????? ???????? ? ???? ???????.
? 24 ?????? 2022 ???? ??? ????????? ??????????? ????????? ???????????? ????????? ??????? ????? ???????????? ????? ? ???????. ? ??????? 2022 ???? ? ??????? ??? ?????????? ????????? ????? ???? ????? - ?? ?????? ???, ??? ??????? ????????? ? ????????? ?Nadzieja? ??? ?????, ?? ??????????? ? ????? ????? ????????? ? ??? ?????????? ?????????.
??? ??????? ????? ?????? ??????????? ?????? ? ???????????? ????????? ? ???????. ??? ??????? ? ??????, ???????, ??????, ?????-???????????, ???????, ???????, ???????, ??????????, ?????, ?????????, ????, ??????, ?????, ????????, ???????????, ??????????????, ???????, ????????????, ??????, ??????, ????????, ?????????. ? ????????? ??? ???????? ???????????, ??????????????? ????????? ?? ??????? ??????????, ? ????? ???? ????????? ??? ?????? ????, ?? ?????????????????, ??? ??? ????????? ?? ??????.

? ???????, ???? ? ??????-????????? ???????, ?????? ??????????? ??? ???? ???????? ???????? ???? ?????.

??? ????????? ? ????????? ??? ????? ? ???????????? ?????????? ?? ?????? ????????? 8, ?? ???????????? ??????????? ?? ????????? ????????, ?????? ?????, ??????????? ??????? ??????, ??????????? ????? ??????????? ?? ??????????? ??? ??? ?????, ??? ??????? ??????. ????? ??? ?????????? ?????????? ???????, ??????????, ?????? ?? ????? ??? ??????.
?????? ??????????? ???????? ?????????? ?? ??????????? ? ?New Forest for Ukraine? ?? ??????? ????????, ??? ????????? ????????? ?? ??????? ????? ? ??????? ?? ????????????? ???????, ? ????? ???? ???????????, ??? ?????????? ????????? ? ???????.
[ENG]

Marcin Staniewski - Poznań?s social worker, pharmacist, involved in helping Ukraine from the beginning of the war, many refugees have found shelter in his house.

Since February 24th 2022, he organizes regularly every month demonstrations of support for Ukraine at the front of the consulate of Russia in Poznań. In March 2022, he initiated a weekly  campaign called ?Peace Soup? that is, a warm meal prepared for Ukrainian refugees in need by volunteers in the restaurant Hope.

From the beginning of the war, he has been going with humanitarian aid to Ukraine, he was, among others, in Lviv, Rivne, Lutsk, Ivano-Frankivsk, Kharkiv, Poltava, Czuhujew, Kup?yans?k, Kyiv, Boryspil, Bucha, Irpin, Izium, Balakliya, Slovyansk, Kostyantynivka, Bakhmut, Kramatorsk, Lyman, Dnipro, Cherkasy, Zaporizhzhia. He mainly delivers drugs, dressings and medical equipment, items needed for the front, generators, food for civilians and animals. In Kharkiv, which is Poznań twin city, he also introduced the action Peace Soup.

At Sienkiewicza 8 street in Poznań, he provided the premises for Ukrainians and Belarusians where literary and cultural meetings take place. In the offer of the centre, there is also a theatre, arts studio, Ukrainian and Belarusian courses for children, children?s club, military first aid kits, tourniqets, candles and masks for the front are prepared. He constantly collaborates with the volunteers of New Forest for Ukraine from the Great Britain who come regularly to Poznań, and with other foundations or non-formal groups including volunteers who are engaged in animal care in Ukraine.

fot. K. Wiącek, I. Duchnowska i R. Werszler