PolskiEnglishFrançais (France)UkrainianGermanycall button

 

Szkolenie wewnętrzne dla pracowników DBP. Pod tekstem fotorelacja z warsztatów.

Celem warsztatów było wsparcie pracowników i pracownic instytucji wrocławskich w działaniach integracyjnych na rzecz nowych mieszkańców i mieszkanek miasta, głównie Ukraińców i Ukrainek.

Warsztaty były pretekstem do pogłębienia, odświeżenia, czy weryfikacji dotychczas zdobytej wiedzy, założeń i metod pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo.Celem warsztatów stało się rozpoznanie i omówienie czynników modelujących nasze postrzeganie i ocenianie osób z doświadczeniem migracji lub uchodźstwa – w tym dzieci i młodzieży – oraz wpływających na proces ich integracji z naszym społeczeństwem. Dzięki udziałowi w warsztatach osoby pracujące w różnych placówkach i organizacjach mogą skuteczniej diagnozować i rozwiązywać problemy w wielokulturowej społeczności.

Program warsztatów:

 1. Poznajmy się. Jak chcesz, żeby się do ciebie zwracać?
 2. Idea warsztatów i projektu, lista obecności.
 3. Kontrakt: czego potrzebujemy do dobrej współpracy?
 4. Kontakty międzykulturowe: ćwiczenie.
 • kultura i różnice wewnątrz- i międzykulturowe
 • wymiary kultury (Wielka piątka Hofstede)
 • strategie akulturacyjne: jak można ułożyć relacje my-wy-oni?
 • Integracja: co pomaga i co przeszkadza w tym procesie?
 • Jacy oni są? Ćwiczenie.
  • stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja
  • psychologiczne pułapki oceniania
  • konsekwencje psychologiczne i społeczne S-U-D
 • Kompetencje międzykulturowe w codziennych kontaktach.
  • konflikty międzykulturowe i quasi międzykulturowe:  
  • jak się poruszać w wielokulturowych realiach? (przykłady i dyskusja)
 • Podsumowanie i zakończenie zajęć.

Warsztaty są prowadzone z wykorzystaniem metod aktywnych przez zespół edukatorów EkoCentrum Wrocław współpracujący z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego. 

Prowadzący:

Aneta Osuch – absolwentka filozofii na Wydziale Nauk Społecznych (Uniwersytet Wrocławski), aktualnie kończy psychologię (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS). Posiada uprawnienia pedagogiczne. Absolwentka Szkoły Trenerów Umiejętności Społecznych i II edycji Szkoły Trenerów Edukacji Globalnej; uczestniczka szkoleń i warsztatów organizowanych przez organizacje zajmujące się edukacją globalną i społeczną, m.in. Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Współpracuje z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego jako trenerka antydyskryminacyjna, udziela wsparcia psychologicznego osobom doświadczającym dyskryminacji. Współautorka założeń programowych, materiałów edukacyjnych i scenariuszy warsztatów antydyskryminacyjnych oraz programu Laboratorium Edukacji Globalnej. EdukatorkaEkoCentrum Wrocław.

Arkadiusz Wierzba – z wykształcenia polonista i kulturoznawca, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiował także filozofię. Tłumacz języka czeskiego i słowackiego, trener i edukator. Od 2013 roku współpracuje z Fundacją EkoRozwoju jako koordynator ds. PR i edukator. Ukończył II edycję Szkoły Trenerów Edukacji Globalnej, a także Szkołę Trenerów Umiejętności Społecznych. Uczestnik szkoleń i warsztatów dotyczących edukacji globalnej i antydyskryminacyjnej organizowanych m.in. przez Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Współautor założeń programowych, materiałów edukacyjnych i scenariuszy warsztatów antydyskryminacyjnych oraz programu Laboratorium Edukacji Globalnej. Współpracuje z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego jako trener antydyskryminacyjny. Edukator EkoCentrum Wrocław.

Zadanie realizowane przy wsparciu UNICEF w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) na podstawie Memorandum of Understanding pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) a Miastem Wrocław z dnia 9.06.2022 oraz Letters of exchange for the provision of supportrelated to emergencyrefugeeresponse in Wroclaw z 09.06.2022.