PolskiEnglishFrançais (France)UkrainianGermanycall button

 


1. Czytniki e-booków można wypożyczyć w Fonotece.

2. Z usługi wypożyczania e-czytników mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające kartę biblioteczną DBP we Wrocławiu.

3. Można wypożyczyć 1 czytnik na okres 1 miesiąca z możliwością jednokrotnego przedłużenia terminu zwrotu o kolejny miesiąc, o ile nie został zamówiony przez kogoś innego.

4. Przedłużenia można dokonać najpóźniej w dniu terminu zwrotu.

5. Opłata za przetrzymanie czytnika wynosi 1 zł za dzień.

6. Przy wypożyczaniu e-czytników korzystający zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego i podpisania oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu (u bibliotekarza).

7. Użytkownik Biblioteki może za pomocą serwisu www.dzb.pl złożyć zamówienie na czytnik. Informacja o stanie realizacji zamówienia jest dostępna na bieżąco na koncie czytelnika wymienionego wyżej serwisu.

8. Zamówiony czytnik powinien być odebrany w przeciągu 3 dni; po upływie tego terminu czytnik może być wypożyczony innemu użytkownikowi.

9. Użytkownik ma prawo wgrać do pamięci czytnika dowolne e-booki.

10. Przed zwrotem czytnika użytkownik zobowiązany jest do usunięcia wszystkich wgranych przez siebie plików i oddania urządzenia w stanie takim jak go wypożyczył.

11. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu praw autorskich do materiałów zamieszczanych na czytnikach przez użytkowników.