PolskiEnglishFrançais (France)UkrainianGermanycall button

 

Sprawozdania, analizy, raporty to nieodłączna część pracy w każdej bibliotece publicznej, zwłaszcza po zakończeniu roku kalendarzowego. Sprawozdanie za dany rok kalendarzowy składane jest dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego  na drukach K-03, od kilku lat wyłącznie drogą elektroniczną. Biblioteka wojewódzka i powiatowa prowadzą sprawozdawczość ze swojej sieci bibliotek, część danych liczbowych wykorzystywana jest dla potrzeb Biblioteki Narodowej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz samorządów lokalnych. Co roku też organizator każdej biblioteki oczekuje sprawozdania opisowego, które pozwoli bliżej poznać działalność podległej jednostki samorządowej, jej problemy i potrzeby. Prowadzona w sposób rzetelny  w dzienniku statystycznym statystyka dzienna, miesięczna i roczna oraz dokumentowanie działalności w innych rejestrach m.in. finansowo-księgowych stanowią podstawę do zastosowania wskaźników funkcjonalności przy obliczaniu efektywności, obciążenia usługami i kosztów utrzymania. Mam nadzieję, że zaproponowany zestaw wskaźników i sposób ich wyliczania będą pomocne w Państwa pracy.
liczba wypożyczeń na 1 książkę ( obrót księgozbioru)
= liczba wypożyczeń : liczba książek w bibliotece


liczba woluminów na 1 czytelnika
= liczba książek w bibliotece : liczba czytelników


wypożyczenia na 1 czytelnika
= liczba wypożyczeń : liczba czytelników


zakup na 100 mieszkańców
= liczba zakupionych książek : liczba mieszkańców x 100


liczba woluminów na 100 mieszkańców
= liczba książek  w bibliotece :  liczba mieszkańców x 100


liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców
= liczba wypożyczeń : liczba mieszkańców x 100


wydano na zakup książek na 1 mieszkańca
= wydana kwota w zł :  liczba mieszkańców


wydano na zakup książek na 1 czytelnika
= wydana kwota w zł : liczba czytelników


przeciętna cena 1 zakupionej książki
= wydana kwota na zakup książek w zł : liczba zakupionych książek


procent liczby czytelników wobec ogółu mieszkańców
= liczba czytelników : liczba mieszkańców x 100


procent liczby czytelników do lat 15 wobec ogółu czytelników
= liczba czytelników do lat 15 : liczba czytelników ogółem x 100


liczba mieszkańców na 1 bibliotekę (gęstość sieci bibliotecznej, wielkość obsługi)
= liczba mieszkańców  : liczba bibliotek


liczba miejsc w czytelni na 100 mieszkańców
= liczba miejsc w czytelni : liczba mieszkańców  x 100


liczba pracowników na 1 placówkę
= liczba pracowników : liczba placówek


czytelnicy na 1 etat przeliczeniowy na stanowiskach bibliotekarskich
= liczba czytelników : liczba etatów


średnia cena 1 książki zakupionej w roku
= wydana kwota  na zakup książek zł : liczba zakupionych woluminów


procentowy udział biblioteki w nakładach na kulturę w gminie w roku...
= budżet biblioteki : budżet na kulturę x 100