Stephen Farthing
HISTORIA SZTUKI
Arkady 2019

Obszerne kompendium wiedzy o historii sztuki światowej.
Ponad 1 100 kolorowych ilustracji najwybitniejszych dzieł sztuki.
Omówienie wszystkich najważniejszych dziedzin w sztukach plastycznych, od malarstwa i rzeźby po sztukę konceptualną.

Źródło:https://www.arkady.info