PolskiEnglishFrançais (France)UkrainianGermanycall button

 

ponad 1000 lat temu…

(1030) 992
Testament polityczny Mieszka I, tzw. „Dagome iudex”, w którym Śląsk wymieniony jest jako składowa część państwa polskiego.

dagomejpg
Fragment dokumentu z tajemniczym zapisem
„Dagome iudex” (w prawym górnym rogu).

ponad 800 lat temu…

(890) 1132
Pojawienie się u kronikarza czeskiego Kosmasa nazwy Slansco na określenie Śląska.

(820) 22 XI 1202
Przejęcie pieczy nad klasztorem cysterek w Trzebnicy przez papieża Innocentego III, był to pierwszy żeński klasztor na Śląsku ufundowany przez księcia Henryka I Brodatego.

(820) 25 XI 1202
Układ między księciem raciborskim Mieszkiem Plątonogim a jego bratankiem księciem wrocławskim Henrykiem I Brodatym, którym potwierdzono podział dzielnicy śląskiej na wrocławską i opolsko-raciborską (później Śląsk Dolny i Górny).

(820) 1202
Wygaśnięcie zasady senioratu, w związku z czy Śląsk stał się niezależnym księstwem w rozumieniu państwa polskiego.

(820) 1202
Wzmiankowanie Ścinawy jako osady handlowej.

(820) 1202
Dokument księcia Henryka I Brodatego, w którym po raz pierwszy wzmiankowano kasztelana Bolesławca – Nankerus castellanus de Bolezlauezc.

800 lat temu…

(800) 1222
Pojawienie się po raz pierwszy orła jako godła książąt śląskich na pieczęci konnej Kazimierza, księcia opolsko-raciborskiego.

pieczec kazimierza
Odrys pieczęci konnej księcia opolsko-raciborskiego Kazimierza I

(800) 1222-1225
Budowa pierwszego ratusza w Lubaniu.

ponad 700 lat temu…

(780) 24 II 1242
Pierwszy na Śląsku turniej rycerski, zorganizowany przez księcia Bolesława II Rogatkę na zamku we Lwówku Śląskim.

(780) 15 VII 1242
Śmierć dominikanina Czesława Odrowąża, zasłużonego w obronie Wrocławia podczas najazdu tatarskiego, beatyfikowanego w 1713 roku.

(780) 24 VIII 1242
Testament Jadwigi, późniejszej świętej śląskiej.

(780) 1242
Informacja źródłowa o jaworskich proboszczach kościoła św. Barbary.

(780) 1242
Dokonanie aktu fundacji klasztoru w Krzeszowie przez ks. Annę, wdowę po księciu Henryku II Pobożnym.

(770) 1252
Otwarcie pierwszej łaźni dla ubogich w Legnicy.

(760) 20 XII 1262
Pogodzenie się biskupa wrocławskiego Tomasza I z księciem Bolesławem II Rogatką.

(760) 1262
Poświadczenie Świdnicy jako grodu kasztelańskiego.

(760) 1262
Pierwsza źródłowa wzmianka o wójcie Dzierżoniowa.

(750) 1272
Otrzymanie zezwolenia od księcia przez Wrocław na budowę domów murowanych z piwnicami, wolnych od podwyższonych podatków.

(750) 1272
Założenie biblioteki parafialnej przy kościele św. Jerzego w Dzierżoniowie.

(730) 9 VIII 1292
Przybycie do Krzeszowa grupy mnichów cysterskich: opata Teodora i 12 zakonników z Henrykowa.

(730) 1292
Najstarszy znany herb Wrocławia z woskowego odcisku wielkiej pieczęci miejskiej przedstawiający św. Jana Chrzciciela z wzniesioną ręką, na tle murów obronnych miasta.

(730) 1292
Pierwsza wzmianka o Kątach Wrocławskich.

(730) 1292
Powstanie opactwa cysterskiego w Krzeszowie ufundowanego przez księcia Bolka I Surowego.

(730) 1292
Potwierdzenie istnienia grodów kasztelańskich w Chojnowie (kasztelan Bronisław), zamek w Jaworze, Strzegomiu (kasztelan Apeczko de Silicz).

700 lat temu…

(700) 7 VI 1322
Pierwszy znany kasztelan książęcy w Wołowie – Symeon.

ponad 600 lat temu…

(690) 1332
Pielgrzymka króla Polski Władysława Łokietka do grobu Świętej Jadwigi w Trzebnicy.

(670) 1352
Trzęsienia ziemi w Sudetach.

(640) 15 V 1382
Zakończenie „wojny piwnej” we Wrocławiu ; kapituła wrocławska otrzymała przywilej królewski, zezwalający na wolny dowóz piwa spoza Wrocławia do mieszkań kanoników.

(640) 1382
Źródłowa informacja poświadczająca istnienia cmentarza żydowskiego w Świdnicy.

(640) 1382
Ufundowanie w Strzegomiu pierwszego na Śląsku klasztoru karmelitów, sprowadzonych z Pragi przez króla Wacława IV.

(620) 17 VII 1402
Powstanie we Wrocławiu związku zrzeszającego książęta, biskupa, rycerstwo i miasta królewskie (bez Świdnicy i Jawora) w celu utrzymania bezpieczeństwa na Śląsku.

(610) 14 X 1412
Utworzenie związku starosty kłodzkiego i stanów ząbkowickich przeciwko husytom.

600 lat temu…

(600) 1422
Prawo tranzytu przez ziemie polskie dla kupców wrocławskich.

ponad 500 lat temu…

(580) 4 X 1442
Układ biskupa Przecława z Pogorzeli z Pragą o poddaniu biskupstwa wrocławskiego (bez księstwa nyskiego) pod patronat królów czeskich.

(530) 21 IX 1492
Wygaśnięcie linii Piastów oleśnickich na księciu Konradzie X Białym, skutkiem czego księstwo oleśnickie przeszło pod bezpośrednią władzę króla czeskiego Władysława II Jagiellończyka.

(530) 1492
Wygnanie Żydów z Kłodzka.

(520) 1502
Przywilej bicia złotej monety dla Wrocławia.

(510) 1512
Powstanie rękopisu Barthela Steina: Descriptio totus ataque civitatis reggae Wratislviensis (Opis całego świata jak też królewskiego miasta Wrocławia).

ponad 400 lat temu…

(490) 1532
Wydanie ordynacji górniczej przez Christopha von Hochberga z Książa dla kopalni w Boguszowie, która składała się z 12 artykułów.

(490) 1532
Wprowadzenie urzędu kata miejskiego w Lubomierzu.

(490) 1532
Założenie wodociągów we Wschowie.

VII (480) 1542
Początek dżumy na Śląsku, która we Wrocławiu pochłonęła 5913 osób.

(480) 1542
Przejęcie na swoje utrzymanie szkół i kościołów przez radę miejska we Wrocławiu.

(470) 1552
Powołanie przez sejm śląski Krajowego Urzędu Płatniczego, niezależnego od Korony.

(470) 1552
Pierwsze luterańskie kazanie w Cieplicach Śląskich.

(460) 1562
Powstanie cechu piekarzy w Mieroszowie.

(460) 1562
Powstanie najstarszego znanego planu Wrocławia autorstwa Bartholomöusa Weynera.

(460) 1562
Oficjalne wprowadzenie religii protestanckiej przez radę miasta Jawora.

(460) 1562
Pierwsze kazanie luterańskie w Kamiennej Górze.

(460) 9 V 1562
Nadanie książęcego przywileju górnikom ze Złotego Stoku na założenie kasy bractwa w celu opieki nad biednymi górnikami i robotnikami.

(450) 1572
Pierwszy publiczny zegar w Kłodzku.

(440) 1582
Powstanie cechu lniarzy w Środzie Śląskiej.

400 lat temu…

(400) 18 XII 1622
Odnalezienie pod posadzką kościoła klasztornego w Krzeszowie obrazu Matki Bożej Łaskawej.

mb laskawa
Obraz Matki Bożej Łaskawej z Krzeszowa

(400) 1622
Nadanie przywileju bicia monety Wąsoszowi.

(400) 1622
Obrabowanie klasztoru w Krzeszowie i wypędzenie zakonników przez oddziały lisowczyków.

(400) 1622
Wypędzenie wszystkich pastorów z hrabstwa kłodzkiego.

ponad 300 lat temu…

(390) 1632
Zorganizowanie regularnej poczty państwowej, uruchomienie połączenia pocztowego Wrocławia z Wiedniem.

(380) 1642
Powstanie we Wrocławiu pierwszej na Śląsku giełdy handlowej.

(370) 27 VIII 1652
Cesarski dekret o usunięciu protestantów z księstwa wrocławskiego.

(370) 23 IX 1652
Wytyczenie placu pod budowę kościoła pokoju w Świdnicy przez specjalną komisję.

(370) 26 IX 1652
Wytyczenie placu pod budowę kościoła pokoju w Jaworze w obecności starosty Otto von Nostitza, gen. Louisa de Monteverques, dwóch inżynierów, rajców i mieszkańców miasta.

(370) 25 X 1652
Pierwsze nabożeństwo w nowym kościele pokoju w Jaworze.

(370) 19 XII 1652
Dekret cesarski o redukcji kościołów ewangelickich w księstwie świdnicko-jaworskim.

(370) 1652
Utworzenie regularnej poczty konnej z Wrocławia do Pragi, która kursowała dwa razy w tygodniu.

(360) 15 IX 1662
Uruchomienie regularnej poczty konnej między Wrocławiem a Berlinem, przez Środę Śląską, Prochowice, Lubin, Polkowice, Zielona Górę.

(360) 1662
Nadanie pierwszego tytułu magistra we wrocławskim kolegium jezuickim.

(360) 1662
Ukazanie się pierwszego zbioru opowiadań o Liczyrzepie autorstwa Johannesa Praetoriusa – Daemonologia Rubinzalii Silesii, zawierający w czterech tomach 241 legend i opowieści.

(320) 2 VII 1702
Poświęcenie kaplicy na szczycie Ślęży, zbudowanej na ruinach zamku.

(320) 21 X 1702
Akt fundacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego wystawiony przez cesarza Leopolda I.

(320) 15 XI 1702
Uroczyste otwarcie wrocławskiej Akademii Leopoldyńskiej, w której naukę rozpoczęło 200 studentów.

300 lat temu…

(300) 23 I 1722
Pisemne rozporządzenie cesarza Karola VI nakazujące dokonania pierwszego urzędowego kartograficznego zdjęcia Śląska.

slask
Mapa przeglądowa całego Śląska z 1780 r.

ponad 200 lat temu…

(290) 1732
Określenie wrocławskiego biskupstwa jako egzempcyjne, czyli podległego bezpośrednio Stolicy Apostolskiej przez papieża Klemensa XII.

(290) 1732
Rozpoczęcie działalności we Wrocławiu firmy wydawniczej pochodzącej z Frankonii Johanna Jakoba Korna (istniała w tym mieście do 1945 roku).

(280) 3 I 1742
Pierwszy numer wydawanej przez Korna we Wrocławiu gazety Schlesische Privilegirte Staats-kriegs-und Friedenszeitung, późniejsze Schlesische Zeitung, które wychodziła do 1932 roku.

(280) 15 I 1742
Likwidacja większości sądów feudalnych, dworskich oraz miejskich i patrymonialnych na Śląsku przez króla pruskiego Fryderyka II ; utworzono dwa główne sądy we Wrocławiu i Głogowie.

(280) 30 I 1742
Podniesienie Wrocławia do rangi miasta stołecznego i rezydencjonalnego przez króla pruskiego.

(280) 1742
Rozpoczęcie prac nad oświetleniem ulic i placów Głogowa.

(280) 1742
Rozwój protestantyzmu na Dolnym Śląsku.

(280) 1742
Utworzenie urzędu gubernatora hrabstwa kłodzkiego – pierwszym gubernatorem był gen. Heinrich August baron de la Motte Fouque.

(250) 2 I 1772
Otwarcie pierwszej na Śląsku rafinerii cukru na wrocławskiej Wyspie Mieszczańskiej.

(220) 1 I 1802
Otwarcie w Świdnicy Zakładu Poprawczego i Przytułku dla Ubogich, nazywanego Domem Pracy Przymusowej.

(220) 1802
Przerzeczyn ogłoszono uzdrowiskiem.

(220) III/IV 1802
Wyprodukowanie po raz pierwszy na świecie cukru z buraków cukrowych w Konarach (pow. Wołów) przez Franza Karla Acharda.

(220) 2 V-18 VIII 1802
Pobyt Józefa Wybickiego we Wrocławiu.

(220) 1802
Budowa Teatru Zdrojowego w Dusznikach-Zdroju.

(210) 1812
Oficjalne uznanie źródeł w Szczawnie-Zdroju za lecznicze.

(210) 1812
Pobyt Napoleona Bonapartego na Śląsku, odwiedził m.in. Grodzieszów, Głogów, Bolesławiec.

(210) 1812
Utworzenie we Wrocławiu Żydowskiego Zakładu Opieki nad Sierotami.

200 lat temu…

(200) 1 I 1822
Otwarcie Teatru Miejskiego w Świdnicy.

teatr_swid.jpg
Teatr świdnicki na dawnej pocztówce [przed 1939]

(200) 9 IX 1822
Poświęcenie wspólnego cmentarza dla wszystkich wyznań chrześcijańskich w Legnicy.

(200) 1822
Powstanie cmentarza żydowskiego w Żmigrodzie.

ponad 100 lat temu…

(180) 1 V 1842
Próbna jazda parowozu „Silesia” na trasie Wrocław – Święta Katarzyna.

(180) 25 XII 1842
Uroczyste otwarcie Teatru Miejskiego w Legnicy.

(180) 1842
Otwarcie pierwszej apteki w Bardzie.

(180) 1842
Rozebranie szubienicy we Wrocławiu, która stała na ul. Pułaskiego od średniowiecza.

(180) 1842-1844
Postawienie w Bierutowicach (obecnie Karpacz Górny) sprowadzonej z Norwegii świątyni Wang.

(170) 15 VIII 1852
Poświęcenie nowego kościoła na Ślęży.

(170) 2 XII 1852
Zakończenie budowy tunelu kolejowego w Bardzie o długości 364 m.

2 XII (170) 1852
Nadanie ulicom i placom tabliczek z nazwami w Strzegomiu.

(170) 1852
Budowa szosy z Bolkowa do Świebodzic.

(170) 1852
Zainstalowanie w Jaworze pierwszych dwóch metalowych skrzynek pocztowych.

(170) 1852
Zorganizowanie we Wrocławiu pierwszych śląskich targów przemysłowych.

(160) 15 XI 1862
Ur. Gerhart Johann Hauptmann, dramaturg i powieściopisarz, laureat literackiej Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za 1912, przedstawiciel nurtu naturalistycznego w teatrze (zm. 6 VI 1946 w Jagniątkowie).

(160) 25 XI 1862
Zainstalowanie telegrafu w Miliczu.

(160) 1862
Pojawienie się na ulicach Wrocławia pierwszego omnibusa.

(160) 1862
Uzyskanie połączenia pocztowego między Wrocławiem a Frankfurtem nad Odrą i Berlinem.

(150) 1 III 1872
Rozpoczęcie budowy cukrowni w Strzelinie.

(140) 1882
Założenie w Wąsoszu Zakładu św. Józefa przez siostry boromeuszki z Trzebnicy.

(140) 1882-1884
Budowa mostu Oławskiego we Wrocławiu.

(130) 5 VII 1892
Uroczysty wjazd Hansa Heinricha XV hr. Rzeszy von Hochberg z małżonką księżną Daisy do Książa, witani przez szpalery górników, uczniów, członków towarzystw, mieszkańców.

(130) 1892
Wprowadzenie w Karkonoszach znakowania docelowego szlaków, używając znaków z blachy w kształcie wydłużonego rombu, w dwóch kolorach.

(130) 1892
Powstanie „Tkaczy” Gerharta Hauptmanna, opartych na wydarzeniach, które rozegrały się w 1844 roku w Pieszycach.

(130) 1892
V Ogólnoniemiecki Zjazd Górniczy we Wrocławiu.

(130) 1892
Założenie parafii ewangelickiej w Jaworzynie Śląskiej.

(120) 14 II 1902
Powstanie kolejnego cmentarza żydowskiego we Wrocławiu przy ul. Lotniczej.

(120) 1902
Postawienie przed kościołem ewangelickim w Bolesławcu (obecnie katolicki MB Nieustającej Pomocy) figury „Jezus, przyjaciel dzieci” dłuta Petera Breuera.

(120) 1902
Powstanie pierwszych ogródków działkowych na powierzchni 1 ha we Wrocławiu.

(120) 1902
Rozpoczęcie wydobywania bazaltu ze stoków Wilczej Góry koło Złotoryi.

(120) 1912
Elektryfikacja Chojnowa.

(120) 1912
Otwarcie publicznego basenu w Ząbkowicach.

(120) 1912
Zakończenie budowy gmachu katolickiego seminarium nauczycielskiego we Wrocławiu.

(110) 1912
Założenie w Wałbrzychu Związku Hodowców Konia Śląskiego Gorącokrwistego, skupiającego 32 koła hodowców.

(110) 1912
Rozpoczęcie budowy Kanału Nawigacyjnego i Powodziowego we Wrocławiu.

(110) 1912
Wzniesienie w Karpaczu drewnianej skoczni narciarskiej.

100 lat temu…

(100) 11-20 VIII 1922
Festiwal Hauptmannowski we Wrocławiu z okazji 60. rocznicy urodzin pisarza.

(100) 19 X 1922
Nadanie Gerhartowi Hauptmannowi tytułu honorowego obywatela Wrocławia.

(100) 1922
Pobyt rosyjskiego poety Włodzimierza Majakowskiego w Świeradowie-Zdroju.

majakowski
Włodzimierz Majakowski (pierwszy z prawej),
Osip Brik, Roman Jacobson i Lili Brik
w Świeradowie Zdroju (wówczas Bad Flinsberg)

(100) 1922
Zbudowanie schronisk „Na Szrenicy” i „Na Równi pod Śnieżką”.

90…

(90) 1 I 1932
Założenie muzeum w Ziębicach.

(90) 5-8 VIII 1932
Dzień Ślązaka w Legnicy (Schlesiertag).

(90) 1932
Ukończono budowę drogi, tzw. orlickiej od Polskich wrót do rozdroża pod Hutniczą Kopę, najwyżej położonej drogi w Polsce.

(90) 1932
Nagrodzenie brązowym medalem (złotego i srebrnego nie przyznano) projektu Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu na Olimpiadzie w Los Angeles.

(90) 1932
Otwarcie Muzeum Regionalnego w Kamiennej Górze.

(90) 1932
Rozpoczęcie pierwszych poważniejszych prac przy budowie umocnień nad Odrą.

80…

(80) 1 VI 1942
Przywiezienie do wapienników w Wojcieszowie pierwszej grupy jeńców radzieckich, którzy pracowali tam m.in. jako skalnicy i wiertacze.

(80) 1 VIII 1942
Początek wywożenia z Wrocławia materiałów archiwalnych m.in. do Cieplic Śląskich, Kamieńca Ząbkowickiego, Krzeszowa, Nowego Kościoła, Środy Śląskiej, Dzierżoniowa.

(80) 2 VIII 1942
Aresztowanie przez Gestapo karmelitanki żydowskiego pochodzenia Edyty Stein.

(80) 9 VIII 1942
Zm. Edyta Stein, niemiecka filozof i fenomenolog pochodzenia żydowskiego, zakonnica, karmelitanka bosa, święta i męczennica Kościoła katolickiego oraz patronka Europy (ur. 12 X 1891 we Wrocławiu).

(80) 15 XI 1942
Wręczenie G. Hauptmannowi we Wrocławiu Śląskiej Nagrody Literackiej.

(80) 1942
Rozpoczęcie ewakuacji wrocławskich zbiorów muzealnych.

70…

(70) 12 II 1952
Podział Wrocławia na pięć dzielnic: Fabryczną, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście.

(70) 20-22 V 1952
Ukonstytuowanie się pierwszego Śląskiego Zjazdu Kościelnego w Hanoverze, jako synodalnej reprezentacji ewangelickich katolików w Republice federalnej Niemiec.

(70) 29 V 1952
Przyjazd do Wrocławia prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego ; reaktywowanie kapituły wrocławskiej.

(70) 29 V 1952
Poświęcenie odbudowanego kościoła w Świętej Katarzynie przez Stefana Wyszyńskiego.

(70) 21 IX 1952
Otwarcie Kongresu Ziem Zachodnich we Wrocławiu (3200 delegatów).

(70) XII 1952
Oddanie do użytku gmachu Teatru Polskiego we Wrocławiu.

(70) 1952
Przemalowywanie wrocławskich tramwajów na czerwono z kremowym pasem okiennym na podstawie centralnego zarządzenia.

(70) 1952
Pierwszy w Sudetach kurs znakowania szlaków turystycznych zorganizowany przez Tadeusza Stecia, który odbył się w schronisku „Szwajcarka”.

(70) 1952
Wykonanie przez Hutę Szkła Gospodarczego „Sudety” w Szczytnej całodziennej zastawy kryształowej dla 360 osób na uroczystość koronacji Elżbiety II na zamówienie dworu brytyjskiego.

60…

(60) 4 I 1962
Rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego wrocławianki Edyty Stein w Kolonii.

(60) 27 V 1962
Rozpalenie po raz pierwszy kotła w Elektrowni Turów.

(60) 24 VI 1962
Otwarcie Muzeum Ślężańskiego w Sobótce.

(60) 14 VII 1962
Otwarcie, po długim remoncie, największego w Polsce schroniska turystycznego „Na Hali Szrenickiej”.

(60) 1 IX 1962
Przemianowanie, rozkazem Ministra Obrony Narodowej, wrocławskiej Oficerskiej Szkoły Piechoty im. Tadeusza Kościuszki na Oficerską Szkołę Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki.

(60) 14 XII 1962
Pierwszy ogólnopolski program Ośrodka Telewizyjnego Wrocław: Miłe złego początki Ewy Szumińskiej i Andrzeja Waligórskiego w reżyserii Ryszarda Ray-Zawadzkiego.

(60) 14 XII 1962
I Festiwal Muzyki kompozytorów Ziem Zachodnich.

(60) XII 1962
Uruchomienie dwuodcinkowego wyciągu krzesełkowego na Szrenicę w Szklarskiej Porębie.

(60) 1962
Rozpoczęcie budowy kopalni miedzi „Polkowice”.

(60) 1962
Zainaugurowanie dorocznych Festiwali Moniuszkowskich w Kudowie-Zdroju.

(60) 1962
Powstanie Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubińskiej.

(60) 1962
Ukazanie się pierwszego tomu „Szkiców Legnickich” pod red. Prof. Romana Hecka.

(60) 1962
Utworzenie rezerwatu przyrody nieożywionej „Ostrzyca Proboszczowicka”, na krawędzi grani Gór Sowich, rezerwatu „Bukowa Kalenica” oraz rezerwatu przyrody „Krokusy w Górzyńcu”.

(60) 1962
Uchwalenie przez Miejską Radę Narodową w Głogowie zastąpienie dotychczasowego herbu nowym, wzorowanym na najstarszej pieczęci miejskiej.

(60) 1962
Rozpoczęcie produkcji produkcji komputera Odra 1002, przez Zakłady Elwro we Wrocławiu dając początek serii komputerów tranzystorowych.

50…

(50) 1 V 1972
Ukazanie się w Lubinie próbnego numeru „Konkretów”.

(50) 27 V 1972
Oficjalne nadanie tytułu katedry Kościoła Polsko-katolickiego wrocławskiemu kościołowi św. Marii Magdaleny.

kosciol mm
Kościół pw. św. Marii Magdaleny nocą.
Fot. Marcin Jędrzejczak, via Wikimedia Commons

(50) 28 VI 1972
Konstytucja apostolska Episcoporum Poloniae papieża Pawła VI ustanawiająca stałą organizację kościelną na ziemiach zachodnich w tym Śląska. Dawna archidiecezję wrocławską podzielono na trzy samodzielne biskupstwa: gorzowskie, opolskie i wrocławskie.

(50) 3 IX 1972
Zdobycie tytułu Mistrza Europy przez Pawła Waloszka na torze żużlowym wrocławskiego Stadionu Olimpijskiego.

(50) 23 IX 1972
Przyjęcie uchwałą rady miejskiej Wałbrzycha nowego herbu miasta.

herb walbrzycha
Herb Wałbrzycha z 1972 r. na metalowym znaczku z czasów PRL-u

(50) 1972
Oddanie do użytku Szpitala Górniczego w Wałbrzychu.

(50) 1972
Przyłączenie Cierni do Świebodzic.

(50) 1972
Założenie przez Ewę Paradowską-Werszler wrocławskiej Grupy Tkactwa Artystycznego „10xTAK”.

(50) 1972
Zbudowanie na Ślęży nowego masztu antenowego wysokości 135 m.

(50) 1972
Utworzenie pierwszego w Polsce Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Miliczu.

(50) 1972
Otwarcie w Ziębicach Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego.

(50) 1972
Powstanie Towarzystwa Miłośników Ziemi Ząbkowickiej.

(50) 1972
Założenie Towarzystwa Miłośników Uzdrowiska Polanica.

(50) 1972
Powstanie Towarzystwa Miłośników Ziemi Wleńskiej.

(50) 1972
Zdobycie na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium dwóch medali przez dolnośląskich sportowców: Ryszarda Szurkowskiego – srebro i Józefa Zapędzkiego – złoto.

szurkowski
Ryszard Szurkowski w 1973 r.
(domena publiczna)

40…

(40) 5 I 1982
Zarządzenie nr 1 wojewody wrocławskiego Janusza Owczarka „w sprawie zakazu dokonywania zdjęć fotograficznych i filmowych na obszarze województwa wrocławskiego i miasta Wrocławia w czasie obowiązywania stanu wojennego”.

(40) 7 I 1982
Ukazanie się listu gończego za Władysławem Frasyniukiem, przewodniczącym Zarządu Regionu „Dolny Śląsk”.

(40) 11 I 1982
List gończy za Józefem Piniorem, członkiem Prezydium Zarządu Regionu „Dolny Śląsk”, doradcę ZR ds. finansowych.

(40) 25 I 1982
Wznowienie nadawania lokalnych programów dla Dolnego Śląska przez wrocławską rozgłośnię Polskiego Radia.

(40) 8 II 1982
Wznowienie zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Wrocławskim.

(40) 1 III 1982
Zniesienie godziny milicyjnej dla taksówkarzy.

(40) 19 III 1982
Zawarcie umowy między ewangelikami reformowanymi na ziemi strzelińskiej a strzelińskimi rzymskimi katolikami, dotyczącej przekazania kościoła w ręce parafii rzymskokatolickiej z możliwością współużytkowania przez ewangelików.

(40) 31 III 1982
Powstanie Wrocławskiego Komitetu Odrodzenia i Porozumienia Narodowego z przewodniczącym prof. Ryszardem Badurą z Akademii Rolniczej na czele.

(40) 7 IV 1982
Ur. Agata Mróz, reprezentantka Polski w piłce siatkowej, złota medalistka mistrzostw Europy (zm. 4 VI 2008).

(40) VI 1982
Utworzenie przez Kornela Morawieckiego „Solidarności Walczącej” we Wrocławiu.

(40) 13 VI 1982
Zorganizowanie we Wrocławiu przez Solidarność Walczącą pierwszej w stanie wojennym ulicznej demonstracji na Dolnym Śląsku.

(40) 27 VI 1982
Emisja pierwszej audycji Radia „Solidarność” dla wrocławian.

(40) 31 VIII 1982
Demonstracja uliczna w Lubinie podczas której milicja użyła broni, czego efektem była śmierć trzech osób.

(40) 2 IX 1982
Inauguracja działalności Studium Nauczania Początkowego w Legnicy.

(40) 5 X 1982
Aresztowanie Władysława Frasyniuka, działacza „Solidarności”, przewodniczącego Regionalnego Komitetu Strajkowego Dolny Śląsk.

(40) 15-25 XI 1982
Proces Władysława Frasyniuka, skazanie oskarżonego na 6 lat więzienia i 4 lata pozbawienia praw obywatelskich.

(40) 1982
Znalezienie w Lubiążu 1300 monet z XVII i XVIII w.

30…

(30) 7 II 1992
Powstanie Związku Gmin Kwisa z siedzibą w Lubaniu.

(30) 14 IV 1992
Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Lubaniem a duńskim miastem Skjern.

(30) 19 V 1992
Odjazd ostatniego pociągu pasażerskiego z wrocławskiego Dworca Świebodzkiego.

dw swieb
Dworzec Świebodzki we Wrocławiu
Fot. domena publiczna

(30) 29 V 1992
Podpisanie porozumienia partnerskiego przez władze samorządowe Bolesławca z niemieckim miastem Siegburg.

(30) 23 III 1992
Zarejestrowanie Związku Gmin Karkonoskich z siedzibą w Bukowcu.

(30) 13 IX 1992
Spotkanie w Rudawie premierów: Hanny Suchockiej (Polska) i Vaclava Klausa (Czechy).

(30) XI 1992
Utworzenie Towarzystwa Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej.

(30) 22 XII 1992
Odebranie doktoratu honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego przez Václava Havla.

(30) 1992
Pierwsze Bluesowe Warsztaty Muzyczne w Bolesławcu.

(30) 1992
Powstanie Fundacji Regionu Wałbrzyskiego.

(30) 1992
I Dni Muzyki i Teatru we Wrocławiu.

(30) 1992
Powstanie Polskiego Bractwa Kopaczy Złota w Złotoryi.

(30) 1992
Zmienienie nazwy kilkudziesięciu ulic nawiązujących do poprzedniego systemu, m.in. Karola Świerczewskiego na Marszałka Józefa Piłsudskiego, Armii Radzieckiej na Karkonoską, Przodowników Pracy na gen. Józefa Hallera i Tadeusza Ślężaka na Anioła Ślązaka.

(30) 1992
Utworzenie Parku Krajobrazowego „Chełmy” (pow. 15 999 ha).

(30) 1992
I Dni Muzyki Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu.

(20) 25 I 2002
Otwarcie Centrum Filmowego „Helios” we Wrocławiu.

(20) I 2002
Nagrodzenie Jacka Głomba z Legnicy nagrodą im. Konrada Swinarskiego za najlepszą reżyserię teatralną sezonu, spektakl pt. „Ballada o Zakaczawiu”.

20…

(20) 1 II 2002
Powstanie Fundacji Pomocy Twórcom i Artystom Polskim „Eranos”.

(20) 16 II 2002
I Hip Hop Festival we Wrocławiu.

(20) 7 IV 2002
Uroczyste wniesienie relikwii św. Faustyny do kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego na wałbrzyskim Podzamczu.

(20) IV 2002
Nagrodzenie wrocławskiej poetki Urszuli Kozioł niemiecką Nagrodą Literacką im. Eichendorffa.

(20) 19 V 2002
Ponowne otwarcie Piwnicy Świdnickiej we Wrocławiu.

(20) 25 V 2002
Oddanie do użytku nowej cerkwi prawosławnej pw. Św. Konstantego i św. Heleny w Zgorzelcu.

(20) 12 VI 2002
Otrzymanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego Karlowi Dedeciusowi, tłumaczowi literatury polskiej na niemiecką, poecie, krytykowi i wydawcy.

(20) 26 VI 2002
Koncert Joe Cockera we wrocławskiej Hali Ludowej.

(20) VI 2002
Opuszczenie I ligi przez drużynę piłki nożnej Śląsk Wrocław.

(20) VI 2002
Wydanie rozporządzenia przez Radę Ministrów o połączeniu powiatów wałbrzyskich: grodzkiego i ziemskiego.

(20) VI 2002
Pobyt we Wrocławiu m.in. kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder i premier Polski Leszek Miller ; otworzyli Centrum Badań Niemieckich i Europejskich im. Willego Brandta.

(20) 5 VII 2002
Otwarcie we Wrocławskim Muzeum Miejskim wystawy Francisco José de Goi y Lucientesa oraz Giambattisty Piranesiego „Symbole i wizje”.

(20) 19 VII-17 VIII 2002
I festiwal teatralny „Dreiklang” w Jeleniej Górze.

(20) 25 VII 2002
Powstanie Towarzystwa Wagnerowskiego we Wrocławiu.

(20) VII 2002
Wygrana Świdnicy w ogólnopolskim konkursie na najładniej oświetlone miasto.

(20) 29 VIII 2002
Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę mostu Tysiąclecia we Wrocławiu.

(20) 17 IX 2002
Podpisanie porozumienia na Zamku Królewskim w Warszawie o przekazaniu zbiorów Muzeum Lubomirskich wrocławskiemu Ossolineum.

(20) 27 IX 2002
Zawarcie porozumienia o współpracy Dolnego Śląska i Obwodu Dniepropietrowskiego.

(20) 2002
Otrzymanie pierwszych 15 niemieckich czołgów Leopard 2A4 przez 10. Brygadę Kawalerii Powietrznej ze Świętoszowa.

(20) 5 X 2002
Uroczyste wniesienie relikwii św. Faustyny do kościoła św. Wojciecha w Lubinie.

(20) 7 X 2002
Powrót zabytków do wrocławskiego kościoła św. Elżbiety, które dotąd przechowywano w warszawskim Muzeum Narodowym.

(20) 22 XI 2002
Otrzymanie certyfikatu ISO 9001 przez Akademię Medyczną we Wrocławiu jako pierwsza uczelnia w kraju.

(20) 10 XII 2002
Podpisanie umowy partnerskiej między Wrocławiem a Lwowem.

(20) 19 XII 2002
Uroczyste otwarcie estakady Gądów we Wrocławiu.

(20) 2002
Powstanie bractwa rycerskiego Chorągiew Księstwa Ziębickiego.

(20) 2002
Powołanie, uchwałą Rady Diecezjalnej Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, we Wrocławiu Ewangelickiego Instytutu Muzyki Sakralnej

(20) 2002
Powstanie bractwa rycerskiego Bractwo Ognia w Legnicy.

(20) 2002
W wyborach bezpośrednich prezydentem Wrocławia został Rafał Dutkiewicz.

(20) 2002
I Dni Kultury Kresowej w Legnicy.

10…

(10) 11 III 2012
Odprawienie pierwszego pasażera w nowo otwartym terminalu wrocławskiego lotniska.

(10) III 2012
Oddanie do użytku linii tramwajowej na Kozanów we Wrocławiu, która łączy stadion miejski z centrum Wrocławia.

(10) 23 V 2012
Oddanie do użytku Sky Tower najwyższego budynku we Wrocławiu.

(10) 8 VI – 1 VII 2012
Finały Euro 2012 ; podczas ich trwania Wrocław był gospodarzem trzech spotkań piłkarskich, w tym Polska – Czechy.