Książki on-line z portalu Legimi.plKsiązki on-line z portalu LibraIbuk.plKatalog zbiorów www.dzb.plCyfrowy Dolny Śląsk
ŚWIAT

STYCZEŃ

(70) 1 I 1951
Połączenie Bielska i Białej Krakowskiej w miasto Bielsko-Biała.
 
(20) 6 I 2001
Wygranie Turnieju Czterech Skoczni przez Adama Małysza jako pierwszego Polaka w historii.
 
(50) 22 I 1971
Początek strajku okupacyjnego w Stoczni Szczecińskiej; po raz pierwszy w historii PRL pierwszy sekretarz partii prowadził negocjacje z robotnikami.

(80) 21/22 I 1941
Aresztowanie przez NKWD gen. Leopolda Okulickiego, ostatniego komendanta głównego AK, odpowiedzialnego za tworzenie struktur Związku Walki Zbrojnej na ziemiach wschodnich.
 
(20) 24 I 2001
Powstanie Platformy Obywatelskiej, zarejestrowanej jako Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 5 marca 2002, jej głównymi założycielami byli: Andrzej Olechowski, Maciej Płażyński i Donald Tusk.
 
(220) 31 I 1801
Ur. Piotr Ściegienny, działacz niepodległościowy, ksiądz (zm. 6 XI 1890).

LUTY

(100) 4 II 1921
Ustanowienie Orderu Odrodzenia Polski oraz odnowienie Orderu Orła Białego jako najwyższych odznaczeń państwowych.
 
(20) 23 II 2001
Zdobycie po raz pierwszy przez Adama Małysza tytułu mistrza świata w skokach narciarskich w Lahti (Finlandia).

MARZEC

(10) 1 III 2011
Pierwsze Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
 
(70) 11 III 1951
Powstanie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
 
(250) 14 III 1771
Ur. Józef Chłopicki, generał dywizji Wojska Polskiego, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej, wojen napoleońskich, powstania listopadowego (zm. 30 IX 1854).
 
(90) 15 III 1931
Zjednoczenie ruchu ludowego, powstanie Stronnictwa Ludowego (SL).
 
(100) 17 III 1921
Uchwalenie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, tzw. konstytucji marcowej.
 
(100) 18 III 1921
Podpisanie przez Polskę i Rosję z Ukrainą traktatu ryskiego kończącego wojnę polsko-bolszewicką, wytyczającego m.in. granicę wschodnią Polski.
 
(30) 31 III 1991
Rozwiązanie wojskowych struktur Układu Warszawskiego.

KWIECIEŃ

(100) 2 IV 1921
Otwarcie pierwszych Targów Poznańskich.
 
(30) 9 IV 1991
Początek oficjalnego wycofywania wojsk radzieckich z Polski, ostatnia jednostka bojowa opuściła nasz kraj 28 X 1992 roku.
 
(30) 12 IV 1991
Podpisanie w Warszawie aktu założycielskiego Giełdy Papierów Wartościowych.

MAJ

(200) 1 V 1821
Założenie przez majora Waleriana Łukasińskiego Towarzystwa Patriotycznego, której celem było przyłączenie do Królestwa reszty ziem polskich i obrona konstytucji.
 
(230) 3 V 1791
Uchwalenie przez sejm Konstytucji 3 Maja, pierwszej w Europie, a drugiej na świecie konstytucji wprowadzającej monarchię parlamentarną.
 
(20) 6 V 2001
Jan Paweł II jako pierwszy papież odwiedza meczet w trakcie pielgrzymki do Damaszku.
(470) 8 V 1551
Zm. Barbara Radziwiłłówna, królowa Polski, druga żona Zygmunta II, córka Jerzego Radziwiłła, bojara litewskiego (ur. 6 XII 1520).
 
(30) 16 V 1991
Rozformowanie Wojsk Ochrony Pogranicza; rozpoczęcie funkcjonowania Straży Granicznej.
 
(140) 20 V 1881
Ur. Władysław Sikorski, wojskowy i polityk, generał broni Wojska Polskiego, premier i minister spraw wojskowych II Rzeczypospolitej, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych i premier Rządu RP na Uchodźstwie podczas II wojny światowej (zm. 4 VII 1943).
 
(90) 24 V 1931
Uruchomienie w Raszynie najsilniejszej w Europie stacji radiofonicznej, która swoim zasięgiem objęła całą Polskę.
 
(40) 28 V 1981
Zm. Stefan Wyszyński, kardynał, kapelan Powstania Warszawskiego, biskup lubelski, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski, od 1948 roku prymas Polski; nazwany Prymasem Tysiąclecia (ur. 3 VIII 1901).

CZERWIEC

(520) 17 VI 1501
Zm. Jan I Olbracht, król Polski od 1492 roku, syn Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki (ur. 27 XII 1459).
 
(30) 17 VI 1991
Podpisanie polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy w Bonn przez premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego i kanclerza Helmuta Kohla.
 
(380) 28 VI 1641
Ur. Maria Kazimiera de la Grange d’Arquien, Marysieńka, królowa Polski, żona Jana III Sobieskiego (zm. 30 I 1716).
 
(30) 29 VI 1991
Zakończenie produkcji Fiata 125p przez warszawską FSO.

LIPIEC

(150) VII 1861
Zm. książę Adam Jerzy Czartoryski, przywódca obozu Hotel Lambert na emigracji listopadowej, pisarz (ur. 14 I 1770).
 
(20) 1 VII-31 XII
Polska prezydencja w Radzie UE.
 
(20) 29 VII 2001
Zm. Edward Gierek, polityk, działacz komunistyczny, w latach 1970–1980 I sekretarz KC PZPR, poseł na Sejm PRL, członek Rady Państwa, Budowniczy Polski Ludowej (ur. 6 I 1913).

SIERPIEŃ

(10) 5 VIII 2011
Zm. Andrzej Lepper, szef Samoobrony i były wicepremier rządu PiS-LPR-Samoobrona (ur. 13 VI 1954).
 
(80) 14 VIII 1941
Zm. Maksymilian Maria Kolbe, właśc. Rajmund Kolbe, franciszkanin konwentualny, misjonarz, męczennik, święty Kościoła katolickiego, założyciel organizacji Rycerstwo Niepokalanej, miesięcznika „Rycerz Niepokalanej” i Radia Niepokalanów oraz klasztoru w Niepokalanowie, pierwszy polski męczennik okresu II wojny światowej (ur. 8 I 1894).
 
(80) 14 VIII 1941
Podpisanie polsko-radzieckiej umowy wojskowej, która pozwoliła na rozpoczęcie formowania Armii Polskiej w ZSRR; jej dowódcą został gen. Władysław Anders.
 
(60) 25 VIII 1961
Inauguracja I Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Sopocie, którego pomysłodawcą był Władysław Szpilman.

WRZESIEŃ
 
(40) 5 IX 1981
I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.
 
(47) 19 1551
Ur. Henryk Walezy, król Polski w latach 1573-1575 i Francji (jako Henryk III) (zm. 2 VIII 1589).
 
(400) 24 IX 1621
Zm. Jan Karol Chodkiewicz, hetman wielki litewski, wybitny wódz, uczestnik wojen ze Szwecją, Moskwą i Turkami (ur. 1560).
 
(20) 26 IX 2001
Uruchomienie polskojęzycznej wersji Wikipedii.

PAŹDZIERNIK

(50) 17 X 1971
Beatyfikacja o. Maksymiliana Kolbego przez papieża Pawła VI.
 
(30) 27 X 1991
Pierwsze po upadku komunizmu w pełni demokratyczne wybory parlamentarne.
 
(70) 30 X 1951
Powstanie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

LISTOPAD

(80) XI 1941
Powstanie niemieckiego obozu koncentracyjnego w Lublinie, potocznie nazywanego Majdankiem, miejsce zagłady 360 tys. ludzi.
 
(30) 26 XI 1991
Przyjęcie Polski do Rady Europy.

GRUDZIEŃ

(30) 2 XII 1991
Polska jako pierwsze państwo na świecie uznaje niepodległość Ukrainy.
 
(40) 13 XII 1981
Wprowadzenie stanu wojennego na terenie całej Polski na mocy uchwały Rady Państwa.
 
(40) 16 XII 1981
Pacyfikacja strajkującej Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach; w wyniku akcji ZOMO zginęło 9 górników, a 21 zostało rannych.
 
(190) 23 XII 1831
Zm. Emilia Plater, bohaterka narodowa Polski, żołnierz powstania listopadowego (ur. 13 XI 1806).
 
(40) 23 XII 1981
Ogłoszenie sankcji gospodarczych wobec PRL przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana.