Książki on-line z portalu Legimi.plKsiązki on-line z portalu LibraIbuk.plKatalog zbiorów www.dzb.plCyfrowy Dolny Śląsk
ponad 1000 lat temu…


(1030) ok. 991
Oddanie państwa piastowskiego Mieszka I wraz ze Śląskiem pod opiekę Stolicy Apostolskiej.
 
(1040) 981
Pierwsza wzmianka o grodzie w Kłodzku pochodząca z kroniki czeskiego kronikarza Kosmasa.
 
(1010) 1011
Trzęsienie ziemi w Karkonoszach.

ponad 900 lat temu…


(970) 1051
Sprowadzenie z Rzymu do Wrocławia relikwii św. Jerzego.
 
(910) 1111
Nadanie rycerzowi Wojsławowi za zasługi wojenne dóbr ziemskich koło Niemczy przez księcia Bolesława III Krzywoustego (początek historii arboretum w Wojsławicach).
 
ponad 800 lat temu…


(860) 1161
Powstanie osiedla tkaczy walońskich w okolicy dzisiejszego kościoła św. Maurycego i pl. Wróblewskiego we Wrocławiu.
 
(820) 4 V 1201
Trzęsienie ziemi w Polsce i na Śląsku.
 
(820) 10 VIII 1201
Bulla protekcyjna papieża Innocentego III dotycząca podwrocławskiego Ołbina.
 
(820) XII 1201
Zm. Bolesław Wysoki, książę wrocławski, najstarszy syn Władysława Wygnańca i księżnej Agnieszki (ur. 1127).

(820) 1201
Pierwsza wzmianka o kościele parafialnym św. Piotra i Pawła w Oławie.
 
(810) 1211
Nadanie praw miejskich Złotoryi przez Henryka Brodatego na zamku w sąsiedniej Rokitnicy; jest to najstarsza udokumentowana lokacja na ziemiach polskich na prawie magdeburskim, co pod względem prawnym czyni Złotoryję najstarszym miastem w Polsce.

 
800 lat temu…


(800) 1221
Pierwsza wzmianka o Szczawnie.

ponad 700 lat temu…


(780) 9 IV 1241
Bitwa pod Legnicą z Mongołami, w której zginął książę Henryk II Pobożny; klęska rycerstwa śląskiego.
 
(770) 1251
Głogów stolicą Księstwa Głogowskiego.
 
(770) 1251
Informacja potwierdzająca fakt posiadania praw miejskich przez Bolesławiec.
 
(770) 1251
Pierwsza wzmianka o komorze celnej w Bolesławcu.
 
(770) 1251
Pierwsza wzmianka o grodzie książęcym w Ścinawie.
 
(760) 15 IX 1261
Pierwsza wzmianka o lądowej komorze celnej przy przeprawie na Bobrze we Lwówku Śląskim.
 
(760) 16 XII 1261
Potwierdzenie prawa magdeburskiego, rozszerzenie granic Wrocławia do 120 ha, przyłączenie Wyspy Piaskowej i Przedmieścia św. Maurycego oraz powołanie rady miejskiej (tzw. trzecia lokacja).
 
(740) 18 III 1281
Wzmiankowanie Cieplic, kiedy to książę Bernard Lwówecki darował joannitom ze Strzegomia miejscowość Calidusfons (Ciepłe Źródła).

(740) 1281
Najstarsza wiadomość o istnieniu kościoła w Ziębicach.
 
(740) 1281
Wzmianka o kasztelanie Wlenia.
 
(730) 2 III 1291
Pierwsza informacja o lądowej komorze celnej w Głogowie.
 
(730) 1291
Pierwsza źródłowa informacja o Polkowicach.
 
(730) 1291
Powstanie pierwszego ratusza w Lubomierzu.
 
(730) 1291
Powstanie rady miejskiej w Głogowie (6 rajców i burmistrz).
 
(730) 1291
Wymienienie proboszcza Jana w Rogoźnicy.
 
(730) 1291
Wzmianka o istnieniu domu kupieckiego na świdnickim Rynku.
 
(730) 1291
Wzniesienie na Chojniku dworu myśliwskiego przez Bolka I.
 
(720) 9 XI 1301
Zm. Bolko I Surowy lub Jaworski, syn księcia legnickiego Bolesława II Rogatki i Jadwigi z Anhaltu, od 1278 roku książę jaworski, w latach 1278–1281 i od 1286 roku lwówecki, od 1291 roku świdnicki, opiekun księstwa wrocławskiego i legnickiego od 1296 roku (ur. pomiędzy 1252 a 1256).
 
(720) 1301
Odnotowanie po raz pierwszy grodu kasztelańskiego w Ziębicach.
 
(710) 1311
Początek budowy książęcej kaplicy grobowej przy kościele klasztornym w Lubiążu, ufundowanej przez ks. Bolesława II Rozrzutnego.

700 lat temu…


(700) 1321
Nadanie prawa ścigania herezji świdnickim dominikanom przez papieża Jana XXI.
 
(700) 1321
Pierwsza wzmianka o zamku w Ząbkowicach Śląskich, którego budowę rozpoczął ks. Bernard świdnicki.
 
(700) 1321
Książę legnicki Bolesław III Rozrzutny jako pierwszy Piast na Śląsku wprowadził do herbu labry (ornament roślinny na tarczach) na pieczęci konnej.

ponad 600 lat temu…


(690) 1331
Pierwsza informacja o wrocławskiej Piwnicy Świdnickiej; pierwsza wzmianka o piwie świdnickim we Wrocławiu.
 
(690) 1331
Pierwsze przywileje dla górników w Srebrnej Górze.
 
(680) 1341
Uruchomienie kopalni złota w Złotym Stoku.
 
(660) 1361
Zjazd krawców śląskich w Świdnicy; po raz pierwszy ustalono tam tygodniowe wypłaty czeladnikom, zakazano im noszenia broni, a majstrom zabroniono noszenia dwubarwnych spodni oraz chodzenia w dzień w krótkim ubraniu.
 
(620) 1401
Pogrom Żydów w Głogowie.
 
(620) 1401
Pierwsza informacja o młynie miejskim w Rudnej.
 
(610) 1411
Początek działania cechu kowali i ślusarzy w Jaworze.

600 lat temu…


(600) 24 VI 1421
Antyhusycki zjazd w Zgorzelcu z udziałem przedstawicieli miast śląskich.
 
(600) 1421
Wymienienie w księdze miejskiej Jawora pierwszego znanego z imienia pisarza miejskiego Mikołaja Schafera.
 
ponad 500 lat temu…


(580) 1441
Wybudowanie pierwszych wodociągów w Głogowie.
 
(560) 1461
Pierwsza pieczęć miejska w Świebodzicach.
 
(540) 1481
Zwieńczenie wież kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu wysokimi iglicowymi hełmami.
 
(530) 1491
Pierwsza wzmianka o funkcjonowaniu promu na Odrze w Brzegu Dolnym.
 
(530) 1491
Wyjęcie kapituły wrocławskiej spod jurysdykcji biskupa i podporządkowanie jej bezpośrednio Stolicy Apostolskiej.
 
(530) 1491
Pierwsza wzmianka o miejscowościach Miłków, Ściegny oraz Płóczki w okolicach Jeleniej Góry.
 
(520) 1501
Ukazanie się pierwszego książęcego regulaminu korzystania z wód leczniczych w Lądku Zdroju.

(520) 1501
Wielka powódź na Śląsku; Odra i Oława stworzyły we Wrocławiu wspólne koryto.
 
(510) 24 IV 1511
Zakaz udawania się polskich kupców na Śląsk, a szczególnie do Wrocławia, wydany przez polskiego króla Zygmunta Starego.
 
(510) 1511
Miasto Wrocław składa hołd lenny królowi Czech Władysławowi Jagiellończykowi.

500 lat temu…

 
(500) 1521
Powstanie pierwszego cechu w Kamiennej Górze (cechu płócienników).

ponad 400 lat temu…


(490) 1531
Rozpoczęcie budowy kanalizacji miejskiej i wodociągów w Bolesławcu.
 
(480) 1541
Plaga szarańczy w okolicach Bolesławca, Mirska, Świdnicy, Wrocławia i na Pogórzu.
 
(470) 1551
Odkrycie złóż kobaltu w Przecznicy (ich eksploatację rozpoczęto dopiero w 1768 r.).
 
(470) 1551
Pierwsza wzmianka o funkcjonowaniu apteki w Jeleniej Górze.
 
(470) 1551
Najstarszy zapis o wydobyciu węgla w rejonie wałbrzyskim (kopalnia węgla w Białym Kamieniu).
 
(470) 1551
Powstanie przytułku dla ubogich w Wąsoszu.
 
(460) 23 XII 1561
Pierwszy pastor ewangelicki w Świdnicy – Esaias Heidenreich.
 
(450) 31 X 1571
Przejęcie źródeł mineralnych w Lądku przez miasto.
 
(450) 1571
Pierwsza pisana wzmianka o wodach leczniczych w Świeradowie autorstwa szwajcarskiego lekarza i alchemika Leonhardta Thurneyssera zum Thurn.
 
(450) 1571
Użycie po raz pierwszy nazw Silesia Inferiori i Silesia Superior (Dolny i Górny Śląsk) przez Joachima Curaeusa.
 
(440) 12 II 1581
Rozpoczęcie posługi przy katedrze wrocławskiej przez dwóch pierwszych jezuitów z Pragi: Stephana Corvinusa i Matthiasa Krablera.
 
(440) 1581
Najstarszy zachowany akt prawny dotyczący górowskiego Bractwa Strzeleckiego.
 
(440) 1581
Odnowienie praw miejskich Międzylesia.
 
(440) 1581
Wykopanie we Wrocławiu, między murami miasta a Odrą, szerokiego rowu do zbierania i odprowadzania nieczystości poniżej punktów czerpania wody.
 
(430) 1591
Postawienie pręgierza przed ratuszem w Nowej Rudzie.
 
(430) 1591
Zbudowano funkcjonujący do dziś młyn w Warcie Bolesławieckiej („Złoty Młyn”).
 
(420) 14 I 1601
Uroczyste otwarcie miejskich wodociągów w Świdnicy.
 
(420) 18 V 1601
Wprowadzenie rozszerzonych przepisów kąpielowych dla kuracjuszy przez radę miejską Lądka.
 
(420) 1601
Najstarszy medyczny opis szczawieńskich wód mineralnych autorstwa Caspara Schwenckfelda – StriStirpium et fossilium Silesiae catalogus.

(420) 1601
Uruchomienie pierwszej drukarni w Świdnicy przez Johanna Jägera.

(420) 1601
Zbudowanie domu gwarków w Jeżowie Sudeckim – najstarszego zachowanego drewnianego domu na Śląsku.

ponad 300 lat temu...

 
(390) 1631
Dżuma na Śląsku, która pochłonęła ok. 1500 ofiar.

(370) 1 X 1651
Wytyczenie planu pod budowę kościoła pokoju w Głogowie.

(370) 1651
Pierwsza wzmianka o posiadaniu przez wieś Jemielno pieczęci sądowej przedstawiającej wazon z trzema różami.

(340) 10 VIII 1681
Poświęcenie kaplicy św. Wawrzyńca na Śnieżce przez opata cysterskiego klasztoru z Krzeszowa Bernarda Rota.
(340) 15 X 1681
Poświęcenie w Lubiążu kamienia węgielnego pod budowę nowego kompleksu klasztornego.

(330) 1691
Wydanie pierwszego regulaminu przeciwpożarowego w Złotoryi.
 
(310) 1711-1719
Wzniesienie kaplicy – mauzoleum bł. Czesława we wrocławskim kościele dominikanów św. Wojciecha.

300 lat temu…


(300) 1721
Pojawienie się po raz pierwszy na Śląsku kawy jako napoju.

ponad 200 lat temu…


(290) 1731
Początek budowy kłodzkiego klasztoru franciszkanów.

(290) 1731-1732
Wykonanie wystroju rzeźbiarskiego wrocławskiej Auli Leopoldyńskiej przez rzeźbiarza F.J. Mangolda, sztukatora Ignatio Alberto Provisore i malarza Johanna Christopha Handke.

(280) 12 VIII 1741
Złożenie przysięgi wierności królowi pruskiemu Fryderykowi II przez władze Oławy.

(280) 15 VIII 1741
Referendum w Kowarach, w którym zarząd i mieszkańcy opowiedzieli się za przynależnością miasta do Prus.

(280) 4 XI 1741
Oświetlenie wrocławskiego Rynki, placu Solnego i ulicy Wita Stwosza latarniami ulicznymi.

(280) 7 XI 1741
Złożenie uroczystego hołdu królowi pruskiemu Fryderykowi II w Sali Książęcej ratusza wrocławskiego przez stany śląskie.

(280) 29 XII 1741
Początek obowiązywania we Wrocławiu pruskich przepisów prawnych, co oznaczało likwidację samorządu miejskiego; magistrat stał się urzędem państwowym podlegającym Kamerze Wrocławskiej.

(280) 1741-1743
Wykonanie przekopu na prawym brzegu Odry w okolicach wsi Klucze, który zmienił koryto rzeki, a wody Odry utworzyły w Głogowie Ostrów Tumski – wyspę o pow. ok. 2 km².

(260) 1761
Pierwsze informacje o poszukiwaniu miedzi w okolicach Leszczyny k. Złotoryi.

(260) 1761
Założenie cmentarza żydowskiego między ulicami Gwarną a Dworcową we Wrocławiu (zamknięty w 1856 r., zlikwidowany w 1944 r.; po II wojnie światowej na tym miejscu był dworzec autobusowy).

(260) 1761
Zezwolenie na publiczne procesje i inne uroczystości kościelne we Wrocławiu.

(250) 1771
Rozpoczęcie wydawania w Brzegu Dolnym pierwszej w krajach niemieckich gazety żydowskiej (pismo hebrajskie).

(250) 1771
Wydanie nakazu krycia domów ceramiczną dachówką w Jaworze.

(240) 16 I 1781
Utworzenie Górniczego Korpusu Oboistów, przekształcony w 1876 r. na Wałbrzyską Orkiestrę Górniczą.

(240) 1781-1782
Wzniesienie na Górze Iglicznej kościoła pątniczego Matki Bożej Śnieżnej przez budowniczego Andreasa Jaegera.

(230) 25 V 1791
Wielki pożar wrocławskiej Wyspy Piaskowej.

(230) 28 V 1791
Powstanie, w ramach pruskiej reformy szkolnictwa, we Wrocławiu Prowincjonalnej Szkoły Sztuki, przemianowanej w 1911 r. na Akademię Sztuk Pięknych i Rzemiosła Artystycznego.

(230) 1791
Powstanie we Wrocławiu pierwszej publicznej żydowskiej szkoły dla chłopców.

(220) VIII/IX 1801
Pobyt na kuracji w Świeradowie Wojciecha Bogusławskiego i Józefa Elsnera.

(220) 1801
Erygowanie pierwszej po wielu latach parafii katolickiej w Legnicy przy kościele św. Jana.

(220) 1801
Wystąpienie górników w Zagłębiu Wałbrzyskim.

(210) 24 IV 1811
Ur. Ernst Wilhelm Knippel w Ściegnach, rysownik, litograf, honorowy obywatel Kowar (zm. 26 IV 1900 w Kowarach). Jego najważniejsza praca to wykonana w technice litograficznej panorama Śnieżki na cztery strony świata.

(210) 3 VIII 1811
Założenie Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

(210) 19 X 1811
Uroczysta inauguracja państwowego Uniwersytetu Wrocławskiego z pierwszym rektorem prof. Karlem Benderem.

(210) 1811
Opadnięcie poziomu wody w Odrze z powodu suszy do tego stopnia, że w okolicach Wrocławia można było przejechać przez rzekę wozem i przejść pieszo.

(210) 1811
Początek urządzania parku romantycznego przez właścicieli ziem Wojsławickich; aklimatyzacja pierwszych drzew obcego pochodzenia, głównie północnoamerykańskich.

(210) 1811
Powstanie Gimnazjum św. Macieja we Wrocławiu (obecna siedziba Biblioteki Ossolineum).

(210) 1811
Powstanie na Uniwersytecie Wrocławskim wielonarodościowej tajnej organizacji studenckiej Silesia.

(210) 1811
Powstanie we Wrocławiu Archiwum Prowincjonalnego (w 1863 r. przemianowane na Archiwum Państwowe), które przejęło m.in. archiwa klasztorne i zbiory byłego Archiwum Miejskiego we Wrocławiu.

(210) 1811
Rozpoczęcie tworzenia wrocławskiego Ogrodu Botanicznego na terenach dawnych fortyfikacji miejskich.

(210) 1811
Wprowadzenie pierwszych regulaminów kopalnianych w Zagłębiu Wałbrzysko-Noworudzkim.

200 lat temu…


(200) 1821
Pierwszy koncert Niccolo Paganiniego we Wrocławiu.

(200) 1821
Pojawienie się pierwszych lamp ulicznych w Żmigrodzie.

ponad 100 lat temu…


(190) 1 III 1831
Rozpoczęcie działalności przez pocztę konną w Dzierżoniowie.

(190) III 1831
Pobyt Juliusza Słowackiego we Wrocławiu.

(190) 1831
Epidemia cholery na Śląsku.

(190) 1831
Powstanie zakładu dla głuchoniemych w Legnicy.

(190) 1831
Wprowadzenie regularnych połączeń pocztowych Dzierżoniowa ze Świdnicą, Wrocławiem, Berlinem oraz Czechami.

(180) 15 I 1841
Powstanie Katedry Języków i Piśmiennictwa Słowiańskiego na Uniwersytecie we Wrocławiu.

(180) 2 V 1841
Położenie kamienia węgielnego pod budowę pierwszego we Wrocławiu dworca kolejowego.

(180) 24 V 1841
Pierwszy Strajk robotniczy na Dolnym Śląsku – ok. 500 osób przerwało pracę przy budowie linii kolejowej w okolicach Oławy.

(180) 1 VII 1841
Uruchomienie codziennego połączenia pocztowego między Bardem i Wrocławiem oraz Pragą.

(180) IX 1841
Pierwsza Wystawa Kwiatów i Owoców w Legnicy.

(180) 1 X 1841
Pojawienie się w Kamiennej Górze olejowego oświetlenia ulic.

(180) 13 XI 1841
Uroczyste otwarcie Teatru Miejskiego we Wrocławiu z salą na 1600 osób – sztuką J.W. Goethego pt. „Egmont”.

(180) 1841
Powstanie w Leśnicy pierwszego na Śląsku kółka rolniczego, którego założycielem był Nicolaus Hermann Friedrich hr. von Burghauss.

(180) 1841
Wprowadzenie obowiązku zawieszania tabliczek z nazwami ulic w Legnicy.

(180) 1841
Wybranie do wrocławskiej rady miejskiej, jako pierwszego Żyda w tej instytucji, Hermanna Lassalla, ojca socjalisty Ferdynanda.

(170) 1851
Otwarcie stałego teatru w Zgorzelcu.

(170) 1851
Powstanie drogi z Bolkowa do Jawora.

(170) 1851
Pierwszy międzynarodowy turniej szachowy w Londynie, który wygrał urodzony we Wrocławiu Adolf Anderssen, nazywany niekoronowanym mistrzem świata w szachach (jest pochowany w grobowcu na cmentarzu Osobowickim).

(160) 11 VIII 1861
Powstanie pierwszej zawodowej straży pożarnej w Głogowie.

(160) IX 1861
Kilkudniowy pobyt Ferenca Liszta we Lwówku Śląskim.

(160) 4 XII 1861
Początek zajmowania pomieszczeń dawnego klasztoru cysterek w Trzebnicy przez siostry ze zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza.

(160) 1861
Powstanie ochotniczej straży pożarnej w Oleśnicy.

(160) 1861
Uruchomienie w okolicach Strzelina wielkich kamieniołomów granitu.

(160) 1861
Założenie Męskiego Stowarzyszenia Gimnastycznego w Jaworze.

(160) 1861
Zbudowanie pierwszej lokomotywy we wrocławskiej fabryce Linke-Hofmann-Werke, przeznaczonej na szlak kolei górnośląskiej.

(160) 1861
Zbudowanie we Wrocławiu metalowego mostu Piaskowego (proj. Ernst Uber).

(150) 1871
Budowa nowych wodociągów we Wrocławiu.

(150) 1871
Oddanie do użytku schroniska „Na Hali pod Śnieżnikiem”.

(150) 1871
Uruchomienie we Wrocławiu, na Przedmieściu Oławskim, nowych wodociągów z wieżą ciśnień przy ul. Na Grobli.

(150) 1871
Umieszczenie popiersia Karola Linneusza autorstwa Alberta Rachnera we wrocławskim ogrodzie botanicznym.

(140) 4 I 1881
Prawykonanie we Wrocławiu uwertury Akademickiej Op. 80 J. Brahmsa, skomponowanej przez muzyka w dowód wdzięczności za otrzymanie doktoratu h.c. Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

(140) 2 III 1881
Powstanie Towarzystwa Górskiego Hrabstwa Kłodzkiego, przemianowanego później na Kłodzkie Towarzystwo Górskie.

(140) 3 VII 1881
Pierwszy numer miesięcznika Der Wanderer im Riesengebrige w nakładzie 1500; wydawanego do 1943 r. w Jeleniej Górze.

(140) 1 IX 1881
Uruchomienie pierwszej centrali telefonicznej we Wrocławiu, która obsługiwała 29 aparatów telefonicznych.

(140) 1881
Pierwszy polski opis Jaskini Radochowskiej w Górach Złotych, pióra dr Aleksandra Ostrowicza.

(140) 1881
Powstanie pierwszego wrocławskiego klubu cyklistów, który organizował pierwsze wyścigi kolarskie w rejonie Oporowa.

(140) 1881
Powstanie Towarzystwa Sowiogórskiego w Dzierżoniowie.

(140) 1881
Utworzenie Kłodzkiego towarzystwa Górskiego.

(140) 1881-1882
Budowa drogi od schroniska „Na Hali Szrenickiej” i od źródeł Łaby do Śnieżnych Kotłów.

(140) 1881-1882
Budowa linii kolejowej z Jeleniej Góry do Kowar.

(130) 1 II 1891
Pierwszy legalny zjazd socjaldemokratów Śląska i Poznańskiego.

(130) III 1891
Powstanie oddziału Związku Niemieckich Górników w Wałbrzychu (nazywanego też Związkiem Bochumskim).

9130) 2 VI 1891
Powstanie Towarzystwa Śpiewu „Lutnia Wrocławska”.

(130) 31 VI 1891
Pierwsza elektrownia we Wrocławiu.

(130) 1 VII 1891
Otwarcie w Podgórzu (ok. Wałbrzycha) szkoły kucharskiej dla córek robotników zatrudnionych w wałbrzyskich kopalniach Hochbergów.

(130) 1891
Koncert Ignacego Jana Paderewskiego we Wrocławiu.

(120) 10 I 1901
Trzęsienie ziemi w Sudetach.

(120) 1901
Pierwsze telefony w Jaworze.

(120) 1901
Rozpoczęcie stałych pomiarów wody na Odrze.

(120) 1901-1904
Budowa Muzeum Zoologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

(110) 1 I 1911
Uruchomienie elektrowni w Siechnicy.

(110) 28 VI 1911
Wyrażenie zgody przez radę miejską Wrocławia na budowę Hali Stulecia.

(110) 8 VIII 1911
Otwarcie nowej linii tramwajowej z Cieplic Śląskich do Podgórzyna.

(110) 1911
Elektryfikacja Smolca, Węglińca i Oleśnicy.

(110) 1911
Ukończenie budowy sanatorium dla nerwowo chorych we Wleniu.

(110) 1911
Uruchomienie wałbrzyskiej gazowni miejskiej.

(110) 1911
Zbudowanie pijalni wód mineralnych w Polanicy (ob. „Wielka Pieniawa”).

(110) 1911-1913
Zbudowanie we Wrocławiu Hali Stulecia projektu M. Berga.

(100) 7 II 1921
Ur. Stanisław Lenartowicz, reżyser i scenarzysta filmowy, jeden z twórców polskiej szkoły filmowej (zm. 28 X 2010 we Wrocławiu).

100 lat temu…

 
(100) VIII 1921
Pobyt Brunona Schulza w Kudowie-Zdroju.

(100) 9 X 1921
Ur. Tadeusz Różewicz, poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta (zm. 14 IV 2014 we Wrocławiu).

(100) 1921
Oddanie do użytku zelektryfikowanego odcinka linii kolejowej ze Świebodzic do Jeleniej Góry.

(100) 1921
Powstanie Śląskiego Towarzystwa Geograficznego z siedzibą we Wrocławiu.

90…


(90) 24 IV 1931
Powstanie, z inicjatywy rektora Ernsta Lohemeyera, Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego.

(90) 13 VI 1931
Ur. Bernard Antochewicz, poeta i tłumacz poezji niemieckiej, współtwórca życia kulturalnego Wrocławia i Dolnego Śląska (zm. 6 III 1997 we Wrocławiu).

(90) XII 1931
Wydanie „Kroniki Bielawy” Fritza Hoenowa.

(90) 1931
Zbudowanie w Bierutowie stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków.

(90) 1931
Zbudowanie w Szklarskiej Porębie skoczni narciarskiej o olimpijskich parametrach.

(90) 1931-1932
Budowa Drogi Orlickiej (dł. 12 km) od Polskich Wrót k. Dusznik-Zdroju do rozdroża pod hutniczą kopą, obecnie to najwyżej położona droga w Polsce.

80…


(80) 1 I 1941
Nowy podział Śląska na dwie prowincje: dolnośląską ze stolicą we Wrocławiu i górnośląską ze stolicą w Katowicach.

(80) 10 V 1941
Największa katastrofa górnicza w kopalni Ruben w Nowej Rudzie, w wyniku której śmierć poniosło 187 górników.

(80) 10 X 1941
Wywiezienie do Krzeszowa części wrocławskich Żydów.

(80) 1941
Przyłączenie wsi Malinnik do Cieplic.

70…


(70) 13 II 1951
Zainstalowanie we Wrocławiu, na rogu ulic Oławskiej i Świdnickiej (wtedy Stalingradzkiej), pierwszej w mieście sygnalizacji ulicznej; kierował nią funkcjonariusz MO siedzący w wysoko umieszczonej budce.

(70) 18 III 1951
Powstanie we Wrocławiu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajobrazowego.

(70) 18 VI 1951
Ogłoszenie we wrocławskich lokalach gastronomicznych poniedziałków z daniami jarskimi.

(70) 6 VII 1951
Ur. Zygmunt Krukowski, poeta, tłumacz, dramaturg, felietonista, wieloletni pracownik lampowni w Kopalni Węgla Kamiennego Nowa Ruda (zm. 6 X 2013 w Nowej Rudzie). Od 2015 roku MBP w Nowej Rudzie w ramach Noworudzkich Spotkań z Poezją organizuje Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego.

(70) 29 VII 1951
Poświęcenie odbudowanej Katedry Wrocławskiej przez prymasa Polski arcybiskupa kardynała Stefana Wyszyńskiego.

(70) 1 VIII 1951
Powstanie we Wrocławiu Wyższej Szkoły Rolniczej.

(70) 1 IX 1951
Powstanie samodzielnej Politechniki Wrocławskiej.

(70) 8 IX 1951
Otwarcie na Dworcu Głównym we Wrocławiu pierwszego w Polsce kina dworcowego.

(70) 7 XI 1951
Powstanie prawosławnej diecezji wrocławsko-szczecińskiej, pozostającej do dziś w tym samym kształcie.

(70) 18 XII 1951
Złożenie Pełnomocnikowi Rządu PRL meldunku przez Komisję Społeczną o zlikwidowaniu analfabetyzmu na Dolnym Śląsku.

(70) 1951
Otwarcie Biblioteki Pedagogicznej w Górze.

(70) 1951
Otwarcie w szpitalu w Polanicy-Zdrój, pierwszego w Polsce oddziału chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej.

(70) 1951
Początek działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Jaworze.

(70) 1951
Przeniesienie się naczelnych władz uchodźców z Grecji ze Zgorzelca do Wrocławia.

(70) 1951
Przyłączenie do Wałbrzycha Białego Kamienia, Poniatowa, Rusinowa i Sobięcina.

(70) 1951
Przyłączenie do Wrocławia nowych miejscowości: Bieńkowic, Brochowa, Jagodno, Klecinę, Lamowice Stare, Miłostów, Muchobór Wielki, Oporów, Ołtaszyn, Wojnów, Wojszyce, Zakrzów.

(70) 1951
Rozpoczęcie budowy Legnickich Zakładów Metalurgicznych (późniejsza Huta Miedzi „Legnica”).

(70) 1951
Utworzenie Towarzystwa Ziemi Głogowskiej.

(70) 1951
Założenie w Wojanowie k. Jeleniej Góry pierwszej na Dolnym Śląsku stadniny koni rasy śląskiej, nadającej się do pracy na roli i pod siodło.

60…


(60) 26 I 1961
Uruchomienie pierwszej polskiej maszyny cyfrowej Odra 1001 we wrocławskiej fabryce „Elwro” z udziałem specjalistów z Politechniki Wrocławskiej.

(60) 1 III 1961
Pierwszy numer miesięcznika „Odra”, red. nacz. Tadeusz Lutogniewski.

(60) 1 IV 1961
Zamknięcie kopalni złota w Złotym Stoku.

(60) 1 V 1961
Otwarcie Izby Wytrzeźwień we Wrocławiu przy ul. Sokolniczej.

(60) 1 V 1961
Powstanie Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi w Lubinie.

(60) 3 VI 1961
Otwarcie w Legnickim Polu w dawnym kościółku ewangelickim Muzeum Bitwy pod Legnicą.

(70) 6 VI 1961
Pierwsze posiedzenie Wojewódzkiego Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa we Wrocławiu.

(60) 18 VI 1961
Otwarcie przejścia granicznego w Jakuszycach.

(60) 1961
Pierwsze obchody Dni Kłodzka.

(60) 1961
Powstanie Towarzystwa Miłośników Bystrzycy Kłodzkiej.

(60) 1961
Uruchomienie pierwszej miejskiej linii autobusowej w jeleniej górze.

(60) 1961
Wyprodukowanie pierwszych telewizorów „Aladyn” przez dzierżoniowska „Diorę”.

50...


(50) 1 I 1971
Ustalenie niższych podatków dla 222 miejscowości leżących powyżej 400 m n.p.m. w sześciu powiatach województwa wrocławskiego mające na celu poprawę bytu mieszkańców strefy podgórskiej i górskiej.

(50) 2 I 1971
Rozpoczęcie sprzedaży wysyłkowej przez wrocławski powszechny Dom Towarowy „Renoma”, m.in. tkanin, odzieży, obuwia.

950) 8 V 1971
Otwarcie pierwszej w kraju wiejskiej stacji fluoryzacji wody w Osoli (pow. Trzebnica).

(50) 10/11 V 1971
Zm. we Wrocławiu Rafał Wojaczek, poeta i prozaik, zaliczany do grona poetów wyklętych (ur. 6 XII 1945).

(50) 19 VIII 1971
Ustanowienie we Wrocławiu metropolitalnego Sądu Duchownego II Instancji przez arcybiskupa Bolesława Kominka.

(50) 1971
Oddanie do eksploatacji huty „Głogów I”.

(50) 1971
Rozpoczęcie odbudowy zniszczonego w 1945 r. zamku w Głogowie; ukończono ją w 1983 roku.

(50) 1971
Powstanie filii Politechniki Wrocławskiej w Kłodzku i Świdnicy.

(50) 1971
Powstanie Towarzystwa Miłośników Karpacza.

(50) 1971
Rozpoczęcie emisji cyklicznego programu telewizyjnego „Z kamerą wśród zwierząt” z wrocławskiego zoo, z udziałem Hanny i Antoniego Gucwińskich.

(50) 1971
Rozpoczęcie produkcji pralek automatycznych przez Zakłady Metalowe „Polar” we Wrocławiu.

(50) 1971
W trzebnickim szpitalu zespół dr Ryszarda Kocięby wykonał udaną operację przyszycia straconej w wyniku wypadku ręki; była to pierwsza tego typu operacja w Europie.

(50) 1971
Utworzenie rezerwatu przyrody „Nowa Morawa” w okolicach Stronia Śląskiego.

(50) 1971
Uzyskanie statusu miejscowości uzdrowiskowej przez Trzebnicę i Bolków.

40…


(40) 29 V-1 VI 1981
I Dni Szczawna-Zdroju.

(40) 14 VIII 1981
Odprawienie pierwszej mszy świętej na placu budowy kościoła św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie.

(40) 13 X 1981
Utworzenie, decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej w Wałbrzychu, Książańskiego Parku Narodowego (pow. 3800 ha).

(40) 25 X 1981
Konsekrowanie kościoła Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Siechnicach.

(40) 26 X 1981
Rozpoczęcie działalności 157 wojskowych Terenowych Grup Operacyjnych na terenie Dolnego Śląska.

(40) 29 XI 1981
Poświęcenie placu pod budowę kościoła Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Świdnicy.

(40) 14 XII 1981
Śmierć Tadeusza Kosteckiego podczas akcji pacyfikacyjnej na Politechnice Wrocławskiej, uznano go za pierwszą ofiarę stanu wojennego.

(40) 15 XII 1981
Szturm na wrocławski Pafawag.

(40) 19 XII 1981
Zakończenie pacyfikacji wrocławskich zakładów przemysłowych i uczelni.

(40) 21/22 XII 1981
Stłumienie ostatniego strajku we Wrocławiu.

(40) XII 1981
Podjęcie z konta Solidarności 80 milionów złotych przez działaczy Solidarności, m.in. Józefa Piniora.

(40) 1981
Powstanie w Głogowie zboru Kościoła Zielonoświątkowego „Dobra Nowina”.

(40) 1981
Powstanie we Wrocławiu „Solidarności Polsko-Czeskiej”.

(40) 1981
Utworzenie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego.

30…


(30) 25 II 1991
Powstanie Towarzystwa Miłośników Wąsosza.

(30) 15 VI 1991
Podpisanie porozumienia partnerskiego między władzami samorządowymi Bolesławca a duńskim miastem Hobro.

(30) 11 VII 1991
Ustanowienie we Wrocławiu Międzynarodowej Fundacji „Jazz nad Odrą”.

(30) 10 IX 1991
Opuszczenie Jawora przez garnizon wojsk radzieckich.

(30) 30 IX 1991
Zawarcie porozumienia o współpracy między Wałbrzychem z Tułą (Rosja).

(30) 6 XI 1991
Zawarcie porozumienia o współpracy między Wałbrzychem z czeskim miastem Hradec Králové.

(30) 9 XI 1991
Przeniesienie szczątków kardynała Adolfa Bertrama z Javorníka do Wrocławia i pochowanie ich w podziemiach katedry.

(30) 21 XII 1991
Oficjalne powstanie „Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa” – pierwszego euroregionu w Europie Wschodniej.

(30) 1991
Odstąpienie od dotychczasowego podziału Wrocławia na 5 dzielnic; miasto podzielono na osiedla, którymi zarządzać miały rady osiedlowe.

(30) 1991
Opuszczenie Świdnicy przez oddziały Armii Czerwonej.

(30) 1991
Początek ukazywania się pisma Samorządu Góry „Przegląd Górowski”.

(30) 1991
Podpisanie umowy o współpracy Wrocławia z Bredą (Holandia).

(30) 1991
Powstanie Telewizji Lokalnej w Bolesławcu.

(30) 1991
Powstanie Towarzystwa Ślężańskiego w Sobótce.

(30) 1991
Powstanie Związku Pracodawców Dolnego Śląska z siedzibą we Wrocławiu.

(30) 1991
Utworzenie Parku Krajobrazowego Gór Sowich (pow. 8141 ha).

(30) 1991
Utworzenie Jaworskiej Komunikacji Miejskiej.

(30) 1991
Zdobycie tytułu Miss Polski przez wrocławiankę Agnieszkę Kotlarską.

(30) 1991
Zlikwidowanie lokomotywowni w Jaworzynie Śląskiej i utworzenie Skanseny Lokomotyw Parowych.

20…


(20) 1 I 2001
Zatrudnienie pierwszego pastora (Zbigniew Wierzchowski) przez zbór baptystów w Głogowie.

(20) 1 I 2001
Rozpoczęcie działalności przedstawicielstwa Dolnego Śląska przy Unii Europejskiej w Brukseli.

(20) 21 I 2001
Powołanie do życia Euroregionu Dobrava.

(20) 5 I 2001
Przekształcenie dotychczasowego wrocławskiego Muzeum Historycznego w Muzeum Miejskie z siedzibą w Arsenale.

(20) 22 III 2001
Powrót z Warszawy do Wrocławia relikwii (fragment czapki i górna szczęka) z hermy św. Doroty.

(20) 30 III 2001
Ustanowienie herbu powiatu oławskiego przez Radę Powiatu projektu Przemysława Pawłowicza.

(20) III 2001
Ukazanie się we Wrocławiu pierwszego numeru ogólnopolskiego miesięcznika „Sudety”, zajmującego się historią, przyrodą i kulturą regionu.

(20) 1 V 2001
Podpisanie umowy o współpracę między Świebodzicami a czeskim miastem Jilemnice.

(20) 29 V 2001
Rozpoczęcie działalności przez wałbrzyskie stowarzyszenie „Dolny Śląsk” w Unii Europejskiej.

(20) 1 VI 2001
Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia prezydentowi Republiki Czeskiej Vaclavowi Havlowi.

(20) 15 VI 2001
Przyjęcie polkowickiego Aquaparku, jako jedynego w Polsce, do Europejskiej Unii Aquaparków.

(20) 27 VI 2001
Podpisanie umowy partnerskiej Wrocławia z Lwowem.

(20) 22 VII 2001
I Festiwal Ulicy Świdnickiej we Wrocławiu.

(20) 10 VIII 2001
Otwarcie Muzeum Gerharta Hauptmanna w Jagniątkowie(w obecności wnuczki pisarza Harriet Hauptmann).

(20) 16 VIII 2001
Oficjalne otwarcie Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu.

(20) 24-28 VIII 2001
Pierwszy Jarmark Książański.

(20) 29 VIII 2001
Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę mostu Milenijnego we Wrocławiu.

(20) 19 IX 2001
Odsłonięcie we Wrocławiu obelisku upamiętniającego wydarzenia sierpnia 1980.

(20) 28 IX 2001
Odsłonięcie figurki chłopca wieńczącego fontannę na bolkowickim rynku.

(20) 8-14 X 2001
Pierwsza edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Dialog – Wrocław” we Wrocławskim Teatrze Współczesnym.

(20) 13 XII 2001
Wpisanie kościołów pokoju w Jaworze i Świdnicy na listę Światowego dziedzictwa Kultury UNESCO.

(20) 19 XII 2001
Dokonanie odbioru technicznego zrekonstruowanego Mostku Pokutnic, wiszącego na wysokości 47 m między wieżami wrocławskiego kościoła św. Marii Magdaleny.

(20) VI 2001
Pierwszy krasnal we Wrocławiu, jest nim Papa Krasnal stojący przy ul. Świdnickiej.

(20) 2001
Podpisanie umowy o współpracy między Miliczem a miastem Lohr am Main w Bawarii.

(20) 2001
Uruchomienie Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

(20) 2001
Zdobycie tytułu Najpopularniejszej Miejscowości Turystycznej w Polsce oraz Dolnośląskiego Klucza Sukcesu przez Duszniki-Zdrój.

10…


(10) 5 II 2011
Wybranie prezesem Stowarzyszenia Obywatelski Dolny Śląsk Rafała Dutkiewicza.

(10) 21 VI 2011
Wybór Wrocławia na Europejską Stolicę Kultury roku 2016.

(10) 30 VIII 2011
Otwarcie Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.

(10) 10 IX 2011
Otwarcie linii tramwajowej na Gaj, wyposażonej w inteligentny system transportu; przedsięwzięcie nazwano „Tramwaj Plus”.

(10) 2011
Modernizacja starówki w Kowarach.

(10) 2011
Powstanie Muzeum miejskiego Dzierżoniowa.

(10) 2011
Uzyskanie statusu Polskich Kolekcji Narodowych przez kolekcję różanecznik (Rhododendron), liliowiec (Hemerocallis) i bukszpan (Buxus) z wojsławickiego aroboretrum.