UWAGA!

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
POLSKA

STYCZEŃ

(20) 1 I 1999
Przeprowadzenie reformy administracyjnej, reformę służby zdrowia i reformę systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce.
 
(30) 1 I 1989
Utworzenie Wigierskiego Parku Narodowego.
 
(80) 2 I 1939
Zmarł Roman Dmowski, polityk i mąż stanu, ideolog polskiego nacjonalizmu, minister spraw zagranicznych, pisarz polityczny, publicysta, prozaik (ur. 9 VIII 1864).
 
(60) 16 I 1959
Utworzenie Kampinoskiego i Karkonoskiego Parku Narodowego.
 
(100) 18 I 1919
Powstanie PCK.
 
(20) 19 I 1999
Powołanie Instytutu Pamięci Narodowej.
 
(20) 21 I 1999
Przyjęcie ustawy o sejmowej komisji śledczej przez Sejm RP.
 
(20) 29 I 1999
Wystosowanie do Polski przez Sekretarza Generalnego NATO J. Solana formalnego zaproszenia do przystąpienia do Traktatu Północnoatlantyckiego.


LUTY

(30) 6 II 1989
Początek obrad Okrągłego Stołu w Warszawie z udziałem przedstawicieli rządu i opozycji.
 
(100) 8 II 1919
Powołanie Najwyższej Izby Kontroli na mocy dekretu wydanego przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego.
 
(10) 11 II 2009
Wejście w życie ustawy znoszącej obowiązkową służbę wojskową.
 
(100) 20 II 1919
Uchwalenie Małej Konstytucji.


MARZEC

(130) 2 III 1889
Zmarł Ludwik Waryński, działacz i ideolog polskiego ruchu socjalistycznego, twórca pierwszej polskiej partii robotniczej „Proletariat” (ur. 24 IX 1856).
 
(20) 12 III 1999
Przyjęcie Polski, Czech i Węgier do NATO.
 
(50) 15 III 1969
Zamieszki w Gdańsku przeciwko władzy, w których milicja walczyła z 20 tys. demonstrantów.
 
(100) 19 III 1919
Ogłoszenie Gdańska wolnym miastem.
 
(410) 22 III 1609
Urodził się Jan II Kazimierz, król Polski i wielki książę litewski w latach 1648–1668, tytularny król Szwecji do 1660 roku, kardynał w latach 1646–1648, syn Zygmunta III Wazy i Konstancji Habsburżanki, arcyksiężniczki austriackiej (zm. 16 XII 1672).
 
(180) 27 III 1839
Zmarł Szymon Konarski, działacz niepodległościowy, powstaniec listopadowy, członek Młodej Polski i Stowarzyszenia Ludu Polskiego (ur. 5 III 1808).


KWIECIEŃ

(100) 1 IV 1919
Powołanie Głównego Urzędu Miar w Warszawie.
 
(100) 4 IV 1919
Założenie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 
(20) 10 IV 1999
Odsłonięcie ławeczki Tuwima w Łodzi.
 
(20) 15 IV 1999
Powstanie Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD).
 
(80) 28 IV 1939
Zerwanie układu o nieagresji z Polską przez Niemcy.
 
(100) 29 IV 1919
Ustanowienie Święta Narodowego Trzeciego Maja przez Sejm Ustawodawczy.


MAJ

(100) 1 V 1919
Przystąpienie Polski do Światowego Związku Pocztowego (UPU).
 
(30) 8 V 1989
Ukazanie się pierwszego numeru „Gazety Wyborczej”.
 
(410) 28 V 1609
Przeniesienie siedziby królestwa z Krakowa do Warszawy przez Zygmunta III Wazę.


CZERWIEC

(40) 2–10 VI 1979
Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski.
 
(30) 4 VI 1989
I tura pierwszych po II wojnie światowej częściowo wolnych wyborów do Sejmu i całkowicie wolnych do Senatu, zakończonych miażdżącym zwycięstwem „Solidarności”; datę tę uznaje się za upadek komunizmu w Polsce.
 
(100) 13 VI 1919
Założenie Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie.
 
(230) 22 VI 1789
Uchwalenie przez Sejm Czteroletni przeprowadzenia pierwszego w Polsce spisu statystycznego.


LIPIEC

(450) 1 VII 1569
Zaprzysiężenie unii polsko-litewskiej, powstanie Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
 
(60) 2 VII 1959
Wydanie przez ministra zdrowia rozporządzenia o wprowadzeniu książeczek zdrowia dziecka.
 
14 VII 2009
Wybranie Jerzego Buzka na Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.
 
(620) 17 VII 1399
Zmarła Jadwiga Andegaweńska, święta Kościoła katolickiego oraz patronka Polski, królowa Polski od 1384 r., córka Ludwika Węgierskiego, żona Władysława Jagiełły (ur. 1373 lub 1374).
 
(30) 17 VII 1989
Wznowienie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Watykanem.
 
(30) 19 VII 1989
Wybranie gen. Wojciecha Jaruzelskiego przez Zgromadzenie Narodowe na urząd prezydenta PRL.
 
(30) 26 VII 1989
Ratyfikowanie przez Polskę „Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur”, przyjętej przez ONZ 10 grudnia 1984.
 
(60) 31 VII 1959
Wydanie przez Ministerstwo Handlu Wewnętrznego zarządzenia, zgodnie z którym poniedziałek stał się „dniem bezmięsnym”.


SIERPIEŃ

(30) 1 VIII 1989
Zniesienie kartek na mięso.
 
(420) 2 VIII 1589
Zmarł Henryk Walezy, czwarty syn Henryka II Walezjusza i Katarzyny Medycejskiej, pierwszy elekcyjny król Polski w latach 1573–1574, od 1574 król Francji Henryk III (ur. 19 IX 1551).
 
(100) 16 VIII 1919
Wybuch I powstania śląskiego.
 
(390) 17 VIII 1629
Urodził się Jan III Sobieski, król Polski od 1674 r., wybitny wódz, mecenas sztuki (zm. 17 VI 1696).
 
(30) 17 VIII 1989
Wznowienie stosunków dyplomatycznych między Polską a Watykanem.
 
(80) 30 VIII 1939
Ogłoszenie powszechnej mobilizacji dekretem Prezydenta RP Ignacego Mościckiego.


WRZESIEŃ

(80) 1 IX 1939
Atak Niemiec hitlerowskich na Polskę.
 
 (10) 1 IX 2009
Przekształcenie Poczty Polskiej w spółkę akcyjną.
 
(80) 2 IX 1939
Założenie hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Stutthofie pod Gdańskiem, gdzie zginęło ok. 65 tys. więźniów.
 
(30) 7 IX 1989
Rozwiązanie Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej (ZOMO).
 
(80) 7 IX 1939
Kapitulacja obrońców Westerplatte.
 
(80) 9–22 IX 1939
Bitwa nad Bzurą, największa bitwa wojny obronnej 1939 roku, stoczona przez dwie polskie armie: „Poznań” (gen. Tadeusz Kutrzeba) i „Pomorze” (gen. Władysław Bortnowski) z niemieckimi 8 Armią i 10 Armią.
 
14 IX 2009
Ukazanie się pierwszego numeru dziennika „Gazeta Prawna”.
 
(80) 17 IX 1939
Agresja wojsk radzieckich na Polskę.
 
(30) 27 IX 1939
Powołanie w oblężonej Warszawie tajnej organizacji wojskowej Służba Zwycięstwu Polski pod dowództwem gen. broni Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego oraz tajnej organizacji męskiego harcerstwa Szare Szeregi.
 
(30) 27 IX 1939
Kapitulacja Warszawy.


PAŹDZIERNIK

(10) 2 X 2009
Zmarł Marek Edelman, działacz polityczny i społeczny żydowskiego pochodzenia, lekarz kardiolog, jeden z przywódców powstania w getcie warszawskim (ur. 1 I 1922).


(30) 2 X 1939
Kapitulacja obrońców Helu, ostatniej twierdzy kampanii wrześniowej.
 
(240) 11 X 1779
Zmarł Kazimierz Pułaski, bohater walk o wolność dwóch narodów, polskiego i amerykańskiego, jeden z dowódców i marszałek konfederacji barskiej, generał i bohater wojny o niepodległość USA, wolnomularz; nazywany „ojcem amerykańskiej kawalerii” – w 2009 roku amerykański kongres przyznał mu honorowe obywatelstwo USA (ur. 4 III 1746).
 
 (10) 7 X 2009
 Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Stadionu Narodowego w Warszawie.
 
(20) 28 X 1999
Zdobycie Korony Ziemi przez himalaistę Leszka Cichego; był pierwszym Polakiem, który tego dokonał.


LISTOPAD

(80) 6 XI 1939
Aresztowanie przez Niemców i osadzenie w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Sachsenhausen 184 profesorów i pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczej w Krakowie.

 
GRUDZIEŃ

(80) 4 XII 1939
Powołanie Związku Walki Zbrojnej przez generała Władysława Sikorskiego.
 
(30) 27 XII 1989
Zatwierdzenie przez Sejm i Senat pakietu reform gospodarczych zwanych planem Balcerowicza.
 
(30) 29 XII 1989
Nowelizacja konstytucji, usunięcie zapisów o roli PZPR i sojuszu z ZSRR oraz zmienienie nazwy państwa na Rzeczpospolitą Polską, a także przywrócenie korony orłu białemu w Godle Polski.