Książki on-line z portalu Legimi.plKsiązki on-line z portalu LibraIbuk.plKatalog zbiorów www.dzb.plCyfrowy Dolny Śląsk
22-04-2020 (Środa)
godz. 17:00 - 20:00
Czytelnia (II piętro)
Warsztaty są bezpłatne
Obowiązują zapisy!

WARSZTATY ZOSTAŁY ODWOŁANE W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA!

Rok 2020 w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu jest poświęcony ekologii.  Drugi warsztat z cyklu „Klimatyczna Dolnośląska” wiąże się z obchodami Światowego Dnia Ziemi.

Czy kiełbasy rosną na drzewach? Dlaczego orangutany nie lubią masła orzechowego? Ile planet potrzebujemy, żeby się nasycić? Nasze codzienne wybory konsumenckie wywierają potężny wpływ na świat. Pierwsze z nich musimy podjąć już przy śniadaniu. Podczas wykładu omówione zostaną niektóre składniki naszych posiłków oraz ich wpływ na zmiany klimatu, dostęp do wody pitnej czy zanik bioróżnorodności. W trakcie spotkania serwowane będą świeże porcje danych, zbilansowane scenariusze na przyszłość i odżywcze rozwiązania. 
 
W roli prowadzących wystąpią Aneta Osuch i Arkadiusz Wierzba, edukatorzy EkoCentrum Wrocław i Fundacji EkoRozwoju.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aneta Osuch – wykształcenie wyższe filozoficzne (UWr), w tym uprawnienia pedagogiczne, obecnie kończy psychologię (SWPS). Od 2008 r. uczestniczy w realizacji projektów dotyczących edukacji ekologicznej, edukacji globalnej i antydyskryminacyjnej w Fundacji EkoRozwoju. Prowadzi zajęcia dot. gospodarki odpadami, zrównoważonej i odpowiedzialnej konsumpcji, zmian klimatu, praw człowieka i zwierząt oraz ochrony przyrody. Udziela wsparcia psychologicznego osobom doświadczającym depresji klimatycznej. Absolwentka Szkoły Trenerów Umiejętności Interpersonalnych. Edukatorka EkoCentrum Wrocław i aktywistka klimatyczna.

Arkadiusz Wierzba – polonista i kulturoznawca, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiował również filozofię (PAT) oraz informatykę stosowaną (UEK). Współpracuje z Fundacją EkoRozwoju i Stowarzyszeniem EKO-UNIA przy projektach związanych m.in. z problematyką zmian klimatu i jakości powietrza, globalnych zależności, odpowiedzialnej konsumpcji, praw człowieka i zwierząt. Absolwent Szkoły Trenerów Umiejętności Interpersonalnych. Edukator w EkoCentrum Wrocław. Aktywista Dolnośląskiego Alarmu Smogowego.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zapisy ruszą od 6 kwietnia, pod numerem telefonu 71 33 52 253, lub mailowo . Ilość miejsc ograniczona. Zapraszamy wszystkich, którzy ukończyli 16 lat.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

eventImage3