11-12-2018 (Wtorek)
godz. 16:00 - 17:30
Sala im. Tadeusza Mikulskiego, III piętro

Koło Przyjaciół Ludzi z Chorobą Parkinsona TWK – Wrocław i Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem we Wrocławiu zapraszają na spotkanie szkoleniowe:„Choroba Parkinsona okiem praktyka, naukowca, wnuczki, które poprowadzi dr Ewa Gieysztor z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Zapraszamy osoby chore, ich rodziny i opiekunów oraz wszystkie osoby zainteresowane
- - - - - - - - - - - - - 
Koło Przyjaciół Ludzi z Chorobą Parkinsona TWK-Wrocław zostało utworzone w 1997 r. i działa w ramach Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem we Wrocławiu.
Najważniejszymi celami stowarzyszenia są: rozpowszechnianie informacji o chorobie Parkinsona, metodach leczenia i stosowanych terapiach oraz organizowanie rehabilitacji i samopomocy członkowskiej mającej przeciwdziałać postawom rezygnacji, osamotnienia i bezradności, zwłaszcza wśród osób najciężej poszkodowanych.
Koło organizuje comiesięczne spotkania szkoleniowe ze specjalistami z Kliniki Neurologii, wyższych uczelni i firm farmakologicznych, cotygodniowe zajęcia rehabilitacyjne w sali gimnastycznej i w terenie, konferencje nt. choroby Parkinsona, integracyjne spotkania towarzyskie oraz imprezy kulturalne, turnusy rehabilitacyjne i wycieczki. Rozprowadza materiały informacyjne, biuletyny i poradniki na temat choroby.
Spotkania szkoleniowe odbywają się w drugie wtorki miesiąca w budynku Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu Rynek 58, III piętro, sala 35, od godz.16.00.
Spotkania i dyżury członków Zarządu Koła w 2018 roku: 9 stycznia, 6 lutego, 6 marca, 10 kwietnia, 8 maja, 5 czerwca, 4 września, 2 października, 6 listopada, 4 grudnia. Spotkania odbywają się w lokalu TWK we Wrocławiu.
Kontakt:  
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem – TWK  Oddział Wojewódzki we Wrocławiu ul. Jedności Narodowej 121, 50-301 Wrocław, tel. 71 322 84 44, e-mail: ; www.twkwroclaw.pl
Biuro jest czynne codziennie (z wyjątkiem świąt i czwartków) w godz. 9.00-13.00, w czwartki od godz. 15.00 do 18.00.