Książki on-line z portalu Legimi.plKsiązki on-line z portalu LibraIbuk.plKatalog zbiorów www.dzb.plCyfrowy Dolny Śląsk
08-06-2018 (Piątek)
godz. 09:00 - 16:00
Sala im. T. Mikulskiego, III piętro

 
Koło Naukowe Amerykanistów GOING WEST zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową „Tygiel Narodów – zmienne oblicze Stanów Zjednoczonych Ameryki na przestrzeni wieków”. Podczas spotkania zostanie podjęta próba ukazania kulturowej różnorodności, która cechowała USA od ich powstania i wciąż pozostaje jedną z naczelnych sił kształtujących to państwo. Owa „mozaika” może zostać pokazana na poziomie jednostki, grupy, stanu czy narodu. Ramy czasowe, do których mogą odnosić się wystąpienia, obejmują okres od początku kolonizacji Ameryki Północnej aż po czasy współczesne.

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej to kraj, w którym przenikają się różne kultury, w
obrębie którego stykają się ze sobą różne poglądy, ideologie i zwyczaje. W wyniku wzajemnego oddziaływania wielu kultur, zmieniało się samo oblicze USA jako kraju – nie bez znaczenia w tym procesie była koncepcja Tygla Narodów i wpływ wielu mniejszości, które funkcjonowały i po dziś dzień funkcjonują na terenie Stanów Zjednoczonych. Warto również rozważyć szerszą perspektywę, nie ograniczając się jedynie do ludności emigrującej do USA – poruszając choćby takie problemy jak wpływ kultury rdzennych Amerykanów na współczesny obraz Ameryki Północnej czy piętno, jakie na kulturze popularnej odcisnęły tradycje ludności czarnoskórej. Podczas konferencji mamy nadzieję na poruszenie zagadnień dotyczących kultury w możliwie najbardziej szeroki sposób i podjęcie próby przedstawienia zmiennego oblicza Stanów Zjednoczonych Ameryki.
- - - - - - - - - - - - - - -