Książki on-line z portalu Legimi.plKsiązki on-line z portalu LibraIbuk.plKatalog zbiorów www.dzb.plCyfrowy Dolny Śląsk
01-04-2018 (Niedziela)
godz. 08:00 - 18:00
Galeria pod Plafonem, parter
Wystawa będzie czynna do 17 kwietnia 2018 r.

Zapraszamy do oglądania wystawy „Ogrody rozkoszy ziemskich. Notatnik” znanego wrocławskiego fotografika Jacka Lalaka – do 17 kwietnia 2018 r.

- - - - - - - -

JACEK LALAK
Artysta fotografik, członek ZPAF.
Urodził się w 1948 r. w Gorzowie Wielkopolskim. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej. Działalność twórczą rozpoczął w 1971 r. Uczestniczył w wielu konkursach i wystawach w kraju i za granicą. Brał udział jako fotoreporter w dwóch pielgrzymkach papieża Jana Pawła II w Polsce. Współpracował z rozmaitymi grupami twórczymi, np. „Format”, „Zespół 4+” czy ruch Foto-Medium-Art. Swoje prace prezentował na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. W działalności twórczej wykorzystuje budowane osobiście kamery otworkowe jak również technikę gumy dwuchromianowej. Tych atrakcyjnych choć trudnych technik uczył młodzież na zajęciach w MDK im. M. Kopernika we Wrocławiu, gdzie pracował jako instruktor fotografii. Wiele lat pracował we Wrocławskich Szkołach Fotograficznych Pho-Bos, Afa. We wrześniu 2016 r. prowadził polsko-niemieckie warsztaty fotograficzne „Wrocław przez Otwór” zakończone wystawami w Domu Edyty Stein we Wrocławiu oraz w Ausstellungsraum des Anhaltischen Kunstvereins w Dessau. Podsumowaniem przedsięwzięcia jest wydawnictwo albumowe „Continuum”. Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz za całokształt pracy twórczej w dziedzinie fotografii artystycznej otrzymał w 2011 r. Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego, a w 2017 r. Odznakę Honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.


- - - - - - - - - - -
 
„... dobry mistrz pojawia się dopiero wtedy, kiedy uczeń jest na to gotowy”.
Javier Sierra, „Mistrz z Prado”   
                                                                               
Siłą (niezależną ode mnie), która spowodowała zaangażowanie się w „Ogród rozkoszy ziemskich”, było nagłe, związane ze zdrowiem zdarzenie, zmieniające diametralnie moje spojrzenie na życie. Coś było przed – coś nastąpiło po. Przeszłość  poddana została nagle szczegółowej weryfikacji.
 
Słynny tryptyk Hieronima Boscha „Ogród rozkoszy ziemskich” doczekał się wielu interpretacji,  niemożliwych do zweryfikowania z uwagi na szczątkowe informacje o samym autorze. O Hieronimie van Aken, żyjącym w XV wieku w ‘s-Hertogenbosch, nie zachowały się właściwie żadne informacje. Niewiele dowiadujemy się o nim z kronik, obrazów, zapisków. Pozostają niesamowite obrazy, które inspirowały również innych artystów (Pieter Bruegel Starszy, Jan Mandjin). Świat pokazany na tryptyku to chaos, świat w którym trudno żyć. Z drugiej strony ten obraz nie jest wcale „taki stary”. Przedstawiony na nim koszmar, chaos daje nam współczesnym dużo do myślenia. Zbierając materiały do wystawy, miałem dużo czasu na przemyślenia, którymi dzielę się z widzem. Porozumiewam się obrazami, dającymi duże możliwości interpretacyjne. Moje obrazy nie są może idylliczne, jak w Boschowskim edenie – raczej jak w ostatniej części tryptyku. Wystawę wstępnie podzieliłem (notatnik) na prace dotyczące Kosmogonii, Edenu i Inferna, rozumianych bardzo szeroko. Widz może interpretować zdjęcia zgodnie z własną wyobraźnią. Chodzi raczej o spojrzenie na siebie i otaczający świat. Dobry mistrz ze starego chińskiego przysłowia pojawia się…
 
Jacek Lalak, Wrocław, listopad 2017