22-01-2018 (Poniedziałek)
godz. 11:00 - 13:00
American Corner, II piętro

Paszporty, usługi notarialne i inne
[English version below the Polish one]

22 stycznia 2018 roku w American Corner we Wrocławiu odbędzie się spotkanie zorganizowane przez Konsulat USA w Krakowie. Obywatele amerykańscy mogą umówić się na spotkanie w celu złożenia podania o paszport lub Konsularny Raport o Urodzeniu Dziecka Za Granicą. Konsul będzie również świadczyć usługi notarialne (uwierzytelnianie podpisu na dokumencie, potwierdzanie autentycznosci kopii dokumentu z jego oryginałem). Usługi będą świadczone tylko na podstawie wcześniej umówionego spotkania, od godziny 11:00 do 13:00.

Szczegóły dotycząe formularzy i dokumentów koniecznych przy składaniu podania o paszport amerykański można znależć na stronie internetowej >>.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie koniecznych dokumentów przed przyjściem na spotkanie. Do zobaczenia we Wrocławiu!

- - - - - - - - - - -
Zapisy pod numerem telefonu: (12)424-51-29 lub przez e-mail: do 19 stycznia, do godziny 12:00.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Passport, notarials and other services

U.S. citizens can schedule an appointment to apply for passport services such as replacement passports and Consular Report of Birth. The Consul can also provide notarial services (authenticating signatures on documents and certifying copies of original document) as time permits. Services will be available by appointment only from 11:00 a.m.to 13:00 p.m.

Further details on required forms and documents for passport services can be found on the Consulate website:
>>.

Please make sure to complete any required forms before your appointment. We look forward to seeing you soon in Wroclaw!
- - - - - - - - - - -
Please schedule your appointments before 12:00 on January 19th. To schedule an appointment, please call us at the following phone number: (12) 424-51-29 or send an e-mail to: .