W Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej działa sześć dyskusyjnych klubów książki, które są włączone do rozbudowanej sieci Dyskusyjnych Klubów Książki, objętej patronatem Instytutu Książki i funkcjonującej na terenie całego kraju. Spotkania mają charakter otwarty – może na nie przyjść każdy. Nie ma zapisów i zobowiązań. Nie trzeba też koniecznie dyskutować, można się przysłuchiwać wymianie zdań innych uczestników. Często spotkania klubowe mają charakter wieczoru autorskiego, kiedy zapraszani są goście specjalni – pisarze, podróżnicy, znawcy...

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI KRYMINALNEJ „ZBRODNIA WE WTOREK”

Gromadzi fanów jednego z najbardziej popularnych i lubianych gatunków literackich. Dyskusje są zwykle sproblematyzowane – konkretna książka lub kilka publikacji to zazwyczaj pretekst do rozmowy na temat szerzej pojętego zagadnienia, np. profilu mordercy czy funkcjonowania jakiegoś motywu literackiego.   


DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI PODRÓŻNICZEJ „GLOBTROTTER”

Obszar zainteresowań wyznacza nazwa klubu. Na spotkania zapraszani są zarówno pisarze, reporterzy, jak i podróżnicy. Wtedy spotkanie wypełnia prelekcja lub tzw. prezentacja slajdów z odautorskim komentarzem, zwieńczona rozmową lub dyskusją.


DYSKUSYJNY KLUB AUDIOBOOKA

Klub jest prowadzony przez Oddział Książki Mówionej, a więc jego członkowie i uczestnicy spotkań mają dostęp do audiobooków. Tematyka dyskutowanych publikacji jest bardzo urozmaicona, ale obok treści przedmiotem rozmowy może się stać również sposób interpretacji utworu przez lektora.


LOŻA FANTASTYCZNA

Klub biblioteczny o profilu fantastycznym, działający w ramach DKK, funkcjonujący od 9 kwietnia 2014 roku. W klubie odbywają się spotkania dyskusyjne na temat wybranej wcześniej książki. Każdy może wziąć udział w rozmowie, bądź tylko przyjść posłuchać. Ponadto organizowane są spotkania autorskie oraz różnego rodzaju eventy fantastyczne - w tym całonocne. Stałe spotkania RPG prowadzone są przeważnie raz w miesiącu w sobotę od godz. 11:00. Informacje o spotkaniach są zamieszczane na stronie bibliotecznej: http://www.wbp.wroc.pl, na profilu fb (Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu) oraz na specjalnym profilu klubowym – www.facebook.com/lozafantastycznawroclaw. Kontakt:  , tel. 71 33 52 214.