6 listopada 2019 roku Dolnośląska Biblioteka Publiczna zaprasza dyrektorów, instruktorów i pracowników dolnośląskich bibliotek publicznych oraz osoby kierujące instytucjami kultury, w których strukturze jest biblioteka, do udziału w XV FORUM BIBLIOTEKARZY DOLNOŚLĄSKICH, finalizującym tegoroczny projekt szkoleniowy pn. Ekolab w bibliotece.
Szczegółowy program Forum publikujemy tutaj >>
Oficjalne zaproszenie tutaj >>
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY
PATRONAT MEDIALNY: