Książki on-line z portalu Legimi.plKsiązki on-line z portalu LibraIbuk.plKatalog zbiorów www.dzb.plCyfrowy Dolny Śląsk
Analiza Funkcjonowania Bibliotek jest projektem realizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) przy współpracy Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych oraz Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich. Biblioteki z województwa dolnośląskiego od samego początku uczestniczą w tym badaniu.

Celem  projektu jest opracowanie i wdrożenie jednolitych metod oraz narzędzi systematycznej oceny działania bibliotek naukowych, pedagogicznych i publicznych opartych na analizie i porównaniach danych statystycznych oraz wskaźników funkcjonalności w obrębie poszczególnych typów bibliotek, włączając w to badania satysfakcji odbiorców usług bibliotecznych.

Podstawą podjęcia wspólnych prac jest „List intencyjny” podpisany w lutym 2013 r. Partnerem wspierającym SBP w realizacji projektu jest Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, która na podstawie „Porozumienia o współpracy” utrzymuje powstającą w ramach AFB bazę danych statystycznych i wskaźników funkcjonalności.

Analiza Funkcjonowania Bibliotek jest kontynuacją prac Zespołu ds. badania efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych prowadzonych od 2010 r. w ramach realizacji „Strategii SBP na lata 2010-2021” oraz projektu AFBN, realizowanego od 2001 roku przez biblioteki naukowe.

W latach 2010-2015 badania były współfinansowane przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a od roku 2013 do 2017 przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury. Od roku 2018 projekt jest finansowany przez Instytut Książki ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Uwaga!
Niebawem opublikujemy informację o szkoleniach, związanych z tym projektem, a z chwilą, gdy dane spłyną, a potem zostaną sprawdzone i zatwierdzone przez Zespół, przedstawimy wyniki analizy.
Strona projektu: https://afb.sbp.pl/