UWAGA!

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Porządek publiczny i bezpieczeństwo w okupacyjnej Warszawie : studia historyczne
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018
Sygn: 100468091
Dla hitlerowskiego najeźdźcy chaos, znieprawienie, anarchizacja postaw części warszawiaków były czynnikami sprzyjającymi dodatkowemu zastraszeniu ogółu mieszkańców miasta i okolic. Potrzeba bojkotowania niemieckich przepisów prawnych, biernego i czynnego przeciwstawienia się władzy okupanta, choć były konieczne, to stwarzały niebezpieczeństwo wykształcenia nawyków, które przeniesione w przyszłość, do wolnej Polski, stanowić mogły niebezpieczeństwo dla jej rozwoju i bytu. Elity państwa konspiracyjnego walczyły więc o przywracanie mieszkańcom Warszawy minimum bezpieczeństwa egzystencjalnego niezbędnego do przetrwania fizycznego i podtrzymania wzorców moralnych. Nawet jeśli walka ta była ograniczona, często nieskuteczna, a po części iluzoryczna, to pozostawała zauważanym świadectwem moralności i żywotności narodu i państwa podziemnego, zwalczającego zarówno przestępczość pospolitą i bandytyzm, jak i szmalcownictwo, aż po szpiegostwo, kolaborację i zdradę.

Źródło: ipn.gov.pl/
Sosnowska, Joanna
Z dziejów opieki społecznej w Polsce międzywojennej : Półkolonie letnie w Łodzi
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018
Sygn: 100468001
Publikacja dotyczy nowych form opieki społecznej zapoczątkowanych w okresie międzywojennym. Autorka zaprezentowała główne założenia opieki społecznej, w tym opieki nad dziećmi, wskazując obszary życia mieszkańców, w których łódzkie władze wdrożyły systemowe rozwiązania pomocowe wobec dorosłych i dzieci. Na przykładzie półkolonii letnich w Łodzi ukazała sposób organizacji wypoczynku na terenie miejskich parków, źródła jego finansowania, uczestników, personel, a także kwestie związane z opieką, wychowaniem oraz edukacją dzieci i młodzieży. Książka może zainteresować zarówno historyków wychowania, pedagogów, socjologów, jak i organizatorów inicjatyw w zakresie opieki nad dziećmi.

Źródło: wydawnictwo.uni.lodz.pl/
Kiefer, Claus
Kwantowy kosmos : od wczesnego świata do rozszerzającego się uniwersum
Copernicus Center Press, 2018
Sygn: 100454115
Czy wszechświat ma początek i koniec? Istnieje jeden świat czy jest ich wiele?
Nasz wszechświat zna cztery siły elementarne: trzy na poziomie atomów, a jedną na poziomie planet i galaktyk. Jak można ująć je w jeden spójny model? Współczesna fizyka nieustannie zadaje sobie to pytanie i – jak dotąd – nie zna na nie odpowiedzi. Teoria grawitacji kwantowej ma szansę to zmienić.
Claus Kiefer zabiera nas w krótką podróż przez teorię względności i teorię kwantową oraz strzałkę czasu i kosmologię, aby dotrzeć do grawitacji kwantowej i kosmologii kwantowej. Autor wyjaśnia, co kryje się za takimi fenomenami jak czarne dziury, kot Schrödingera, ciemna energia, struny czy funkcja falowa wszechświata, tworząc zarysy nowej teorii i jej odpowiedzi na kluczowe pytania współczesnej fizyki.

Źródło: www.ccpress.pl/
Mikołajczak, Małgorzata
Pomiędzy końcem i apokalipsą : o wyobraźni poetyckiej Zbigniewa Herberta
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007
Sygn: 100468261
Bohaterem książki jest „Herbert metafizyczny”, „wygnany arkadyjczyk” biorący odpowiedzialność za rzeczywistość, w której rozegrał się metafizyczny dramat, tytułowy „koniec”. Podstawową metodą badawczą jest tu interpretacja tekstu, a dominującą perspektywą – poetyka. Autorka stara się ukazać zasadę organizującą świat poetycki Herberta. Kwestią kluczową jest poetycka wyobraźnia, ujęta jako sfera obrazowania syntetyzująca elementy świata przedstawionego w relacji do metafizycznych aspektów egzystencji, te natomiast dają się uchwycić w odniesieniu do tradycji filozoficznej i literackiej.

Źródło: wydawnictwo.umk.pl
Kakareko, Ksenia
System polityczno-prawny Białorusi
Kancelaria Sejmu, Wydawnictwo Sejmowe, 2018
Sygn: 100468246
Prezentowana monografia przedstawia analizę systemu prawnoustrojowego Republiki Białorusi, w tym pozycji ustrojowej, kompetencji oraz wzajemnych relacji między naczelnymi organami państwowymi, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji prezydenta. Analiza aktów normatywnych oraz ukazanie etnohistorycznych uwarunkowań kształtowania się państwowości białoruskiej pozwoliło zilustrować swoistość systemu politycznego państwa, w którym szczególną rolę pełni prezydent jako przywódca polityczny, legitymizujący reżim oraz określający jego cele i zadania. Publikacja w interesujący i inspirujący sposób przedstawia problematykę państw obszaru postradzieckiego, w tym szczególnie drażliwe zagadnienia demokratyzacji systemów skrajnie autorytarnych.

Źródło: wydawnictwo.sejm.gov.pl/
Banaszak, Bogusław
Regulacja wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o TK i jej implikacje
Kancelaria Sejmu, Wydawnictwo Sejmowe, 2018
Sygn: 100468245
Monografia dotyczy niezwykle skomplikowanej i bezprecedensowej sytuacji, w jakiej w latach 2015-2016 znalazł się Trybunał Konstytucyjny. Autor ujął problem w sposób kompleksowy i uporządkowany, zaprezentował założenia kolejnych ustaw o TK i ich nowelizacji, stanowiska w sprawie wyboru sędziów TK z 8 października 2015 r. m.in. Komisji Weneckiej i organów władzy sądowniczej, zalecenia Komisji Europejskiej, a także analizę orzeczeń wówczas wydawanych. Publikacja stanowi przejrzysty wykład pogłębiający wiedzę na temat sądu konstytucyjnego w Polsce.

Źródło: wydawnictwo.sejm.gov.pl/
Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej oczami uczestników
Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018
Sygn: 100468089
W październiku 1956 roku Politechnika Gdańska stała się centrum poruszenia społeczno-politycznego w Trójmieście. Dwanaście lat później, podczas tzw. wydarzeń marcowych 1968 roku, było podobnie. To właśnie jej studenci zaprotestowali jako pierwsi.
Niniejsza publikacja została przygotowana przez uczestników tamtych wydarzeń, ówczesnych studentów Politechniki. W unikalnej formie swoistego panelu dyskusyjnego autorzy przedstawiają w niej przebieg protestów, sytuację na uczelni, zachowania i postawy kadry naukowej, a także represje zastosowane wobec nich przez władze Politechniki, wymiar sprawiedliwości i aparat bezpieczeństwa. Czynią to na podstawie własnych wspomnień, nierzadko posiłkując się dokumentami źródłowymi. Starają się również przedstawić własną ocenę protestów.

Źródło: ipn.gov.pl/
Trojanowski, Krzysztof
Świnie w kinie? Film w okupowanej Polsce
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018
Sygn: 100468079
Okupując ziemie polskie, hitlerowcy dążyli do objęcia kontrolą i regulacją prawną wszelkich aspektów życia. W ten system została włączona także kultura, rozwijająca się w ekstremalnych warunkach. Komu podlegały kina w Generalnym Gubernatorstwie? Czy cieszyły się popularnością? Na co przeznaczano dochód z biletów? Czy w kinach ściśle przestrzegano zasad segregacji?
Na te i inne pytania odpowiada książka Krzysztofa Trojanowskiego wypełniająca lukę w polskiej literaturze poświęconej tematowi kina w okupowanej Polsce. Publikacja ma charakter pionierski, a jej celem jest konfrontacja ze stereotypami, jak powszechne przekonanie o pustych kinach czy wyłącznie niskim poziomie artystycznym wyświetlanych filmów.

Źródło: ksiegarnia.pwn.pl/
Kardela, Piotr; Kruszyński, Marcin
Generał Gustaw Orlicz-Dreszer 1889–1936
Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018
Sygn.: 100468093
Album poświęcony postaci gen. Gustawa Orlicz-Dreszera, legionisty, uczestnika I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej 1919–1920, następnie czołowego działacza obozu sanacyjnego. Był jednym z najbliższych współpracowników Marszałka Józefa Piłsudskiego, wieloletnim prezesem Ligi Morskiej i Kolonialnej.

Źródło: https://ipn.gov.pl/
Armstrong, Michael
Vademecum jeszcze lepszego menadżera
Wydawnictwo Rebis, 2018
Sygn: 100467980
We współczesnym, dynamicznie zmieniającym się świecie na barkach menedżerów spoczywa ogromny ciężar obowiązków. Vademecum jeszcze lepszego menedżera jest zbiorem praktycznych porad zarówno dla osób już pełniących funkcje kierownicze, jak i tych, którym dopiero marzy się awans. To doskonały przewodnik, z którego dowiesz się m.in., jak organizować pracę zespołów i delegować zadania, radzić sobie z trudnymi ludźmi i w sytuacjach konfliktowych i wiele innych.
Oprócz cennych wskazówek Vademecum zawiera również studia przypadków zaczerpniętych z codziennego życia menedżerów, które są bogatym źródłem praktycznych informacji.

Źródło: https://www.rebis.com.pl/