PolskiEnglishFrançais (France)UkrainianGermanycall button

 

Vaclav Smil
Liczby nie kłamią. 71 rzeczy, które trzeba wiedzieć o świecie
Insignis Media, copyright 2022.
Sygn. 100497949
Z tej pełnej fascynujących informacji i frapujących przykładów książki dowiemy się między innymi, ilu ludzi potrzebnych było do zbudowania piramidy Cheopsa, dlaczego szczepionki nie tylko ratują życie, ale są także opłacalną inwestycją, i czemu samochody elektryczne nie są (jeszcze) tak dobrym rozwiązaniem, jak nam się wydaje. Smil błyskotliwie łączy wiedzę naukową i historyczną ze zdrowym rozsądkiem, poruszając niezwykle szerokie spektrum zagadnień, które przedstawia w formie krótkich, ale treściwych rozdziałów.

Źródło: https://www.insignis.pl/
Bogusław Dunaj
Kształtowanie się polskiego języka literackiego
Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021.
Sygn. 100497948
Niniejsza książka jest poświęcona jednemu z najważniejszych i najbardziej dyskutowanych problemów historyczno-językowych, mianowicie pochodzeniu polskiego języka literackiego. Przedłożona do rąk czytelników książka jest najaktualniejszą pozycją, analizującą skomplikowany proces kształtowania się języka literackiego. Zawiera ona nowe spojrzenie na tę kwestię i przynosi najobszerniejszy zbiór faktów językowych, dotyczących kształtowania się polszczyzny literackiej.

Źródło: https://akademicka.com.pl/
Maciej Górny
Historia głupich idei albo Duch narodu w świątyni nauki
Wydawnictwo Filtry, copyright 2022.
Sygn. 100497946
Historia głupich idei to panorama zbiorowych obłędów nowoczesnej Europy, które kwitły w majestacie nauki swojego czasu. Spotkamy tu patriotów-mizoginów oskarżających wrogie państwa o niestałość uczuć, histerię i zdradę. Antropologów mierzących czaszki jeńców wojennych, aby pogrążyć wroga także na polu rasowym. Psychiatrów diagnozujących niebezpieczną chorobę pacyfizmu i próbujących leczyć ją elektrowstrząsami.

Źródło: https://wydawnictwofiltry.pl/
Marta Miaskowska
Social_net_art. Paradygmat sztuki nowych mediów w dobie web 2.0
Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, 2022.
Sygn. 100497960
Sztuka, media, Internet – to wielkie wyzwania współczesności, ale i zarazem codzienność, w której żyjemy i funkcjonujemy społecznie, zawodowo i edukacyjnie. Nie sposób sobie wyobrazić życia i naszej aktywności bez dostępu do sieci i komputera oraz social mediów, które zdeterminowały zachowania współczesnych społeczeństw. I właśnie ten pasjonujący temat w naukowy, ale i przystępny sposób podejmuje autorka naszej nowości wydawniczej.

Źródło: https://wydawnictwo-silvarerum.eu/
Desmond Morris
Mowa ciała w sztuce. Pozy i gesty
Wydawnictwo Arkady, 2022.
Sygn. 100497145
W przystępnej, ale i rzetelnie opracowanej książce Morris przygląda się szerokiemu wachlarzowi gestów i póz, komentując ich historyczne i kulturowe znaczenia. To wszystko po to, by jeszcze raz spojrzeć na dobrze znane dzieła i odkryć ich nieoczywistą warstwę inteligentnie zakodowaną przez najwybitniejszych twórców. Odważnie wykraczając poza konserwatywny kanon, Morris z uwagą analizuje gesty uświęcone przez tradycję, jak i te uważane za obsceniczne.

Źródło: https://arkady.eu/
Agnieszka Jankowiak-Maik
Historia, której nie było
Otwarte, 2022.
Sygn. 100497139
Agnieszka Jankowiak-Maik (znana w internecie jako Babka od histy) w lekki sposób pisze o niezwykłych meandrach polskiej historii: ukazuje jej drugie dno, przypomina zapomniane postacie i odkrywa przemilczane wydarzenia. Do tego bezpardonowo obnaża najgłupsze elementy polityki historycznej, która – zniekształcając rzeczywistość – do dziś realizowana jest w szkołach.

Źródło: https://www.otwarte.eu/
Odkrywanie tajemnic polszczyzny biblijnej. Wybór łódzkich prac językoznawczych (1981-2021)
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022.
Sygn. 100497147
Antologia prezentuje dokonania łódzkich językoznawców na polu (wieloaspektowego) poznania polszczyzny biblijnej – zarówno dawnej, jak i współczesnej, a także „dialogu” współczesnej z dawną. Widać w niej zamysł pokazania rozległej panoramy zainteresowań, podejść metodologicznych oraz uzyskanych wyników, co w sumie pozwala poznać warsztat i dorobek łódzkich badaczy. Zarazem czyni z książki cenne, bogate poznawczo kompendium wiedzy o rozwoju polszczyzny biblijnej (jak również polszczyzny w ogóle) i sposobach jej badania, a przy okazji o historii kultury nie tylko polskiej, lecz także starożytnej (gdyż takie są konteksty języków Biblii).

Źródło: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/
Rafał Milan
Pieśń o Bogu. Poetycka teologia Bolesława Leśmiana
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021.
Sygn. 100497150
Monografia Rafała Milana poświęcona poetyckiej teologii Leśmiana to książka ważna i potrzebna, w znacznej mierze nowatorska. Wyrasta z wnikliwej, pogłębionej filozoficznie, myślowo odważnej lektury wierszy autora Łąki. Mierzy się z „rozstajnością” wpisanego w nie sensu.

Źródło: https://wuj.pl/
Niall Ferguson
Fatum. Polityka i katastrofy współczesnego świata
Wydawnictwo Literackie, 2022.
Sygn. 100497138
Czerpiąc z wielu dyscyplin, w tym ekonomii i nauki o sieciach, autor opisuje nie tylko historię, ale ogólną teorię katastrofy. Jego wnikliwa analiza przeszłości i teraźniejszości pomaga przewidzieć, jakie niebezpieczeństwa będą czyhać na nas jutro, i co najważniejsze – jak lepiej sobie z nimi radzić.

Źródło: https://www.wydawnictwoliterackie.pl/
Helen Scales
Ryby mają głos. Przewodnik obserwatora światów podwodnych
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2022.
Sygn. 100497153
Helen Scales zabiera nas w podwodną podróż, podczas której odkrywa przed nami tajemnice ryb. Przyglądamy się, jak zbierają pokarm, śpiewają i jak ze sobą rozmawiają, w jaki sposób wykorzystują światło i kolor, by wysyłać komunikaty i się ukrywać. Zaczynamy rozumieć, jak wspaniały, ogromny i kruchy jest świat tych wyjątkowych istot.

Źródło: https://wuj.pl/ksiazka/