PolskiEnglishFrançais (France)UkrainianGermanycall button

 

Stanisław Lem. Fantastyka naukowa i fikcje nauki
Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2021.
Sygn. 100495130
Pytania i prognozy stawiane przez Stanisława Lema dotyczące kondycji psychicznej, moralnej i biologicznej człowieka wobec rosnącego tempa rozwoju cywilizacji są nadal aktualne. Wszechstronność zainteresowań naukowych pisarza jest niezwykle imponująca, a jego erudycja inspiruje do podążania tropem kulturowych odwołań. Dzięki swej przenikliwości, wiedzy, doświadczeniu i analizom otaczającej rzeczywistości w wymiarze globalnym, w połączeniu z wrażliwością i wielką wyobraźnią autor Solaris zyskał miano futurologa, myśliciela i filozofa. Znany jest również jako krytyk i felietonista.

Źródło: https://sklep.nck.pl/
Etnografia pamięci PRL-u. Kultura codzienności Polski powojennej 1956-1989
Warszawa : Oficyna Naukowa, 2021.
Sygn. 100495310
W naszych badaniach okresu PRL-u chcieliśmy się skupić przede wszystkim na pamięci o doświadczeniu codzienności osób, które okres ten świadomie przeżyły. Perspektywa nasza dotyka więc doświadczenia odnoszącego się nie tyle do świadków historii, rozumianej jako sekwencja znaczących zdarzeń, ile raczej po prostu do codzienności osób, które w tej historycznej epoce żyły. Celem badań nie jest pokazanie, jak PRL funkcjonował, ale jak wyglądało „odnajdywanie” się w nim jednostki, zwłaszcza jej sposoby radzenia sobie, życia, doświadczania

Źródło: http://oficyna-naukowa.com.pl/
Erica Dhawan
Cyfrowa mowa ciała. Jak skutecznie komunikować się w cyfrowym świecie
Kraków : Znak litera nova, 2022.
Sygn. 100495289
Erica Dhawan – autorytet w zakresie komunikacji i pracy zespołowej w realiach XXI wieku – przedstawia zasady skutecznej komunikacji w cyfrowym świecie. Opierając się na najnowszych badaniach, napisała wypełniony praktycznymi radami przewodnik niezbędny w świecie pracy zdalnej i hybrydowej. Dzięki niemu zrozumiesz, czym jest nowa empatia, dowiesz się, jak uniknąć nieporozumień i frustracji, a przede wszystkim poznasz cztery zasady cyfrowej mowy ciała.

Źródło: https://www.znak.com.pl/
Jarosław Marek Rymkiewicz
Leśmian. Encyklopedia
Warszawa : Fundacja „Eviva L’arte”, 2021.
Sygn. 100495029
Rymkiewicz wprowadził do literatury nowatorską formę, pozwalającą w oryginalny sposób ująć życie i twórczość poetów (pisał też o Mickiewiczu, Słowackim, Fredrze). Encyklopedia, składająca się z alfabetycznie uporządkowanych haseł – fragmentów, wydaje się obejmować całość, takie jest dążenie autora. A przecież – jak sam wielokrotnie przyznawał – z przeszłości i z czyjegoś życia zostają tylko ułamki, fragmenty, tropy, które czasem pozwalają się domyślać brakujących części, a czasem prowadzą na manowce.

Źródło: https://www.znak.com.pl/
Frank Westerman
My, człowiekowate
Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2022.
Sygn. 100495121
Co czyni nas ludźmi? Na którym etapie ewolucji wyrwaliśmy się z królestwa zwierząt? I czy rzeczywiście nam się to udało? „«My, człowiekowate» (ebook w formacie epub, kindle mobi) – pasjonująca kompozycja reportażu, eseju i rozprawy naukowej – mierzy się z odwiecznym pytaniem: kim jest człowiek? Szukając na nie odpowiedzi, Frank Westerman podróżuje w czasie i przestrzeni, spotyka plejadę niesamowitych postaci, sięga do zamierzchłej historii i do najnowszych osiągnięć paleoantropologii.

Źródło: https://www.publio.pl/
Jacques Aumont
Interpretacja filmów
Warszawa : PIW, 2021.
Sygn. 100495119
Amunont w swoich najważniejszych książkach, nie ograniczał się do metod i narzędzi teorii filmu. Wybierał podejście pluralistyczne, biorąc pod uwagę fakt, iż wybrany przez niego problem badawczy nie jest wyłącznie obiektem wiedzy o filmie, lecz przejawia się na gruncie innych dyscyplin, takich jak filozofia, socjologia, antropologia, literaturoznawstwo, historia sztuki i in., bądź wręcz zostaje przez nie wyłoniony. Wszystkie te cechy odnajdziemy także w Interpretacji filmów.

Źródło: https://piw.pl/
Marta Motyl
Sztuka prowokowania. Tworzyli, bulwersowali, zachwycali... Michał Anioł, Manet, Munch, Picasso, Duchamp i inni
Warszawa : Lira Wydawnictwo, 2021.
Sygn. 100495131
Autorka świetnie przyjętej „Sztuki podglądania” o erotyce w malarstwie i grafice tym razem przybliża nam dzieła, które wzbudzały sensację, bulwersowały, zachwycały, oraz przedstawia sylwetki ich autorów. Wśród nich są m.in. Michał Anioł, Manet, Munch, Picasso, Duchamp. Dzieła te nie pozwalały publiczności na obojętność, ponieważ ich autorzy grali na emocjach. Z premedytacją czy przypadkowo? A może wejście do grona sław zapewnił im skandal?
Ich twórczość uwodziła i gorszyła, zmieniając świat sztuki. Przekonaj się, czy sprowokuje i zmieni także Ciebie…

Źródło: https://wydawnictwolira.pl/
Jens Andersen
Żyje się tylko dziś. Nowa biografia Astrid Lindgren
Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Sedno, copyright 2021.
Sygn. 100495132
Historia życia Astrid Lindgren pokazuje pomijane dotąd wątki jej biografii i wydobywa zazwyczaj marginalizowane aspekty jej życia, działalności i osobowości. Biografia Astrid Lindgren jest zarówno fascynującą opowieścią o życiu i twórczości jednej z najbardziej znanych i cenionych autorek książek dla dzieci w XX wieku, jak i ciekawym przyczynkiem do poznania szwedzkiej kultury społecznej w XX wieku.

Źródło: https://wydawnictwosedno.pl/
Chaikin, Andrew
Człowiek na księżycu : program Apollo
Kraków : Wydawnictwo Astra, 2021
Sygn. 100491517
Opierając się na dogłębnych wywiadach z ponad dwudziestoma astronautami, którzy w ramach programu Apollo wyruszyli w kierunku Księżyca, a także z tymi, którzy walczyli o realizację misji, dziennikarz Andrew Chaikin pokazuje każdy aspekt przedsięwzięcia z niezwykłymi szczegółami. Niniejsza książka to niecodzienny obraz heroizmu człowieka. Sami astronauci uznali ją za jeden z najlepszych opisów ich misji. To historia lotów kosmicznych realizowanych przez NASA – od Apollo 7 do Apollo 17 – których celem było lądowanie człowieka na Srebrnym Globie

Źródło: https://wydawnictwo-astra.pl/
Duarte, Nancy
Slajd:ologia : nauka i sztuka tworzenia genialnych prezentacji
Gliwice : Helion, 2021
Sygn. 100491643
Prezentacje to dziś jedno z podstawowych narzędzi komunikacji biznesowej. Dobrze opracowana i przeprowadzona prezentacja niesie ze sobą nieodparcie atrakcyjną moc przekazu. Z tej książki dowiesz się, jak opracowywać koncepty, przekładać je na język obrazów, przekazywać treści w naturalny, właściwy dla Ciebie sposób. Znajdziesz tu także inspirujące projekty graficzne oraz omówienia przykładów wykorzystania prezentacji przez międzynarodowe firmy.

Źródło: https://helion.pl/