Kemp Philip
Historia kina
Arkady, 2019
Sygn.: 791 (księgozbiór podręczny)
Niezbędna książka dla wszystkich, którzy kochają oglądać filmy i o nich czytać, a także dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat kina. Kluczowe dzieła są umieszczone w kontekście gatunku filmowego oraz na tle najważniejszych wydarzeń społecznych i kulturalnych. Czytelnik wkracza w świat produkcji filmowej – pełen blasku, triumfów, dramatów i rozczarowań, a także poznaje realia życia gwiazd filmowych. Historia kina została napisana przez
międzynarodowy zespół ekspertów filmowych pod kierownictwem Philipa Kempa, cenionego historyka filmu, wykładowcy i autora.

Źródło: www.swiatksiazki.pl
Stańczyk Marta
Czas w kinie. Doświadczenie temporalne w „slow cinema”
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
Sygn.: 100473976
Tematem przewodnim książki Marty Stańczyk są przemiany, jakie zaszły w kinie w ostatnich latach. Autorka skupia się na nurcie nazywanym przez krytyków slow cinema – czyli filmach, które akcentują powolność i trwanie. Jednym z wielu atutów Czasu w kinie jest mocne osadzenie rozważań teoretycznych w analizach konkretnych przykładów filmowych, dobra znajomość kontekstów historycznych oraz przekonujące wyjaśnienie tego, na czym polega cielesne i zmysłowe doświadczenie kina.
Z recenzji prof. dr. hab. Krzysztofa Loski

Źródło: www.ksiegarnia.pwn.pl
Fabiani Bożena
W kręgu sztuki : wybór gawęd
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
Sygn.: 100472176
Albumowe, ozdobne wydanie wyboru najznakomitszych gawęd o sztuce, które wyszły spod pióra Bożeny Fabiani. Tom został przygotowany z myślą o czytelnikach, którzy lubią oglądać piękne obrazy, ale ciekawią ich także sylwetki samych twórców. Bogaty zestaw ilustracji zaprezentowany w książce wspaniale uzupełnia opowieści o malarzach i ich dziełach. Każdej gawędzie towarzyszą obrazy, a obrazom niekiedy refleksje zapisane w formie wiersza.

Źródło: www.ksiegarnia.pwn.pl
Ziemba Antoni
Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380-1500. T. I: Sztuka dworu burgundzkiego oraz miast niderlandzkich
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2017
Sygn.: 100473961
Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380-1500 to wyjątkowa seria trzech książek przedstawiających syntezę kultury artystycznej ważnego regionu dawnej Europy. Napisana przez wybitnego znawcę tej problematyki, ukazuje najnowszy stan wiedzy oraz gwarantuje doskonały poziom merytoryczny i pasjonującą lekturę. Pierwszy tom serii traktuje o sztuce i kulturze burgundzkiej, związanych głównie z dworem książęcym w Dijon i Paryżu, oraz o sztuce niderlandzkiej, powstającej w środowiskach mieszczańskich, przede wszystkim w zamożnych miastach Flandrii i Brabancji.

Źródło: www.wuw.pl

Uwaga! W naszych zbiorach posiadamy także dwa pozostałe tomy serii:
T. II: Niderlandzkie malarstwo tablicowe 1430-1500, Sygn.: 100473960
T. III: Wspólnota rzeczy: sztuka niderlandzka i północnoeuropejska 1380-1520, Sygn.: 100473962
Roper Lyndal
Marcin Luter. Prorok i buntownik
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017
Sygn.: 100474003
Bogato udokumentowana biografia Marcina Lutra przedstawiona w szerokim kontekście jego działalności. Spotkanie z bohaterem zdemitologizowanym, nie z symbolem, lecz żywym człowiekiem. Lyndal Roper przybliża te cechy osobowości Lutra, które miały wpływ na ukształtowanie się jego poglądów i idei. Prowadzi swego rodzaju historyczno-psychologiczne śledztwo, aby odpowiedzieć na pytanie, jakie teologiczne idee sformułował reformator i dlaczego.

Źródło: www.empik.com
Pleśniarowicz Krzysztof
Kantor. Nigdy tu już nie powrócę
Wielka Litera, 2018
Sygn.: 100473999
Biografia najbardziej symbolicznej postaci polskiej awangardy. Portret Tadeusza Kantora, ostatniego wielkiego artysty, twórcy teatru Cricot2, wybitnego malarza, grafika, scenografa, reżysera i performera. Jego biografię znaczą największe historyczne wydarzenia epoki: urodził się po wybuchu I wojny światowej, zmarł, gdy żywa była jeszcze euforia po zburzeniu muru berlińskiego. Jego dzieło, malarskie i teatralne, wyraziło prawdę naszych czasów. Portret tego artysty to jednocześnie portret XX wieku.

Źródło: www.znak.com.pl
Rozczytywanie Dąbrowskiej
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018
Sygn.: 100474020
W przypadku pisarstwa Marii Dąbrowskiej lekturowa formuła rozczytywania wydaje się bardziej adekwatna niż zadomowiona na gruncie polskich studiów kobiecych interpretacyjna formuła rozbierania. Nie tylko dlatego, że zarówno osobowość pisarska, jak i sama twórczość autorki Nocy i dni z trudem mieści się w kulturowych granicach wyznaczanych literaturze kobiecej, stanowiąc wyzwanie dla lektury feministycznej. Ale również dlatego, że rozczytywanie stara się wychodzić poza opozycję powierzchni i głębi.

Źródło: www.wuj.pl
Dombrowski Maciej
Monadyzm biologiczny a problem psychofizyczny. Studium filozofii Stanisława Ignacego Witkiewicza
Wydawnictwo Naukowe UMK, 2018
Sygn.: 100473936
Staram się podjąć z Witkiewiczem „dialog” niepozbawiony elementów krytycznych
i odniesień do współczesnego stanu badań. Traktuję więc jego propozycję filozoficzną jako żywą myśl. Wynika to z przeświadczenia, że myślenie filozoficzne stanowi kontinuum i „rozmowa” z filozofami przeszłości może wnieść sporo do badań prowadzonych obecnie. System stworzony przez Witkiewicza nie był nigdy projektem jednorodnym, jego badania stanowiły raczej splot wątków. Prezentowana praca jest próbą pokazania drogi, którą przebył polski filozof, poszukując odpowiedzi na pytanie o problem psychofizyczny.

Źródło: www.wydawnictwo.umk.pl
Album Jubileuszowy Henryka Sienkiewicza
Graf_ika, 2017
Sygn.: 821.162.1(091)A/Z (księgozbiór podręczny)
Prezentujemy album zawierający 20 ilustracji przedstawiających główne sceny i postacie z powieści i nowel Sienkiewicza. W części zasadniczej 19 fragmentów dzieł pisarza z całostronicowymi ilustracjami m.in. J. Brandta, J. Chełmońskiego, A. Kamieńskiego czy J. Kossaka. Treść właściwa poprzedzona portretem Henryka Sienkiewicza oraz wstępem Stanisława Tarnowskiego.

Źródło: www.księgarnia.pwn.pl
1000 wielkich Polaków
Dragon, 2019
Sygn.: 929 (księgozbiór podręczny)
Przedstawiamy sylwetki 1000 najważniejszych postaci z polskiej historii i współczesności – naukowców, twórców, polityków, władców, myślicieli, sportowców, działaczy społecznych i przywódców duchowych. Ludzi, którzy wpływali na bieg dziejów i zmieniali świat. Książka „1000 wielkich Polaków” to wyczerpujące kompendium wiedzy, znakomita pomoc dydaktyczna oraz pozycja obowiązkowa dla każdego patrioty!

Źródło: www.znak.com.pl