PolskiEnglishFrançais (France)UkrainianGermanycall button

 

William Dalrymple
Anarchia. Niepowstrzymany rozkwit Brytyjskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej
Noir sur Blanc, 2022.
Sygn. 100496886
Dalrymple, korzystając z niedostępnych wcześniej źródeł, kreśli fascynujący obraz powstania Kompanii Wschodnioindyjskiej, globalnej organizacji, która przetarła szlak ekonomicznym gigantom kształtującym współczesny świat. I która, jak wielu jej następców, realizowała swoje interesy z bezwzględną konsekwencją, odciskając okrutne piętno na losach milionów.

Źródło: https://www.noir.pl/
Benon Zbigniew Szałek
Heurystyka a „heurystyki polityczne” oraz zagadnienia pokrewne. Wstęp do problematyki
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2021.
Sygn. 100496895
Niniejsza praca jest próbą nowego spojrzenia na heurystykę – w świetle własnych doświadczeń i analizy opracowań z różnych dziedzin. Interesuje mnie sensowność i przydatność koncepcji związanych z niekonwencjonalnym rozwiązywaniem problemów.

Źródło: http://wydawnictwo.univ.szczecin.pl/
Mikołaj Rogiński
Pomiędzy wolnością a wygodą. Otwarte oprogramowanie w przedsiębiorstwach informatycznych
Poltext, 2021.
Sygn. 100496910
W książce przeanalizowano temat wykorzystywania i dyfuzji w przedsiębiorstwach informatycznych otwartego oprogramowania oraz szczegółowo opisano jego historię. Autor przeprowadził badanie jakościowe w niewielkich firmach zajmujących się tworzeniem oprogramowania. Jest to ciekawa perspektywa, ponieważ stosunkowo rzadko wykorzystywana w opisie zagadnień z dziedziny informatyki.

Źródło: http://www.poltext.pl/
Wokół bibliotek i dziedzictwa kultury
Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2021.
Sygn. 100496883
Na zawartość Księgi złożyły się opracowania z wielu dziedzin szeroko rozumianych nauk społecznych i humanistycznych, m.in.: bibliologii, muzeologii, historii, stanowiące odzwierciedlenie zainteresowań naukowych i pasji badawczych Jubilatki.

Źródło: https://wydawnictwo.sbp.pl/
Andrzej Wojtczak
Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017.
Sygn. 100496916
Podręcznik dostosowany jest do aktualnych programów kształcenia studentów kierunków medycznych i nauk o zdrowiu. Rozdziały poprzedzone są celami kształcenia i zakończone pytaniami, które mogą być pomocne w utrwaleniu treści.
Publikacja będzie przydatna w kształceniu teoretycznym i praktycznym studentów wydziałów nauk o zdrowiu oraz innych kierunków. Jest to także doskonałe źródło informacji dla tych, którzy odbywają specjalizację medyczną.

Źródło: https://pzwl.pl/
Maciej Jagódka
Kapitał ludzki i innowacyjność w układach regionalnych
Poltext, 2021.
Sygn. 100496898
Książka proponuje oryginalne, modelowe podejście do pomiaru kapitału ludzkiego i innowacyjności oraz relacji między tymi kategoriami w wymiarze regionalnym i lokalnym. Powiązania te autor monografii poddaje empirycznej weryfikacji na bazie bogatego zbioru informacji statystycznych z wiarygodnych źródeł, między innymi z Eurostatu i GUS-u.

Źródła: http://www.poltext.pl/
Daria Domarańczyk-Cieślak
Początki psychologii naukowej na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku w świetle prasy Królestwa Polskiego i Galicji
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.
Sygn. 100496909
Autorka śledzi w publikacji narodziny psychologii jako dyscypliny naukowej na przełomie XIX i XX wieku na ziemiach polskich. Problematykę tę umieszcza w kontekście rozwoju dziedziny w Europie Zachodniej, co prowadzi ją do wniosków, że na gruncie polskim „przednaukowa” psychologia nie odbiegała poziomem od zachodnioeuropejskiej. Książka ma charakter interdyscyplinarny.

Źródło: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/
Małgorzata Bogunia-Borowska
Media dwudziestolecia
Narodowe Centrum Kultury, 2022.
Sygn. 100496902
Dwudziestolecie międzywojenne to okres pod wieloma względami wyjątkowy, choć trudny. Powiew wolności działał ożywczo na rozmaite obszary życia. Atmosfera sprzyjała rozwojowi biznesu, handlu, nauki, a także kultury i sztuki. Obok uznanych dziedzin rozwijały się także zupełnie nowe – media XX wieku.

Źródło: https://sklep.nck.pl/
Między wiedzą a władzą: bezpieczeństwo w erze informacji
Księgarnia Akademicka, [copyright 2019]
Sygn. 100496036
Współczesne bezpieczeństwo jest przestrzenią rozciągającą się między dwiema płaszczyznami: wiedzą (informacją) i władzą (rządzeniem). Patrząc z tej perspektywy, otrzymujemy bogaty, różnorodny, choć niewolny od paradoksów i sprzeczności obraz zdarzeń i procesów angażujących rozlicznych aktorów, stosujących różne metody i narzędzia dla wzmocnienia swego bezpieczeństwa w obliczu niepewności współczesnego świata.

Źródło: https://akademicka.com.pl/
Przekład jako aneksja kulturowa dzieła
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021
Sygn. 100495901
Tom zawiera rozprawy poświęcone przekładom dzieł obcych na język polski oraz dzieł polskich na włoski i niemiecki. W centrum problematyki translatologicznej sytuują się akty przeniesienia tekstu na grunt kultury przyjmującej oraz strategie jego przyswojenia, omawiane w odniesieniu do dzieł wybranych z szerokiego spektrum historycznego: od XVI do XX wieku. Autorami rozpraw są badacze polscy oraz uczeni zagraniczni, łączący kompetencje badaczy i tłumaczy literatury polskiej.

Źródło: https://www.wuw.pl/