Książki on-line z portalu Legimi.plKsiązki on-line z portalu LibraIbuk.plKatalog zbiorów www.dzb.plCyfrowy Dolny Śląsk
Redaktor naukowy Katarzyna Grzybczyk
Poradnik dla blogerów, vlogerów, gamerów i instagramowiczów : czego nie wolno robić w Internecie
Difin, 2017
Sygn. 100482650
Chcesz zaistnieć w Internecie? Pisać blog, kręcić vlog albo zostać instagramowiczem śledzonym przez tysiące followersów? Musisz wiedzieć kilka rzeczy, które pozwolą Ci uniknąć kolizji z prawem i spać spokojnie bez obaw o naruszenie cudzych praw.
Poradnik, który trzymasz w ręce, przeprowadzi Cię przez problemy prawne, które możesz napotkać na swojej drodze. Dowiesz się:
- co jest chronione w Internecie i czy możesz być twórcą, nawet jeśli nie masz wykształcenia artystycznego,
- co możesz ściąga, a czego nie i dlaczego,
- jakie prawa przysługują Tobie, a jakie innym osobom,
- jak korzystać z cudzej twórczości, by nikt nie miał do Ciebie pretensji.
Choć przepisy prawa wydają się trudne, pokażemy Ci, o co w nich chodzi i na przykładach wyjaśnimy, jak one działają. Nie musisz być prawnikiem, żeby ogarnąć rzeczywistość internetową.


Źródło: https://ksiegarnia.difin.pl/
Bulaszewska, Małgorzata
Wizerunek kobiety w sieci i poza siecią : kompetencje medialne a stereotypowe postrzeganie wizerunku kobiety
Imprint Media, 2020
Sygn. 100482407
Wizerunek kobiety w sieci i poza siecią to raport z badania nad relacją pomiędzy poziomem kompetencji medialnych a stereotypowością podejścia do wyglądu kobiet. Analiza jakościowa oraz jakościowa reakcji na fotografie modelek w różnym wieku, z których każda występuje w czterech odmiennych stylizacjach, pokazuje schematy myślenia szerokiego spektrum respondentów: mężczyzn i kobiet, młodszych i starszych, mniej i bardziej wykształconych, mieszkających w mieście i na wsi. Pomimo wyraźnego zróżnicowania stosunku do tego, co kobietom wypada, a czego nie wypada w określonym wieku, bez względu na to, czy sądy wyrażone zostały ostro i bezpardonowo, czy też łagodnie – wszystkich respondentów wydaje się łączyć jedno wyraźne oczekiwanie: kobiety mają obowiązek wyglądać ładnie – niezależnie, czy będzie im w danym stroju wygodnie, czy nie!

Źródło: https://www.barbelo.com.pl/
Michałowska, Grażyna
UNESCO : sukcesy, porażki, wyzwania
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020
Sygn. 100482400
Książka Grażyny Michałowskiej wypełnia dotkliwą lukę w dotychczasowej literaturze przedmiotu i może liczyć na stosunkowo szeroki krąg czytelników. Zaspokaja bowiem oczekiwania studentów stosunków międzynarodowych, a ponadto wychodzi naprzeciw potrzebom wielu specjalistów z dziedziny oświaty, nauki, kultury, komunikowania i informacji, profesjonalnie zainteresowanych różnymi aspektami funkcjonowania UNESCO. Zaciekawi też osoby zajmujące się działalnością tytułowej organizacji z uwagi na realizowane w Polsce programy pod jej auspicjami, w których uczestniczą uczelnie i instytucje oraz ściśle współpracujące z nią resorty oświaty i kultury.

Źródło: https://scholar.com.pl/
Redakcja naukowa tomu Beata Szymańska, Piotr Mróz, Anna Kuchta, Jędrzej Skibowski
Filozofia kultury : XIX wiek
Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2020
Sygn. 100480971
Opis
- Piotr Mróz - Duch jest wolnością i tym, co romantyczne. Namysł nad kulturą epoki XIX stulecia
- Beata Szymańska - Parerga i paralipomena: Artura Schopenhauera myśli o kulturze
- Olgierd Miedzybłocki - Goethe – jedność z chaosu
- Kacper Kutrzeba - Literatura, Bildung, wyobraźnia. Kilka krótkich uwago literaturze epoki nowoczesnej
- Piotr Mróz, Jędrzej Skibowski - (O)powieść romantyczna
- Piotr Mróz, Jędrzej Skibowski - Z wybranych teorii powieści pierwszych dekad romantyzmu
- Remigiusz Król - Materialistyczna koncepcja alienacjii jej postheglowska dialektyka
- Jowita Guja - Dziewiętnastowieczny ateizm filozoficzny
- Paulina Tendera - Filozofia kultury Georga W.F. Hegla na podstawie wybranych fragmentów Encyklopedii nauk filozoficznychoraz Wykładów z filozofii dziejów
- Leszek Augustyn - Dostojewski i sprzeczności XIX wieku
- Michał Bohun - Przeciw kulturze. Spory z kulturą i o kulturęw myśli rosyjskiej XIX wieku

Źródło: https://akademicka.pl/
Pod redakcją Justyny Pyzi i Józefa M. Ruszara
Kłusownik i myśliwi : prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta
Instytut Literatury, 2020
Sygn. 100483271
Niniejszy tom, w skład którego wchodzi spory segment tekstów napisanych przez historyków sztuki, zajmuje się głównie problemem „oka” poety, który – przede wszystkim w celach zarobkowych, ale również z pasji nałogowego bywalca muzeów i galerii sztuki współczesnej – namiętnie pisywał recenzje z wystaw malarskich oraz eseje poświęcone źródłom europejskiej kultury. Chronologicznie rzecz biorąc, recenzje z wystaw były pierwsze, zaczęły się jeszcze w latach 50., w czasach sztuki poddanej rygorom socrealizmu, ale też pozostał im wierny tak długo, jak długo pozwoliła na nie biologia schorowanego ciała. Natomiast czytelnicy zachwycający się kolejnymi tomami esejów „apostoła w podróży służbowej” (a wcześniej czytający pojedyncze szkice publikowane w czasopismach) mieli pełne prawo uważać, że Zbigniew Herbert był przede wszystkim miłośnikiem starożytności, średniowiecza i sztuki włoskiego renesansu, aż po niespotykany rozkwit holenderskiego „złotego wieku”.

Źródło: https://sklep.instytutliteratury.eu/
Bowiem zmarli podróżują szybko : szkice o twórczości Romana Honeta
Instytut Literatury, 2020
Sygn. 100483273
W tym na poły onirycznym, na poły codziennym, a przecież właściwie koszmarnym światoodczuciu nie dziwi utrzymujący się nastrój utraconego raju, przeżywanego na ziemi niemal biblijnej, bo na „łez padole”. Zdegradowany i zdegenerowany świat właściwie nie zasługuje na nic lepszego niż niebyt i zapomnienie. Jak w takim świecie żyć? I co może poeta (chciałoby się powiedzieć: „w czasie marnym”, ale zbyt to oklepany cytat)? Odpowiedź znajduje się w wierszu sposoby wysyłania listów:

Źródło: https://sklep.instytutliteratury.eu/

Fort Legnica, Port Wrocław, Stacja Literatura : 25-lecie Biura Literackiego
Instytut Literatury, 2020.
Sygn. 100483272
„W tej chwili jest to instytucja, której znaczenie trudno ująć w kilku słowach czy też w jakimkolwiek podręcznym pojęciu (…). Jest to instytucja, która jako jedna z niewielu w poważny sposób traktuje de­biutantów i pracuje z nimi, doprowadzając do publikacji interesujących książek, zaprzątających potem uwagę jurorów najważniejszych nagród w Polsce. Kolejne tomy opiekunów tej młodzieży, Marty Podgórnik, Joanny Mueller i Romana Honeta, tworzą historię współczesnej poezji. Jednocześnie te same autorki i autorzy zaangażowani są we wszystkie warsztatowe i edukacyjne działania Biura”.

Źródło: https://sklep.instytutliteratury.eu/
Rojek, Przemysław
Niewyraźna pewność, że życie jest piękne : o poezji Romana Honeta
Instytut Literatury, 2020
Sygn. 100483274
Książka Przemysława Rojka nie jest popularną monografią naukową, ale jest czymś więcej – jest pełnym uroku, erudycji i ponowoczesnej żarliwości esejem wyposażonym we wszystkie walory tego gatunku. Autor świadomie dokonuje nie tylko subiektywizacji swego dyskursu, nie tylko interesująco osadza go w pewnej środowiskowej świadomości poetów związanych z Biurem Literackim, ale wyposaża swoje analizy także w ciekawą autoprezentację i elementy biograficzne. Swoją krytycznoliteracką pracę traktuje jako „wydarzenie”, a raczej „spotkanie” z tekstem w rozumieniu filozofii dialogu. Gesty tej poezji mają charakter „widmowy”, rozmyty, rozporoszony, niepochwytny. Autor postrzega Romana Honeta nie jako „wizjonera braku, straty i odchodzenia”, ale „poetę bezwzględnej afirmacji życia”.

Źródło: https://sklep.instytutliteratury.eu/
Kociuba, Wanda Barbara
"Zamiast Twojego uśmiechu, Polski, mamy łzy i uśmiech niedoli" : pamiętnik z Syberii, Iranu i Libanu
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, copyright 2020
Sygn. 100482975
Pamiętnik Wandy Kociuby dotyczący deportacji na Syberię, ewakuacji z armią Andersa do Iranu, nauki w Isfahanie, a następnie pobytu w Libanie. Pamiętnik jest źródłem historycznym do odtwarzania losów młodego pokolenia Polaków idących tym samym co autorka szlakiem. Są tu informacje o życiu codziennym, pożywieniu, ubraniach, warunkach mieszkaniowych, nauce, pracy harcerskiej, o życiu religijnym i kulturalnym na tułaczych szlakach. Jest też ta trudno uchwytna w oficjalnych dokumentach i sprawozdaniach sfera odczuć i przeżywania otaczającej rzeczywistości.

Źródło: https://ipn.gov.pl/
Sokołowski, Michał Andrzej
Mit sztuk Zen w kształtoweaniu się kultury artystycznej Japonii
Kirin, 2020
Sygn. 100482843
Istnieje powszechne przekonanie, że serce kultury japońskiej i klucz do jej zrozumienia stanowi buddyzm zen. Na poparcie tego twierdzenia przytacza się szereg tzw. sztuk zen, czyli form działalności postrzeganych bardziej jak droga duchowego rozwoju niż twórczość artystyczna, której zwieńczeniem jest ukończone dzieło. Przede wszystkim wymienia się tutaj chadō – „drogę herbaty”, poezję haiku, projektowanie ogrodów, malarstwo tuszowe i kaligrafię, ale także sztuki walki (takie jak kendō czy kyūdō).
Książka przedstawia historię zen w Japonii, wpływ na poszczególne, wybrane sztuki określane mianem „sztuk zen”, poddając jednocześnie krytyce narosłe wokół nich nadinterpretacje, by w ramach podsumowania zaprezentować racjonalną analizę ich koncepcji.

Źródło: https://kirin.pl/