Krzysztof Kozłowski
Stanley Kubrick: filmowa polifonia sztuk
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018
Sygn. 100475145
Przekrojowa, krytyczna monografia filmografii Stanley Kubicka. Autor prezentuje twórczość Kubricka, rekonstruuje źródła inspiracji artysty, pokazuje jego filmy na tle innych sztuk, w tym przede wszystkim opery. Podobnie jak w operze – reżyser operuje obrazem, muzyką, językiem, scenografią i gestem, przy czym tekst odgrywa niewielką rolę. Dominantą dzieł są muzyka i obrazy, które wchodzą ze sobą w złożone interakcje, ujawniając nowe oblicza gatunków filmowych (Spartakus, 2001. Odyseja kosmiczna, Mechaniczna pomarańcza, Ścieżki chwały czy Lśnienie). Książka ilustrowana kadrami z najważniejszych dzieł filmowych pozwala prześledzić wielbicielom twórczości Kubicka jego najważniejsze osiągnięcia.

Źródło: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/
Marcin Maron
Romantyzm i kino: idee i wyobrażenia romantyczne w filmach polskich reżyserów z lat 1947-1990
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019
Sygn. 100475171
Książka jest próbą namysłu nad sposobem przenikania tradycji romantycznej do polskich filmów fabularnych lat 1947–1990. Romantyzm jest w tej książce rozumiany jako fenomen historyczny, a zarazem nurt idei i wyobrażeń trwale kształtujących postawy duchowe i artystyczne. Autor poszukuje odpowiedzi na pytania: w jaki sposób reżyserzy filmowi aktualizowali romantyczne idee, dzieła i wizerunki historii oraz jak tradycja romantyczna była postrzegana i modyfikowana w kulturze okresu PRL.

Źródło: https://wydawnictwo.umcs.eu/
Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz
Retoryka i jej zastosowania: podręcznik dla studentów dziennikarstwa i innych kierunków humanistycznych
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016
Sygn. 100475169
Podręcznik zawiera podstawy wiedzy o retoryce i jej zastosowaniach zwłaszcza w medioznawstwie i dziennikarstwie. Składa się on z czterech części, z których pierwsza obejmuje przegląd systemu retorycznego, zaś pozostałe – omówienie najnowszych nurtów badawczych w retoryce, pojęcia z zakresu retoryki dziennikarskiej oraz retoryki tekstualnej. Takie powiązanie tematów pokazuje, że retoryka zarówno dostarcza narzędzi badawczych dla analiz medialnych, jak i organizuje dyskurs w mediach i o mediach.

Źródło: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/
Jerzy Bralczyk, Katarzyna Lengren, Jacek Wasilewski, zilustrował Lech Majewski
Rozmowy przy stole
BOSZ, 2017
Sygn. A 100475172
Katarzyna Lengren, Jerzy Bralczyk i Jacek Wasilewski zapraszają czytelników do rozmowy przy stole… Książka zawiera ciekawe, a zarazem humorystyczne rozważania w formie dialogu o szeroko pojętej kulturze biesiadowania i stołowania się.

Źródło: http://www.bosz.com.pl/
Barbara i Bogdan Szymanik, Leszek Szurkowski
Bieszczady: kraina piękna
BOSZ, 2019
Sygn. 913(438)
Pięknie ilustrowany album ukazujący niezwykłą urodę bieszczadzkiej fauny i flory, charakterystyczną dla każdej z czterech pór roku. Podziwiać ją możemy dzięki urzekającym fotografiom, starannie wyselekcjonowanym przez projektanta albumu, Leszka Szurkowskiego. Z pewnością zachęcą one każdego, kto jeszcze nie miał okazji osobiście doświadczyć uroku Bieszczadów, do odwiedzenia tego magicznego i jedynego w swoim rodzaju miejsca.

Źródło: http://www.bosz.com.pl/
Agnieszka Lisak
Sielankowanie pod Tatrami: życie codzienne i niecodzienne Zakopanego w XIX wieku
Czarne; Muzeum Tatrzańskie, 2019
Sygn. 100475176
Zanim pod Tatrami zaczęli się regularnie pojawiać turyści, Zakopane zamieszkiwał „lud na pół dziki, chytry i chciwy”. Rafał Malczewski pisał zaś, że „zmienna aura Zakopanego kładła zdrowego w bety, halny wiatr wytracał chorych na płuca, z silniejszych robił alkoholików”.
Jak więc doszło do tego, że to miejsce niebezpieczne dla kieszeni i groźne dla zdrowia stało się ulubionym celem turystycznym Polaków, a dla wielu artystów, pisarzy, kompozytorów – domem? Jak zmieniające się warunki życia, rozwijający się transport, dzięki któremu miejscowość zyskała łączność ze światem, a także rosnąca moda na wędrowanie bez praktycznego celu, czyli turystykę, wpłynęły na popularność Zakopanego? Agnieszka Lisak postanowiła znaleźć odpowiedź na te pytania.

Źródło: https://czarne.com.pl/
Michel Onfray
Dekadencja : życie i śmierć judeochrześcijaństwa
Czarna Owca, 2019
Sygn.: 100475093
Egipskie piramidy, greckie świątynie, Forum Romanum… Ślady dawnych kultur niezbicie dowodzą, że nawet najwspanialsze cywilizacje przemijają. Temu prawu podlega również licząca dwa tysiące lat cywilizacja judeochrześcijańska. Michel Onfray opisuje jej powolny zmierzch, jednocześnie odmalowując bogactwo idei, które leżą u jej podstaw.
„Dekadencja” to opowieść o dwóch tysiącleciach istnienia chrześcijaństwa, czasach inkwizycji, procesach wytaczanych zwierzętom, krwawych dyktaturach i rodzących się ekstremizmach. Francuski filozof odważnie zestawia fakty i wysuwa niepokojące wnioski. Czy to możliwe, że żyjemy u kolejnego kresu wielkiej cywilizacji?

Źródło: https://www.czarnaowca.pl/
Iain Zaczek
Chronologia sztuki. Oś czasu kultury zachodniej od czasów prehistorycznych po współczesne
Arkady, 2019
Sygn.: 7 (księgozbiór podręczny)
„Chronologia sztuki” przedstawia najważniejsze dzieła sztuki na Zachodzie w kontekście politycznym, ekonomicznym, literackim, naukowym i społecznym. Daje możliwość lepszego poznania i zrozumienia czynników mających wpływ na powstanie najwybitniejszych dzieł sztuki na świecie. Zawiera też wiele spostrzeżeń na temat samej historii sztuki.

Źródło: https://www.swiatksiazki.pl/
Ziemba Antoni
Iluzja a realizm. Gra z widzem w sztuce holenderskiej 1580-1660
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2019
Sygn.: 100474489
Pierwsze w języku polskim panoramiczne opracowanie sztuki holenderskiej XVII wieku, uwzględniające najwybitniejszych artystów tego okresu: Hendricka Goltziusa, Rembrandta i Johannesa Vermeera. Autor ukazuje integralny związek między grą iluzji a realistyczną reprezentacją. Kluczem interpretacyjnym w jego badaniach jest koncepcja obrazu otwartego na widza, bezpośrednio odwołującego się do odbiorcy i wciągającego go do przestrzeni i treści przedstawienia.

Źródło: https://www.wuw.pl/
Kulturoznawstwo polskie. Przeszłość, przestrzeń, perspektywy
Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2018
Sygn.: 100474846
Dylematy polskiego kulturoznawstwa mają dwa źródła: wewnętrzne – łączące się z rozwojem dyscypliny i skłaniające do wskazywania kierunków czy też czynienia projektów na przyszłość oraz zewnętrzne – wypływające z obawy o istnienie i trwanie dyscypliny. Kwestie tożsamościowe, jakie stawia przed sobą kulturoznawstwo, są zatem niezbędne. Bez tej refleksji, bez spojrzenia w przeszłość – nie ma przyszłości. Monografia, którą oddajemy do rąk Czytelników, stanowi właśnie rezultat dociekań w tym zakresie.

Źródło: http://wnkatedra.pl/