PolskiEnglishFrançais (France)UkrainianGermanycall button

 

Alina Orłowska
Rosyjski poemat komiczny XVIII - początku XIX wieku (próba opisu typologicznego)
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.
Sygn. 100487981
Lubelska badaczka nadzwyczaj konsekwentnie skupia swą uwagę na literaturze rosyjskiej XVIII wieku. Te unikalne na tle naszej rusycystyki literackiej zainteresowania przyniosły dotąd znaczną liczbę studiów opublikowanych w kraju i za granicą. Obecnie włącza Autorka do obiegu naukowego rozległe opracowanie genologiczne, dotyczące rosyjskiego poematu komicznego XVIII i początków XIX wieku. Alina Orłowska porusza się po wyznaczonym przez siebie polu badawczym pewnie, trafnie prezentuje typologię gatunku, który - co poświadcza analiza - także w Rosji wystąpił w postaci licznych wariantów.

Źródło: https://wydawnictwo.umcs.eu/
Jacek Wasilewski
Bezecnik gramatyki polskiej. Tajemnice językowego półświatka
Bosz, 2021.
Sygn. 100488157
Niniejsza publikacja, autorstwa Jacka Wasilewskiego, stanowi dowcipne, lecz niezwykle rzetelne podsumowanie najważniejszych zagadnień z zakresu gramatyki polskiej. Autor przeprowadza czytelnika przez kręte zaułki i przedstawia poszczególne grupy rzezimieszków, między innymi Przypadkowe towarzystwo, Rzeczownikową brać, Klikę czasownika czy Niesłowne imiesłowy, opisując ich funkcję w językowym półświatku i sygnalizując czyhające zagrożenia. Przyswojenie tej cennej wiedzy z pewnością usprawni korzystanie z kłopotliwego języka ojczystego w codziennym życiu. Wspomniany półświatek został przewrotnie sportretowany przez Joannę Czupryniak, zachęcającą czytelnika do niebanalnej interpretacji gramatycznych zawiłości. To wspaniała pozycja dla wszystkich miłośników języka polskiego, ale i tych, którzy są z nim na bakier.

Źródło: http://www.bosz.com.pl/
Jan Galarowicz
Antropodramatyka. Giganci filozofii człowieka
Petrus, copyright 2020.
Sygn. 100488156
Wielki kulturowy spór, z jakim obecnie mamy do czynienia, jest w istocie sporem o człowieka. Ważny wkład do niego wnosi Krakowska Szkoła Antropologiczna na czele z Romanem Ingardenem, Karolem Wojtyłą, Józefem Tischnerem i Władysławem Stróżewskim.

Źródło: https://www.wydawnictwopetrus.pl/
Douglas Axe
Niepodważalne. Jak biologia potwierdza naszą intuicję, że życie jest zaprojektowane
Fundacja En Arche, 2021.
Sygn. 100488159
Autor podaje w wątpliwość powszechne przekonanie o niepodważalnej prawdziwości darwinowskiej teorii ewolucji. Wykazuje, że od samego początku w jej centrum znajduje się przepastna luka. Pokazuje, że nauka potwierdza słuszność intuicji projektu. Wreszcie odwołuje się do codziennego doświadczenia, aby jeszcze bardziej zachęcić zwyczajnych ludzi do obrony własnej intuicji projektu, dzięki czemu zyskają oni pewność siebie i odwagę do wyjaśnienia, dlaczego ta intuicja musi być słuszna.

Źródło: https://enarche.pl/
Giorgio Manganelli
Literatura jako kłamstwo
Państwowy Instytut Wydawniczy, 2021.
Sygn. 100488158
Lekturę tego zbioru być może należałoby zacząć od tytułowego manifestu, który fascynuje niewyznaną miłością do literatury, tej aspołecznej, niemoralnej działalności, która „prowokuje i rzuca wyzwanie, ofiarowuje magiczną skórę zwierzęcia, mechanizm, kostkę do gry, relikwię, roztargnioną ironię godła”. Manganelli pojmuje ją jako domenę fikcji i sztuczności, gry i przypadku, gdzie najważniejszą figurą jest labirynt, jako samonapędzający się mechanizm, samowystarczalny i ostentacyjnie ignorujący wszelkie moralne nakazy, przez co niezmiennie oskarżany o cynizm, skandal, niemoralność

Źródło: https://piw.pl/
Agnieszka Doda-Wyszyńska
Podstawy semiotyki dla kulturoznawców
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, copyright 2021.
Sygn. 100488160
Książka ta nakłania do zadawania istotnych pytań, które dopiero po jej lekturze mogą się narodzić, dlatego każdy humanista, a nie tylko adept kulturoznawstwa, powinien być zainteresowany uważną lekturą tego tekstu. Książka ma w tytule określenie „podstawy” i mówi o fundamentach pojęciowych semiotyki, ale służyć ma do zbudowania całego gmachu wiedzy o niej, w formie zachęty dla samodzielnych „konstruktorów”. Życzyłbym sobie, aby każdy zaawansowany tekst o przeznaczeniu dydaktycznym mógł otrzymać taką rekomendację.
Z recenzji Adama Skibińskiego

Źródło: https://universitas.com.pl/
Jacques Le Goff
Średniowiecze i pieniądze. Esej z antropologii historycznej
Wydawnictwo Aletheia, 2021.
Sygn. 100487997
W niniejszej książce zawarł podsumowanie swoich podjętych jeszcze w młodości badań nad obecnością pieniędzy w życiu średniowiecznego społeczeństwa, nad ich znaczeniem dla gospodarki oraz ówczesnym statusem etycznym. Rekonstruuje właściwą wówczas dla chrześcijanina z punktu widzenia Kościoła postawę wobec pozyskiwania pieniądza drogą lichwy, działalności kupieckiej czy bankowej. Rozważa też ogólniejszą kwestię, czy istniał w tej epoce pieniądz w naszym dzisiejszym sensie i czy można upatrywać w niej początków kapitalizmu.

Źródło: https://www.znak.com.pl/
Maciej Lang
W poszukiwaniu Nowej Medyny. Muzułmańskie wizje niepodległych Indii u schyłku panowania brytyjskiego
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, copyright 2021.
Sygn. 100488011
Książka „W poszukiwaniu Nowej Medyny. Muzułmańskie wizje niepodległych Indii u schyłku panowania brytyjskiego” prezentuje poglądy muzułmańskich uczonych, którzy zabierali głos w burzliwych debatach na temat przyszłości społeczności muzułmańskiej w Indiach toczących się w ostatnich dekadach panowania brytyjskiego i odwołując się do nauczania islamu, formułowali zupełnie odmienne odpowiedzi na pytanie „razem czy osobno?”.


Źródło: https://www.universitas.com.pl/
Tamim Ansary
Ludzkość: historia, o jakiej nie mieliście pojęcia
Wydawnictwo Dolnośląskie - Publicat. Oddział, copyright 2021.
Sygn. 100487094
LUDZKOŚĆ to fascynujący wywód o tym, jak kształtowaliśmy historię – od epoki kamienia po erę cyfrową. Autor dowodzi, że machinę dziejów wprawiały w ruch nie zwycięskie bitwy, rozwój rolnictwa czy nawet podbój kosmosu, lecz… opowieści! Zaczęliśmy je tworzyć przed tysiącami lat, dzięki nim mogliśmy budować społeczności, zgłębiać tajemnice świata i szukać sensu życia. To opowieści były podwalinami imperiów, a ich wzajemne przenikanie się przynosiło zarówno zamęt i wojny, jak i rozkwit kultury, ożywienie religijne czy przełomy intelektualne. Ansary rzuca nowe światło na naszą powikłaną teraźniejszość. Przede wszystkim jednak stawia pytanie o przyszłość: czy zdołamy wymyślić nową opowieść, która przyniesie lepsze jutro następnym pokoleniom?

Źródło: https://publicat.pl/
Krzysztof Marek Piesiewicz
Kieślowski: od bez końca do końca
Wielka Litera, copyright 2021.
Sygn. 100486753
Unikalna, intymna i niezwykle ważna rozmowa, która będzie skarbnicą wiedzy dla filmowców, scenarzystów, miłośników kina Krzysztofa Kieślowskiego i dla wszystkich, którzy wysoko cenią sobie dwa słowa: „nie wiem”, a pytania każdego dnia mnożą – bez końca. Książka zawiera również fotografie pochodzące z prywatnych archiwów i planów filmowych.

Źródło: https://wielkalitera.pl/