Książki on-line z portalu Legimi.plKsiązki on-line z portalu LibraIbuk.plKatalog zbiorów www.dzb.plCyfrowy Dolny Śląsk
Doliński, Jakub Michał.
Tłumaczenie w prawie autorskim
Wolters Kluwer, 2021.
Sygn. 100483691
W publikacji zaprezentowano autorską koncepcję nowego podgatunku dzieła inspirowanego, tzw. utworu autonomicznego. Problematykę oryginalności i zależności tłumaczenia w stosunku do utworu macierzystego zobrazowano licznymi przykładami z literatury, muzyki i filmu.
W monografii omówiono m.in. takie zagadnienia jak:
- prawne aspekty tłumaczeń komputerowych,
- status „pirackich” napisów do filmów umieszczanych w internecie,
- ochrona autorskoprawna tłumaczeń mechanicznych dokonywanych przez oprogramowanie translatorskie.

Źródło: https://ksiegarnia.pwn.pl/
Schulz, Raimund.
Łowcy przygód w dalekich krainach : wielkie pionierskie podróże i wiedza antyku o świecie
Państwowy Instytut Wydawniczy, copyright 2020.
Sygn. 100483738
Podróże antycznych bohaterów od razu kojarzymy z Odyseuszem. Tymczasem Raimund Schulz pokazuje, że prawdziwych Odyseuszy było całkiem wielu. Na wyprawy w nieznane, na odkrywcze przygody, na przecieranie nowych szlaków kupieckich decydowali się śmiałkowie greccy, feniccy, chińscy, indyjscy czy wreszcie Rzymianie. Ich dokonania autor starannie zebrał śledząc przekazy ze wszystkich bez mała kultur starożytnych. Zdumiewa rozmach tych wypraw i ich opisów – od koła podbiegunowego na północy do południowych krańców Afryki, od wysp atlantyckich do dalekich Chin. Rzecz opisana barwnie i wciągająco by czytelnik też mógł zakosztować smaku antycznych przygód w podróży i poczuł się odkrywcą.

Źródło: https://piw.pl
Foucault, Michel
Historia seksualności. T. 4, Wyznania ciała
Słowo/Obraz Terytoria, copyright 2019.
Sygn. 100483888
W Wyznaniach ciała francuski myśliciel zgłębia poglądy Ojców Kościoła (II–V wiek) na ludzką cielesność i seksualność. Wykazuje, że wczesne chrześcijaństwo wymyśla nie tyle nowe zakazy dotyczące tej sfery, ile pewną „formę podmiotowości”. Głębokiej zmianie – poprzez nowy tryb doświadczenia cielesności – ulega stosunek człowieka do siebie samego. Życie duchowe i cielesne regulują odtąd nowe praktyki. Chrześcijanin zobowiązany jest manifestować swą grzeszność przez publiczną lub prywatną pokutę. Podlega obowiązkowi „mówienia prawdy o sobie” w formie wyznawania grzechów.

Źródło: https://terytoria.com.pl/
Kowalik, Stanisław
Siedem wykładów z psychologii sztuki
Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2020.
Sygn. 100483809
Autor Siedmiu wykładów z psychologii sztuki nawiązuje do nurtu rzadkich prac dociekających istoty interakcji między twórcą a odbiorcą dzieła sztuki. W swojej pracy traktuje sztukę jako rezultat poznania artystycznego, które umożliwia zdobycie pełniejszej wiedzy o własnym życiu wewnętrznym. Wprowadzone pojęcie pustki poznawczej jako centralne narzędzie myślenia teoretycznego o sztuce ma na celu umożliwić – przynajmniej częściową – integrację dotychczasowych kierunków badań psychologicznych nad sztuką. Autor podejmuje próbę pokazania, w jaki sposób działa świadomość twórczego artysty, ale także twórczego odbiorcy sztuki w kontakcie z dziełem, aby jedni i drudzy mogli doświadczyć przeżycia artystycznego

Źródło: https://sklep.zysk.com.pl
Quammen, David
Splątane drzewo życia : nowe, radykalne spojrzenie na teorię ewolucji
Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2020.
Sygn. 100483810
Historia życia na naszej planecie w świetle najnowszych odkryć


W centrum uwagi Davida Quammena znajduje się nowa metoda opowiadania historii życia na Ziemi – przy pomocy filogenetyki molekularnej. Polega ona na odczytywaniu całej historii życia z różnic w cząsteczkach istniejących do dziś w żywych organizmach. Dzięki temu teraz wiemy na przykład, że około ośmiu procent ludzkiego genomu nie pojawiło się w wyniku bezpośredniego dziedziczenia od przodków, lecz w rezultacie infekcji wirusowej.

Źródło: https://sklep.zysk.com.pl
Krakowska-Narożniak, Joanna
Odmieńcza rewolucja : performans na cudzej ziemi
Wydawnictwo Karakter : Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 2020.
Sygn. 100483787
Ta książka to tylko mały wycinek historii performansu, historii queeru, historii Nowego Jorku, historii kontrkultury i zarazem popkultury. Wycinek trochę inny niż te najbardziej znane i najczęściej opowiadane, bo więcej tu kobiet, a mniej muzyki, więcej teatru, a mniej Warhola, choć i teatr nie ten, co zwykle. Opowiada o historii odmieńczego performansu (słowo to rozumiane jest tu bardzo szeroko) na Manhattanie – na scenie, w piwnicy, w klubie i na ulicy – od lat sześćdziesiątych po dziewięćdziesiąte, z wycieczkami w przyszłość i w przeszłość, a nawet do Polski.

Źródło: https://www.karakter.pl/
Tripp, Dawn Clifton
Georgia : powieść o Georgii O’Keeffe
Rebis, 2017.
Sygn. 100483582

Georgia O’Keeffe, jej związek z charyzmatycznym fotografem Alfredem Stieglitzem i walka o artystyczną niezależność – w tej niezwykle zmysłowej powieści Dawn Tripp zabiera nas w fascynującą podróż w świat fikcji historycznej.
W swojej mistrzowskiej powieści Dawn Tripp dosłownie burzy granicę między pisarzem a postacią, pozwalając nam usłyszeć głos O’Keeffe i zrozumieć jej wizję życia. Georgia to niesamowita, genialna książka o tym, co to znaczy być artystką i kobietą, o napięciu między sobą a innymi, między miłością a potrzebą wolności. Każda strona zachwyca zmysłowością i wciąga czytelnika w intrygujący świat nowojorskich artystów dwudziestolecia międzywojennego.

Źródło: https://www.rebis.com.pl/
pod redakcją Magdaleny Popiel, Tomasza Bilczewskiego, Stanleya Billa
Światowa historia literatury polskiej : interpretacje
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020.
Sygn. 100483682
Światowa historia literatury polskiej. Interpretacje to panoramiczny obraz literatury polskiej wszystkich epok: od średniowiecza po wiek XXI. Tworzy go ponad trzydzieści analiz wybranych utworów literackich napisanych przez ponad trzydziestu komparatystów, znawców literatury i kultury polskiej z całego świata: od Kanady, USA i Brazylii po Chiny i Japonię. Poszczególne studia stanowią zapis uważnej lektury dzieł, które weszły w obieg literatury światowej.

Źródło: https://wuj.pl
Larry Wolff
Wynalezienie Europy Wschodniej : mapa cywilizacji w dobie Oświecenia
Międzynarodowe Centrum Kultury, 2020.
Sygn. 100483605
W swojej książce poświęconej sposobom, w jaki zachodnioeuropejskie Oświecenie projektowało wyobrażenia Europy Wschodniej, Wolff próbuje wyjść poza pary opozycji i stereotypów dotyczących tego regionu i sprawdzić, w jaki sposób one powstawały. Przygląda się nie tyle Europie Wschodniej, co stanowi wiedzy Europy Zachodniej na temat Wschodu, propozycji jego „ucywilizowania”, „uporządkowania” i podboju. Podejrzliwie i krytycznie przygląda się pismom filozofów, sztukom teatralnym, pamiętnikom, listom i kodeksom prawnym. Jego bohaterami są Katarzyna II, Wolter, Rousseau, Casanova, pierwsi badacze, antropolodzy, dyplomaci i wojskowi. Ale też Edward Said, Jacques Derrida i Michel Foucault.

Źródło: https://mck.krakow.pl/
Mühle, Eduard
Słowianie : rzeczywistość i fikcja wspólnoty : VI-XV wiek
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.
Sygn. 100483813
Eduard Mühle na nowo opowiada historię Słowian w średniowieczu. W oparciu o wnikliwe badania źródłowe roztacza przed czytelnikiem podwójną perspektywę. Z jednej strony opisuje realne struktury, które skrywają się za historycznym zjawiskiem Słowian - począwszy od wczesnosłowiańskich grup ludności i ich pierwszych władztw od VII do IX w., przez słowiańskojęzyczne państwa i nationes od X do XII wieku, aż do późnośredniowiecznych społeczeństw od XIII do początku XV wieku. Z drugiej strony bada postrzeganie ludów słowiańskich w źródłach bizantyjskich, łacińskich i arabskich, przedstawia także własną historyczną autopercepcję Słowian, by pokazać, jak wizerunki te począwszy od VI wieku służyły projektowaniu lub też "wyobrażaniu"

Źródło: https://ksiegarnia.pwn.pl/