Książki on-line z portalu Legimi.plKsiązki on-line z portalu LibraIbuk.plKatalog zbiorów www.dzb.plCyfrowy Dolny Śląsk
Budynek „B”, III piętro, pok. 301
Gromadzenie: tel. 71-33-52-230; Opracowanie: tel. 71-33-52-224
e-mail:
Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
Kierownik: mgr Jolanta Pająk


Najważniejszym zadaniem tego działu jest zakup dla Biblioteki wydawnictw zwartych, ciągłych i specjalnych albo pozyskiwanie ich jako darów od wydawców i osób prywatnych. Poza tym formalne i rzeczowe opracowanie tych publikacji, by mogły być udostępniane czytelnikom. Pracownicy działu prowadzą ponadto ewidencję wpływów i ubytków, uczestniczą w pracach związanych z okresową inwentaryzacją i selekcją zbiorów bibliotecznych, oraz udzielają informacji i porad w zakresie gromadzenia, opracowania i selekcji zbiorów.


W związku z epidemią koronawirusa obowiązują ogólne zasady zachowania bezpieczeństwa w pomieszczeniach (maseczki, dezynfekowanie dłoni, dystans).