PolskiEnglishFrançais (France)UkrainianGermanycall button

 

Instytut Filologii Polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim prowadzi nabór na Studia Podyplomowe Literatura dla dzieci i młodzieży: kultura – edukacja – nowe media dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia kierunków humanistycznych (mieszkających w Polsce i za granicą), pragnących uzyskać lub poszerzyć kwalifikacje w zakresie znajomości, analizy i interpretacji tekstów kultury kierowanych do niedorosłego odbiorcy. Studia zostały zaplanowane również z myślą o osobach, które pragną doskonalić swoje umiejętności i poszerzyć horyzonty w pracy z dziećmi i młodzieżą, są więc przeznaczone także dla bibliotekarzy, nauczycieli (również szkół polonijnych), animatorów kultury, edukatorów kulturalnych, wydawców, księgarzy, osób związanych z instytucjami kulturalnymi (domami kultury, muzeami, organizacjami pozarządowymi itd.), rodziców chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat tekstów kultury dla dzieci i młodzieży oraz wszystkich osób zainteresowanych proponowaną tematyką (w Polsce i za granicą).

Głównym celem Studiów jest zapoznanie studentów z najnowszymi zjawiskami zachodzącymi w przestrzeni literatury i książki dziecięcej oraz młodzieżowej, a także przekazanie wiedzy na temat metod analizowania oraz interpretowania współczesnych tekstów kultury, których odbiorcami są dzieci i młodzież. W szczególności uwzględnione zostaną różne obiegi komunikacyjne i medialne oraz ich wpływ na kształt literatury dziecięcej i młodzieżowej we współczesnych czasach. Słuchacze studiów podyplomowych będą mieli możliwość zapoznać się z najnowszymi tekstami kultury (literaturą, filmami, serialami, grami, komiksami itd.) kierowanymi do niedorosłych odbiorców. Przewidziany program zakłada edukację polimedialną, uwzględniającą zjawiska i fenomeny zachodzące w przestrzeni współczesnej kultury dziecięcej i młodzieżowej. Słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach specjalizacyjnych poświęconych zagadnieniom edukacji wielokulturowej oraz kultury popularnej, co daje możliwość uzyskania kompetencji zarówno teoretycznych (elementy z zakresu m.in. historii literatury, genologii, folklorystyki, antropologii kulturowej, edukacji polonistycznej), jak i praktycznych (m.in. umiejętność tworzenia scenariuszy lekcji i warsztatów poświęconych literaturze dziecięcej i młodzieżowej, praktyczne zastosowanie nowych mediów w edukacji, wykorzystanie różnorodnych tekstów kultury w pracy z niedorosłym odbiorcą).

Opis i harmonogram studiów

Wymagane dokumenty do postępowania rekrutacyjnego