PolskiEnglishFrançais (France)UkrainianGermany

 

Z inicjatywy przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy Teatrze Polskim, Leszka Nowaka 20 czerwca 2022 odbyło się posiedzenie Społecznej Rady Kultury przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego w gmachu naszej Biblioteki. Przewodniczący RadyMarek Sztark serdecznie podziękował za gościnę w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej. Celem tego posiedzenia było zapoznanie członków i członkinie Rady z działalnością i i możliwościami rozwoju biblioteki. Na posiedzeniu obecny był Członek Zarządu WojewództwaKrzysztof Maj, który odpowiada za kulturę na Dolnym Śląsku. Dyrektor biblioteki Andrzej Tyws zaprezentował działania Dolnośląskiej Biblioteki wojewódzkiej na wszystkich polach, tj. bibliotekarskim, informacyjnym, animacyjnym i szkoleniowym. Podkreślił też regionalny charakter działań biblioteki. Członkowie Rady odwiedzili poszczególne agendy biblioteczne. Krzysztof Maj zakomunikował również o powołaniu Jolanty Ubowskiej na Dyrektora DBP im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, w związku z przejściem na emeryturę szefa tej instytucji – Andrzeja Tywsa. Na posiedzeniu Rady dyskutowano o aktualnej działalności biblioteki, jak też o perspektywach jej rozwoju.