PolskiEnglishFrançais (France)UkrainianGermany

 

Dział Metodyczny DBP we Wrocławiu zorganizował szkolenia dla bibliotekarzy pracujących w bibliotekach publicznych w województwie dolnośląskim. Szkolenia były skierowane do pracowników nieposiadających wykształcenia bibliotekarskiego, zatrudnionych na umowę o pracę i pracujących w bibliotece nie dłużej niż trzy lata. Szkolenia zostały przygotowane w związku z ustawą o deregulacji zawodów z 2013 r., która spowodowała, że do bibliotek publicznych coraz częściej trafiają ludzie bez przygotowania zawodowego.

Duże zainteresowanie szkoleniami spowodowało, że musieliśmy stworzyć dwie grupy szkoleniowe. Spotkania odbywały się cyklicznie od listopada 2021 do kwietnia 2022. Wszystkie szkolenia prowadzone były w formie on-line.

Z założenia uczestnicy mieli zdobyć podstawową wiedzę z zakresu bibliotekarstwa. Poznać różne formy działań instytucji kultury oraz zasady funkcjonowania i organizacji bibliotek w Polsce. Szkolenia uwzględniały następujące obszary tematyczne:

1. Podstawy wiedzy o bibliotece. Biblioteka w systemie kultury.

2. Zasoby biblioteki. Wstęp do gromadzenia i opracowania zbiorów.

3. Sprawozdawczość i statystyka bibliotek.

4. Udostępnianie zasobów.

5. Warsztat informacyjny bibliotekarza.

6. Formy działalności edukacyjnej i kulturalnej. Animacja w bibliotece.

7. Współczesny rynek wydawniczy.

8. Literatura dla dzieci i młodzieży.

9. Technologie w pracy bibliotekarza.

W działania szkoleniowe włączyli się również pracownicy innych działów Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu (Wypożyczalnia, Czytelnia, Dział Pracy z Dziećmi, Biblioteka Romańska).

17 maja 2022 odbyło się spotkanie podsumowujące kilkumiesięczne działania. Do Wrocławia zaprosiliśmy wszystkich uczestników szkoleń. W tym czasie bibliotekarze mogli się poznać, podzielić doświadczeniami oraz poznali wszystkie agendy Dolnośląskiej Biblioteki. Tego dnia otrzymali również zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w calym cyklu projektu.

Obecnie trwa II edycja projektu skierowana do bibliotekarzy ze stażem pracy około 1 roku.