PolskiEnglishFrançais (France)UkrainianGermany

 

Zajęcia z edukacji czytelniczej są przeznaczone dla zorganizowanych grup uczniów z przedszkoli i szkół podstawowych. Dzieci uczą się jak korzystać ze zbiorów biblioteki oraz poznają metody sprawnego wyszukiwania i selekcjonowania informacji. Cel spotkań, czyli rozbudzenie w uczestnikach zainteresowania biblioteką i czytaniem książek – jest osiągany metodami pedagogiki zabawy.

Aby wziąć udział w zajęciach należy w terminie do końca czerwca roku poprzedzającego następny rok szkolny złożyć podanie, w którym muszą znaleźć się:
informacje dla ilu i jakich klas lekcje mają zostać zorganizowane oraz imię, nazwisko, kontakt mailowy i telefoniczny nauczyciela zamawiającego.

Terminy spotkań z dziećmi podane zostaną najpóźniej we wrześniu.

Zapisy:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0exQKH9bCG-WKFJbBOG9le6lZPu4Dk9_JPlIv8wEto30uHQ/viewform

Tel. 71 335 22 17

Przedszkolaki

Klasa 1 – „Poznajemy bibliotekę – warsztaty z książką”
Klasa 2 – „Poznajemy bibliotekę. Jak powstaje książka?”
Klasa 3 – „Katalożek ilustrowany”
Klasa 4 – „Katalog alfabetyczny”
Klasa 5 – „Katalog rzeczowy – literatura piękna i popularno-naukowa”
Klasa 6 – „Porządkowanie informacji”
Klasa 7 – „Katalog biblioteczny – katalog elektroniczny a rzeczowy”
Klasa 8 – „Rola biblioteki w życiu współczesnego człowieka”