PolskiEnglishFrançais (France)UkrainianGermanycall button

 

W ramach Targów Książki Regionalnej SILESIANA zapraszamy do udziału w konkursie dla seniorów oraz literackich twórców z Dolnego Śląska. Poniżej zamieszczamy regulaminy konkursowe wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych, z którą należy się zapoznać.

 plakat konkurs seniorzy

Konkurs dla seniorów pt. ?Drzewo genealogiczne mojej rodziny: opowieści dolnośląskich seniorów?

Zasady konkursu

Zapraszamy wszystkich seniorów (osoby w wieku 50 lat i więcej) do wzięcia udziału w konkursie na wspomnienia pt. ?Drzewo genealogiczne mojej rodziny: opowieści dolnośląskich seniorów?.
Prace konkursowe o objętości do 4 stron A4 prosimy nadsyłać na adres:


lub
Dolnośląska Biblioteka Publiczna
Dział Informacji
Rynek 58
50-116 Wrocław

w terminie do 19.04.2022 r.

Do prac można dołączyć fotografie i/lub ilustracje.
Dla autorów trzech najlepszych prac przewidziane są nagrody rzeczowe.

Ogłoszenie wyników konkursu ? 21.05.2022 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu.

REGULAMIN KONKURSU DO POBRANIA

KLAUZULA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

WYNIKI KONURSU:

  1. miejsce: Zdzisław Maciejewski
  2. miejsce: Danuta Sosa
  3. miejsce: Antonina Zakrzewska

Wyróżnienia:

Jadwiga Butrym

Franciszek Hawrysz

Małgorzata Tokarz

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

 plakat konkurs wiersz

Konkurs dla młodych twórców pt. ?Młody Poeta Dolnego Śląska?

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58 ogłasza konkurs dla twórców z województwa dolnośląskiego "Młody Poeta Dolnego Śląska".

Zasady konkursu

Konkurs trwa od 1.02.2022 r. do 21.05.2022 r. 

Termin dostarczenia prac: do 19.04.2022 r. 

Utwory poetyckie biorące udział w konkursie mogą mieć dowolną objętość. Ilość wierszy jest ograniczona do trzech.  Tematyka utworów jest dowolna.

Uczestnik poprzez zgłoszenie wierszy do konkursu wraz ze swoimi danymi potwierdza, że zgłoszone przez niego utwory są oryginalne, są wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości, nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Dzieła konkursowe nie mogą zawierać treści obscenicznych i powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne.

Uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich.

Tekst należy podpisać imieniem i nazwiskiem, określić grupę wiekową (dzieci i młodzież lub dorośli) oraz podać telefon kontaktowy lub adres e-mail oraz adres do korespondencji. 

Zgłaszane prace można wysyłać pocztą tradycyjną na adres: Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego, Rynek 58, 50-116 Wrocław z dopiskiem ?Młody Poeta Dolnego Śląska? lub na maila:

Otrzymane prace oceni profesjonalne jury. 

REGULAMIN KONKURSU DO POBRANIA

KLAUZULA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

WYNIKI KONKURSU:

W kategorii Dzieci i młodzież:

  1. miejsce: Alicja Jaworska
  2. miejsce: Lenka Sawicka
  3. miejsce: Emilia Zimny

Wyróżnienia:

Sara Banasiewicz

Karolina Biedka

Nina Borowy

Zuzanna Jamroz

W kategoria Dorośli:

  1. miejsce: Aneta Parzoń
  2. miejsce: Zofia Ośmińska
  3. miejsce: Beata Mazurkiewicz

Wyróżnienia:

Renata Malinowska

Adrian Pacuszka

Jakub Sobieraj

Oliwia Zielińska

Nagroda specjalna od Organizatorów konkursu:

Emilia Rynkiewicz