PolskiEnglishFrançais (France)

 
Dolnośląska Biblioteka Publiczna
im. T. Mikulskiego we Wrocławiu (Rynek 58) zatrudni pracownika
na stanowisko młodszego bibliotekarza w Dziale Informacji
Zadania:
– gromadzenie, opracowanie i przechowywanie dokumentów życia społecznego,
– tworzenie bibliografii regionalnej w programie Aleph/Marc 21,
– wyszukiwanie i udostępnianie informacji na określony temat,
– prowadzenie działalności edukacyjno-kulturalnej,

– bieżąca obsługa użytkowników działu.
 
Wymagania:

– wykształcenie wyższe, mile widziane kierunkowe,
– znajomość warsztatu pracy bibliografa,
– sprawne korzystanie z warsztatu informacyjnego,
– biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,
– cechy osobowe niezbędne do bezpośredniej pracy z czytelnikiem,
– swobodne korzystanie z Internetu i mediów społecznościowych dla potrzeb zawodowych,
– dyspozycyjność, pozwalająca na pracę w systemie zmianowym, również w soboty.

Przydatne umiejętności:
– znajomość systemu bibliotecznego ALEPH,
– znajomość formatu Marc21 rekordu bibliograficznego,
– znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
– umiejętność dobrej organizacji pracy, pracy w zespole, komunikatywność i kreatywność
– doświadczenie w pracy w bibliotece,
– doświadczenie w pracy z klientem
.

Oferujemy:

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na zastępstwo,
– pracę zmianową (również w soboty),
– świadczenia socjalne,
– możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
– przewidywane uposażenie na ww. stanowisku pracy wynosi 3000-3200 zł brutto miesięcznie oraz dodatek za wysługę lat uzależniony od stażu pracy stanowiący od 5% do 20% miesięcznie.

Forma kontaktu:
Oferty pracy zawierające CV i list motywacyjny proszę przesyłać na adres: Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego, Rynek 58, 50-116 Wrocław lub na e-mail:   – wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji na stanowisko bibliotekarza w Dziale Informacji w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu.

 
Termin nadsyłania ofert – 31.10.2021 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami, nadesłanych ofert nie zwracamy.
Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji pracowników >>