PolskiEnglishFrançais (France)

 

W marcu tego roku zmarł Jacek Petelenz-Łukasiewicz, wybitny poeta, krytyk, historyk litertury, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, długoletni Kierownik Zakładu Literatury Polskiej XX wieku, członek Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN, Rady Redakcyjnej „Odry”, przewodniczący Jury Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius” oraz laureat licznych nagród za osiągnięcia naukowe, krytycznoliterackie i artystyczne (m.in. Nagrody Literackiej PEN Clubu).

Warto w tym miejscu wydobyć z biografii Profesora epizod, który wiąże Jego postać z patronem naszej Biblioteki. Jacek Łukasiewicz mieszkał we Wrocławiu od 1950 r., tu studiował polonistykę, a swoją pracę magisterską, poświęconą recepcji poezji Jana Kochanowskiego, przygotował na seminarium prof. Tadeusza Mikulskiego.

Katarzyna Zborowska z naszego Działu Informacji przygotowała pierwszą pełną bibliografię podmiotową i przedmiotową Jacka Łukasiewicza. W naturalny sposób staje się ona częścią naszego cyklu bibliograficznego „Słynni wrocławianie”.

Jacek Łukasiewicz był w sposób szczególny związany z Lesznem. Przymusowo wysiedlony z rodziną ze Lwowa, trafił właśnie do Leszna, gdzie ukończył szkołę powszechną i średnią. Jedną ze swych książek oraz liczne szkice poświęcił twórczości urodzonego w Lesznie przyjaciela-poety Stanisława Grochowiaka. Często do Leszna wracał, m.in. jako wykładowca i poeta, biorąc udział w spotkaniach, literackich zdarzeniach, pełniąc rolę jurora konkursów poetyckich.

Polecamy Państwu lekturę wspomnienia o Jacku Łukasiewiczu pióra innego związanego z Lesznem poety i literaturoznawcy Ryszarda Biberstajna:

RYSZARD BIBERSTAJN, „O JACKU ŁUKASIEWICZU i innych – wspomnienie” >>

Dziękujemy p. Biberstajnowi za udostępnienie tego tekstu, a także Miejskiej Bibliotece im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie za zgodę na opublikowanie fotografii Profesora.

Przypominamy, że WSZYSTKIE zestawienia (jest ich już ponad 80) można znaleźć w zakładce „Bibliografie”, w menu „Dla czytelników” (patrz >>). Mogą być przydatne uczniom i studentom przy pisaniu prac, ale także wszystkim osobom, których interesuje jakiś konkretny temat i poszukują książek lub publikacji prasowych z nim związanych.