PolskiEnglishFrançais (France)

 
Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu oraz Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Politechnice Wrocławskiej zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w XII edycji ogólnopolskiego konkursu MAG SŁOWA poświęconego twórczości Tadeusza Różewicza, który jest Patronem 2021 roku. Konkurs, zainaugurowany przed dwunastu laty, cieszy się sporym zainteresowaniem; jego laureatami są m. in. uczniowie z Dolnego Śląska, Lublina, Radomska i Szczecina.

W regulaminie Konkursu określiliśmy jego zakres tematyczny, definicje laureata i finalisty oraz warunki uzyskania wyróżnień. W minionych edycjach Konkursu kontaktowaliśmy się z ekspertami, m. in. z prof. Jackiem Łukasiewiczem z Uniwersytetu Wrocławskiego i z Janem Stolarczykiem, redaktorem pism T. Różewicza. Współpracowaliśmy także z Różewicz Open Festiwal z Radomska, którego przedstawiciele, m. in. Pani Krystyna Michalska, gościli na Gali Laureatów jednej z poprzednich edycji Konkursu.

MAG SŁOWA to przedsięwzięcie propagujące twórczość noblisty bez Nobla wśród kolejnych roczników młodych ludzi.


 
Katarzyna Zborowska – Dolnośląska Biblioteka Publiczna
Wojciech Walczak – Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej
 
PS. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania zmian terminów określonych w Regulaminie, co ma związek z pandemią i ewentualnymi nieplanowanymi utrudnieniami w organizacji kolejnych etapów Konkursu.Podstawowe informacje >>
Regulamin konkursu >>
Karta zgłoszenia >>

Oświadczenie dotyczące danych osobowych  >>
Oświadczenie uczestnika konkursu lub jego opiekuna prawnego >>

► Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania zmian terminów określonych w Regulaminie, co ma związek z pandemią i ewentualnymi nieplanowanymi utrudnieniami w organizacji kolejnych etapów Konkursu.