PolskiEnglishFrançais (France)

 
Od 24 maja Dolnośląska Biblioteka Publiczna jest otwarta w godzinach takich, jak przed pandemią (szczegóły sprawdź TUTAJ >>). Ważną zmianą jest również powrót do udostępniania zbiorów na miejscu (w czytelniach). Nadal jednak obowiązują wynikające z zagrożeń pandemicznych szczególne reguły zachowania i postępowania. Wszystkie regulacje, wraz z wprowadzonymi zmianami zostały poniżej szczegółowo opisane.
ZASADY UDOSTĘPNIANIA  ZBIORÓW

Wszystkie działy ze zbiorami wypożyczanymi na zewnątrz są otwarte. Czytelnikom zapewniamy wolny dostęp do regałów z książkami, kasetami i płytami.

Obowiązują limity liczby osób przebywających jednocześnie w dziale. Osoby oczekujące prosimy o pozostawanie w wyznaczonych miejscach. Określone zostały również limity miejsc w czytelniach (do pracy na miejscu).
 
Rekomendujemy zamawianie książek i mediów elektronicznie, bezpośrednio z konta czytelnika. Zamówione w ten sposób zbiory można odbierać po uzyskaniu potwierdzenia o przyjęciu zamówienia przez bibliotekarza.

Przed wejściem do biblioteki znajduje się wrzutnia, do której można wkładać zwrócone zbiory przez 24 godziny na dobę.

Limity dotyczące wypożyczeń: w jednym dziale można wypożyczyć maksymalnie 10 egzemplarzy, a w całej Bibliotece maksymalnie 30 egzemplarzy. Książki są wypożyczane na 2 miesiące, zbiory z Fonoteki – na 2 tygodnie. Termin odbioru zamówionych zbiorów – 3 dni.

W Czytelni udostępniane są książki z księgozbioru podręcznego i magazynu, czasopisma archiwalne (roczniki) i bieżące oraz dokumenty życia społecznego. Na zewnątrz można wypożyczać ze zbioru Czytelni książki wydane po roku 1951.

Wszystkie stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu są wyłączone z użytkowania.

Wznawiamy usługę wypożyczeń międzybibliotecznych dla czytelników indywidualnych, nie tylko dla instytucji. Wypożyczone w ten sposób publikacje są udostępniane w Czytelni.
USŁUGI INFORMACYJNE

W celu uzyskania informacji katalogowej, bibliograficznej, zamówienia kwerendy lub książek z innej biblioteki, prosimy o kontakt telefoniczny (71 33-52-236), mailowy () albo bezpośredni (Dział Informacji, p. 28, II piętro).

Osobom realizującym zamówienia drogą elektroniczną, które chciałyby uzyskać porady, co do wyboru książki, płyty czy kasety polecamy także kontakt telefoniczny z poszczególnymi działami biblioteki (numery telefonów znajdziesz TUTAJ >>).
 
GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – 10.30 – 18.30
Środa, sobota – 10.30 – 15.30
W niedziele Biblioteka jest nieczynna.

Uwaga! Godziny otwarcia niektórych działów różnią się od tych, w których czynna jest cała Biblioteka (szczegóły TUTAJ >>).
PODSTAWOWE WYMOGI SANITARNE

Każdy wchodzący musi nosić ochronę zakrywającą usta i nos – maseczkę (wyjątek – dzieci do lat 4).
Po wejściu do biblioteki oraz po oddaniu książek w dziale dezynfekujemy ręce.
Zachowujemy dystans powyżej 1,5 metra.
Ze względu na ograniczoną pojemność działów bibliotecznych, prosimy o skrócenie czasu wizyty do niezbędnego minimum.