Książki on-line z portalu Legimi.plKsiązki on-line z portalu LibraIbuk.plKatalog zbiorów www.dzb.plCyfrowy Dolny Śląsk
Od 5 maja Dolnośląska Biblioteka Publiczna jest dostępna dla Czytelników. W czasie pandemii funkcjonuje jednak na innych zasadach niż zwykle. Poszczególne działy Biblioteki są wprawdzie otwarte, ale obowiązują szczególne reguły zachowania i postępowania.
ZASADY UDOSTĘPNIANIA  ZBIORÓW

Wszystkie działy ze zbiorami wypożyczanymi na zewnątrz są otwarte. Czytelnikom zapewniamy wolny dostęp do regałów z książkami, kasetami i płytami.

Obowiązują limity liczby osób przebywających jednocześnie w dziale. Osoby oczekujące prosimy o pozostawanie w wyznaczonych miejscach.
 
Rekomendujemy zamawianie książek i mediów elektronicznie, bezpośrednio z konta czytelnika. Zamówione w ten sposób zbiory można odbierać po uzyskaniu potwierdzenia o przyjęciu zamówienia przez bibliotekarza.

Przed wejściem do biblioteki znajduje się wrzutnia, do której można wkładać zwrócone zbiory przez 24 godziny na dobę.

Limity dotyczące wypożyczeń: w jednym dziale można wypożyczyć maksymalnie 10 egzemplarzy, a w całej Bibliotece maksymalnie 30 egzemplarzy. Książki są wypożyczane na 2 miesiące, zbiory z Fonoteki – na 2 tygodnie. Termin odbioru zamówionych zbiorów – 3 dni.

Biblioteka nie udostępnia zbiorów na miejscu oraz stanowisk do pracy własnej

Zbiory Czytelni można wypożyczać wyłącznie na zewnątrz (z wyjątkiem czasopism oraz książek z księgozbioru podręcznego).

Proponujemy usługi, których rezultaty są możliwe do przekazania w trybie online: skanowanie artykułów i innych dokumentów (zgodnie z przepisami o ochronie praw autorskich) ze zbiorów Biblioteki. Zapytania w tej sprawie prosimy kierować telefonicznie – 71 33-52-251; 71 33-52-236, albo też drogą mailową – .

Wznawiamy usługę wypożyczeń międzybibliotecznych, ale wyłącznie dla instytucji.
 
Wszystkie książki, płyty, kasety i czasopisma archiwalne zwracane przez czytelników poddawane są 3-dniowej kwarantannie.
USŁUGI INFORMACYJNE

Wszystkie miejsca w czytelniach, a także stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i baz danych na terenie Biblioteki są wyłączone z użytkowania.

W celu uzyskania informacji katalogowej, bibliograficznej, zamówienia kwerendy lub książek z innej biblioteki, prosimy o kontakt telefoniczny (71 33-52-236), mailowy () albo bezpośredni (Dział Informacji, p. 28, II piętro).

Osobom realizującym zamówienia drogą elektroniczną, które chciałyby uzyskać porady, co do wyboru książki, płyty czy kasety polecamy także kontakt telefoniczny z poszczególnymi działami biblioteki (numery telefonów poniżej).
Literatura dla dzieci i młodzieży – 71 33 52 217
Literatura piękna dla dorosłych – 71 33 52 214
Literatura popularnonaukowa i naukowa – 71 33 52 251, 71 33 52 214
Płyty z muzyką i filmy – 71 33 52 203
Audiobooki – 71 33 52 234, 71 33 52 203
Literatura angielskojęzyczna – 71 33 52 215
Literatura niemieckojęzyczna – 71 33 52 235
Literatura francuskojęzyczna – 71 33 52 222
Literatura w języku koreańskim – 71 33 52 235
GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI

Poniedziałek, środa, piątek – 10.30 – 16.30
Wtorek, czwartek – 12.30 – 18.30

Uwaga! W soboty i niedziele wszystkie działy Biblioteki są nieczynne.
PUNKT INFORMACYJNY

Czytelnikom, którzy chcieliby uzyskać dodatkowe informacje na temat usług i zasad funkcjonowania biblioteki, polecamy punkt obsługi czytelnika zlokalizowany na parterze, tel. 71 -33-52-209.
PODSTAWOWE WYMOGI SANITARNE

Każdy wchodzący musi nosić ochronę zakrywającą usta i nos – maseczkę.
Po wejściu do biblioteki oraz po oddaniu książek w dziale dezynfekujemy ręce.
Zachowujemy dystans powyżej 1,5 metra.
Ze względu na ograniczoną pojemność działów bibliotecznych, prosimy o skrócenie czasu wizyty do niezbędnego minimum.