Książki on-line z portalu Legimi.plKsiązki on-line z portalu LibraIbuk.plKatalog zbiorów www.dzb.plCyfrowy Dolny Śląsk
Drodzy Czytelnicy!

Prace konserwacyjne przy serwerze Alepha zostały zakończone wczoraj w godzinach wieczornych. System biblioteczny Aleph został ponownie włączony, dlatego Czytelnik będzie znów mógł (pomimo zamknięcia Biblioteki):

zapisać się do Biblioteki drogą mailową, dzięki czemu będzie mógł otrzymać darmowy kod dostępu do 
Legimi i IBUK Libra,

 zajrzeć do swojego konta czytelnika oraz dokonywać na nim operacji.
Na koniec sprawa zwrotów do trezora. Książki czy płyty zwrócone do trezora wczoraj (w czasie trwania konserwacji Alepha) zostaną zdjęte z kont czytelników dzisiaj, oczywiście bez żadnych koneskwencji dla samych czytelników.