Książki on-line z portalu Legimi.plKsiązki on-line z portalu LibraIbuk.plKatalog zbiorów www.dzb.plCyfrowy Dolny Śląsk
W związku z wprowadzeniem kolejnych związanych z pandemią obostrzeń i zamknięciem Biblioteki od 20 marca, przywracamy możliwość zapisywania się do Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej drogą mailową. W mailu należy koniecznie podać następujące dane:
– nazwisko i imię,
– adres korespondencyjny (ulica, numer domu, numer mieszkania),
– telefon kontaktowy,
– data urodzenia,
– numer PESEL,
– informacja do jakiej platformy czytelnik chce otrzymać dostęp (Legimi czy IBUK Libra),
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu założenia konta w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu na podstawie art. 6 ust 1 pkt A (zgoda) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Osoby, które zapiszą się w ten sposób do Biblioteki, uzyskają konto biblioteczne, a to jest warunkiem otrzymania kodów dostępu do platform Legimi i IBUK Libra. W  mailu można zadeklarować chęć otrzymania takich kodów. Bibliotekarze, przyjmując maila, będą mogli na tej podstawie wysłać nowemu czytelnikowi kody dostępu. Zwracamy uwagę, że do realizacji przyjmowane są tylko te maile, w których znajdują się wszystkie wymagane dane.

Maila należy wysłać pod adresem: .

► Uwaga! Konta założone tym sposobem są tymczasowe i tylko na okoliczność wydania kodów podczas zamknięcia Biblioteki. Po jej ponownym otwarciu, osoby zapisane w taki sposób, będą musiały przyjść do Biblioteki osobiście i uzupełnić pozostałe dane, podpisać zobowiązanie i odebrać kartę biblioteczną.