Książki on-line z portalu Legimi.plKsiązki on-line z portalu LibraIbuk.plKatalog zbiorów www.dzb.plCyfrowy Dolny Śląsk
Uniwersytet Wrocławski prowadzi rekrutację na studia podyplomowe, na kierunku „Literatura dla dzieci i młodzieży: kultura – edukacja – nowe media”, których program został przygotowany przez pracowników Instytutu Filologii Polskiej.

Program tych studiów jest bogaty i interdyscyplinarny, tematyka zajęć odwołuje się do wyzwań współczesnej rzeczywistości, ale oferuje także przegląd zagadnień historycznoliterackich, zakorzenionych w tradycji badań nad literaturą i kulturą dzieciństwa. Wyróżniono kilka znaczących kategorii badań związanych z literaturą dla dzieci i młodzieży: szkolną edukację polonistyczną,  kulturę popularną, wiedzę o filmie, mediacje kulturowe, nowe media (w tym m.in. gry komputerowe), czytanie obrazu (tu m.in. ilustrowane książki dla dzieci, relacje słowa i obrazu), zagadnienie dziecka jako odbiorcy oraz antropologię dzieciństwa.

Rekrutacja trwa do 30 października 2020, zajęcia będą prowadzone w trybie online (tylko w soboty), studia trwają rok (ok. 200 godzin  zajęć – teoretycznych i praktycznych).
Więcej o kierunku studiów TUTAJ >>
Szczegóły dotyczące rekrutacji TUTAJ >>