Książki on-line z portalu Legimi.plKsiązki on-line z portalu LibraIbuk.plKatalog zbiorów www.dzb.plCyfrowy Dolny Śląsk
Od 28 września 2020 r., czyli od momentu otwarcia Biblioteki na nowych zasadach (patrz: TUTAJ >>), wszystkie osoby odwiedzające gmach DBP mogą oglądać dwie wystawy – jedną w Galerii pod Plafonem, druga w ciągac komunikacyjnych I i II piętra. 
 
W GALERII POD PLAFONEM
„70 lat Młodzieżowego Domu Kultury im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu”

 
Jubileuszowa ekspozycja MDK z ulicy Kołłątaja, przedstawia dorobek i postawy twórcze młodych artystów – uczestników zajęć w tej zasłużonej placówce. Zaprezentowane na wystawie prace malarskie i ceramiczne ukazują urodę materii plastycznej, ale również są wyrazem stosunku poszczególnych twórców do otaczającej rzeczywistości oraz świadectwem zainteresowań ich samych, a pośrednio też ich opiekunów.
W CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH
„Architektura i monarchia w Rumunii”

Na I i II piętrze siedziby DBP prezentujemy wystawę przygotowaną przez Rumuński Instytut Kultury na tegoroczne Dni Frankofonii. Z powodu pandemii jej prezentacja została przesunięta na październik.

Jes to próba ukazania rumuńskiej architektury z perspektywy przedsięwzięć podejmowanych przez królów Rumunii. Wystawa ukazuje rozwój architektury rezydencjonalnej, sakralnej przemysłowej i miejskiej od początków monarchii, czyli czasów hospodara Karola I (1881-1914), poprzez surowy klasycyzm (ale i swoisty modernizm) czasów panowania Karola II, aż do połowy XX w. kiedy królem był Michał I.

Poniżej kilka prac z jubileuszowej wystawy MDK im. Mikołaja Kopernika.