Książki on-line z portalu Legimi.plKsiązki on-line z portalu LibraIbuk.plKatalog zbiorów www.dzb.plCyfrowy Dolny Śląsk
Zespół Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej oraz Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Mag słowa”, poświęconym jednemu z największych polskich poetów Tadeuszowi Różewiczowi. Warto wiedzieć, że w Sejmie RP trwają prace nad uchwałą w sprawie uznania roku 2021 Rokiem Tadeusza Różewicza, w 100. rocznicę urodzin Poety.

W tym roku rywalizacja odbywać się będzie w kategoriach: literackiej, recytatorskiej, plastycznej. Poniżej zamieszczamy wszystkie potrzebne przyszłemu uczestnikowi konkursu dokumenty: regulamin, kartę zgłoszeniową oraz dwa załączniki z wymaganymi od uczestnika oświadczeniami .

Regulamin konkursu >>
Karta zgłoszenia >>

Oświadczenie dotyczące danych osobowych  >>
Oświadczenie uczestnika konkursu lub jego opiekuna prawnego >>

Adres Biura Organizacyjnego Konkursu:
Liceum Akademickie Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 23/25
50-001 Wrocław
e-mail: