Książki on-line z portalu Legimi.plKsiązki on-line z portalu LibraIbuk.plKatalog zbiorów www.dzb.plCyfrowy Dolny Śląsk
Dolnośląska Biblioteka Publiczna
im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58
zatrudni pracownika na 1 etat od września 2020 r.
na stanowisku
Młodszego Bibliotekarza/Bibliotekarza
w Dziale Pracy z Dziećmi
 
Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
 – wykształcenie wyższe bibliotekarskie lub inne z przygotowaniem pedagogicznym,
 – umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą, także z dorosłymi,
 – biegła obsługa komputera (Office), umiejętność uczenia się nowych programów, umiejętność poruszania się w aplikacjach mobilnych, programach interaktywnych,
 – umiejętność wystąpień przed publicznością,
 – kreatywność w pracy bibliotekarskiej i animacyjnej,
 – uporządkowanie i systematyczność,
 – zaangażowanie i dyspozycyjność,
 – umiejętność pracy w grupie,
 – umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy i dokształcania się,
 – znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie,
 – umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej z czytelnikiem dorosłym, dziećmi i młodzieżą.
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Do głównych obowiązków pracownika należeć będzie:
 – obsługa czytelników i użytkowników oraz praca z księgozbiorem,
 – organizowanie i prowadzenie zajęć bibliotecznych, imprez kulturalnych (moderacja spotkań, przygotowywanie i prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej oraz animacja grup czytelniczych od wieku niemowlęcego do dorosłych),
 – współpraca z placówkami oświatowymi i instytucjami kultury,
 – współtworzenie strony internetowej, profilu instytucji w social mediach,
 – działania popularyzujące wiedzę, kulturę i sztukę,
 – organizowanie wystaw,
 – współpraca w zakresie poszukiwania zewnętrznych środków finansowych, opracowanie koncepcji projektów.
 
Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Miejsce pracy: Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu – Dział Pracy z Dziećmi,
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy .
Oferujemy:
 – świadczenia socjalne.
 – możliwości rozwoju i podnoszenie kwalifikacji.
Wynagrodzenie: 3000–3300 (do negocjacji) oraz dodatek stażowy.
Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys – CV
 
Forma kontaktu:
Oferty pracy zawierające CV i list motywacyjny proszę przesłać na adres: Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego, 50 –116 Wrocław, Rynek 58 lub mail: wraz z oświadczeniem o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 poświadczone własnoręcznym podpisem.
Szczegółowe informacje w Dziale Pracy z Dziećmi, tel. 713352217.
Kandydaci spełniający powyższe wymagania, zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.
Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 
Oferty proszę przesyłać do 15 sierpnia 2020.
Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji pracowników >>