Grupa mieszkańców wrocławskiego osiedla Szczepin, skupiona w Stowarzyszeniu Serce Szczepina od czasu, gdy trwa pandemia koronawirusa, obdarowuje mieszkańców własnoręcznie uszytymi maseczkami ochronnymi. Dwa tygodnie temu przekazali kilkadziesiąt maseczek dla naszych Czytelników i dla bibliotekarzy. Wszystkie zostały rozdysponowane. Od wtorku (16 czerwca) kolejne kilkadziesiąt maseczek ze Szczepina trafiło do naszej Biblioteki. Część otrzymają bibliotekarze, ale większość osoby potrzebujące spośród Czytelników.

Czytelnicy mogą brać maseczki z tej nowej partii od wtorku (16 czerwca) od godz. 10.30 w Zapisie Centralnym, na parterze.

Bardzo dziękujemy za ten przejaw dobrego serca wszystkim członkom stowarzyszenia!
Stowarzyszenie Serce Szczepina, gromadzi ludzi, którzy – jak piszą jego członkowie – „chcieliby zmienić swoje osiedle, działając na Skwerze Św. Damiana de Veuster. Miejsce to, u zbiegu ulic Młodych Techników, Zachodniej i Inowrocławskiej z punktu widzenia położenia, ilości zieleni i atrakcyjności dla mieszkańców, zasługuje, jak mówią mieszkańcy osiedla, żeby stać się miejscem, gdzie pulsuje życie, gdzie czuć rytm ludzi, zasługuje, by być SERCEM SZCZEPINA”.