Czytelnikom, którzy nie są zapisani do naszej biblioteki, na czas #zostańwdomu umożliwiamy założenie konta tymczasowego w systemie bibliotecznym i uzyskanie bezpłatnego dostępu do książek elektronicznych z portali Legimi i IBUK Libra. 

W tym celu Czytelnik powinien wysłać na adres następujące informacje
  • imię i nazwisko, data urodzenia, pesel, telefon.
  • wskazanie, z jakiej usługi czytelnik chce korzystać: (Legimi, czy IBUK Libra).
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w wiadomości w postaci klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zwartych w tej wiadomości, przez Dolnośląska Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, w celu założenia konta tymczasowego w systemie bibliotecznym i przekazania informacji dostępowych do portali Legimi lub LibraIbuk”.

Uwagi dodatkowe:
  • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem załozenia konta i dalszej realizacji usługi. Zgłoszenia nie zawierające wymienionej wyżej zgody nie będa przetwarzane.
  • Konto w systemie bibliotecznym jest zakładane na okres 3 miesięcy. Czytelnik nie otrzymuje dostępu do konta, a jedynie kod do wybranej usługi: Legimi lub/i LibraIbuk. Dalsze postępowanie jest opisane w artykułach: LegimiIBUK Libra. Kod jest ważny do 31.06.2020 r. W celu uzyskania dalszego dostępu do usługi należy skontaktować się z biblioteką. 
  • Zgłoszenia będą realizowane w miarę napływu wniosków. Informację o udzielonych dostępach będą przekazywane na adresy email nadawców wiadomości.
    Przypominamy, że nasi Czytelnicy, już do DBP zapisani, mogą po prostu dostać kod dostępu mejlem. Patrz: TUTAJ >>