Targi Książki Regionalnej „Silesiana”, które miały się odbyć w połowie kwietnia, zostaną przeniesione na wrzesień. Będą trwały w tym roku od 24 do 26 września. Termin został zmieniony w związku z epidemią koronawirusa.
W lutym br. ogłosiliśmy trzy konkursy, które będą towarzyszyć targom: dla wydawców, dla poetów i dla seniorów. Informacje o zmianach w ich regulaminach podamy w najbliższych dniach.

Wszystkie informacje dotyczące targów znajdują się:
na stronie http://dswsilesiana.blogspot.com/ 
i na Facebooku: https://www.facebook.com/SILESIANA-Dolno%C5%9Bl%C4%85ski-Salon-Wydawniczy-161462883941488/.