Targi Książki Regionalnej „Silesiana” będą trwały w tym roku od 24 do 26 września. Termin zostałmieniony w związku z epidemią koronawirusa. Targom będą towarzyszyły dwa konkursy literackie. Ogłosiliśmy je już w lutym br. Do zamieszczonych poniżej informacji ogólnych dołączamy linki, które kierują do regulaminów konkursowych. W związku ze zmianą terminu targów, zmieniony został również termin rozstrzygnięcia konkursów i ogłoszenia ich wyników – na 26 września 2020 r.
 
DLA WYDAWCÓW
Nagroda Wydawnicza „Silesiana” jest przyznawana co rok  przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu za książkę najlepiej promującą Dolny Śląsk. Szczegóły dotyczące celów, uczestników i kryteriów oceny znajdziecie Państwo w regulaminie, który można pobrać TUTAJ >>.
 
DLA POETÓW
Konkurs nazywa się „Młody Poeta z Dolnego Śląska”. Profesjonalne jury przyzna za najlepsze utwory nagrody: rzeczową (I miejsce) i dwie książkowe (II i III miejsce). Regulamin konkursu znajdziecie Państwo TUTAJ >>.
Uczestnicy konkursu musza zapoznać się z klauzulą informacyjną „RODO”, która stanowi załącznik do „Regulaminu”. Można ją pobrać TUTAJ >>.
 
DLA SENIORÓW
To konkurs na opowiadanie, którego temat określa hasło konkursu – „Tajemniczy, nieznany Dolny Śląsk” : opowieści dolnośląskich seniorów”. Profesjonalne jury – tak jak w konkursie poetyckim – przyzna za najlepsze utwory nagrody: rzeczową (I miejsce) i dwie książkowe (II i III miejsce). Regulamin konkursu znajdziecie Państwo TUTAJ >>.
Uczestnicy konkursu muszą zapoznać się z klauzulą informacyjną „RODO”, która stanowi załącznik do „Regulaminu”. Można ją pobrać TUTAJ >>.
Wszystkie informacje dotyczące targów znajdują się:
na stronie http://dswsilesiana.blogspot.com/ 
i na Facebooku: https://www.facebook.com/SILESIANA-Dolno%C5%9Bl%C4%85ski-Salon-Wydawniczy-161462883941488/.