Książki on-line z portalu Legimi.plKsiązki on-line z portalu LibraIbuk.plKatalog zbiorów www.dzb.plCyfrowy Dolny Śląsk
W grudniu informowaliśmy, że trzy osoby pracujące w naszej bibliotece znalazły się na Liście 100 Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce, którego celem jest przyjrzenie się prowadzonym i planowanym działaniom mającym na celu podniesienie umiejętności cyfrowych obywateli. Na podstawie szczegółowej analizy wniosków nasi pracownicy otrzymali wyróżnienia jako osoby, które w szczególny sposób przyczyniły się do szerzenia wiedzy na tym polu. Oficjalnie nagrody przyznano w Warszawie 5 grudnia 2019 roku podczas konferencji „Umiejętności cyfrowe 2019.PL”.

Poniżej z dumą przedstawiamy osiągnięcia naszych pracowników:

► Izabela Drapała (Dział Instrukcyjno-Metodyczny)

W Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej zatrudniona od 2010 roku. Posiada wykształcenie wyższe bibliotekarskie, ukończyła również policealne studium z grafiki komputerowej oraz Akademię Liderów Integracji Cyfrowej i Edukacji. Jest odpowiedzialna m.in. za prowadzenie specjalnego informatora o 171 dolnośląskich bibliotekach (oraz ich filach bibliotecznych) publicznych oraz bloga o dolnośląskich dyskusyjnych klubach książki. Tworzy prezentacje statystyczne dla bibliotek będących pod opieką merytoryczną DBP, prowadzi warsztaty i szkolenia dla bibliotekarzy (np. iPad w Twojej bibliotece – iCo dalej?!, Kodowanie w bibliotece, Etykieta w sieci, Młodzież – pokolenie gadżetów). Zaangażowała się także w wiele działań skierowanych do seniorów, między innymi warsztaty Multimedialny Senior czy Sztuka w Internecie.


► Mariusz Gabrysiak (Dział Automatyzacji Bibliotek)

Ukończył specjalizację „zarządzanie instytucjami kultury” na Wydziale Kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wydział bibliotekarski w Studium Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu, a także szkołę i staż trenerski w ramach Programu stażowego STOP-PRB. Obecnie jest kierownikiem Działu IT
. Nadzoruje realizowany przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną projekt dostępu do książek elektronicznych z platformy LibraIbuk.pl wydawnictwa PWN oraz projekt dostępu do książek elektronicznych z platformy Legimi.pl. Od roku 2017 prowadzi cykl warsztatów pn.:  iPady w bibliotece – i Co dalej?.

► Marek Hofbauer (Dział Digitalizacji Zbiorów)

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek: Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo, specjalizacja: Prasoznawstwo
. W bibliotece obejmuje stanowisko Kierownika Działu Digitalizacji. Współtworzył Dolnośląski Zasób Biblioteczny, polegający na ujednoliceniu systemu bibliotecznego na terenie województwa dolnośląskiego w systemie bibliotecznym Aleph, obecnie natomiast współtworzy „Cyfrowy Dolny Śląsk” – projekt o zasięgu regionalnym, mający na celu tworzenie warunków do digitalizacji cennych zbiorów dolnośląskich bibliotek oraz udostępnienie ich czytelnikom poprzez Internet. Od roku 2017 prowadzi cykl warsztatów „iPady w bibliotece – i Co dalej?”, a od 2018  warsztaty z kodowania w bibliotece.