ponad 1000 lat temu

(1020) 1000
Powstanie biskupstwa we Wrocławiu, które zostało podporządkowane arcybiskupstwu gnieźnieńskiemu; pierwszym wrocławskim biskupem został biskup Jan.

(1010) 1000
Pierwsza wzmianka źródłowa o Głogowie zawarta w kronice Thietmara; miasto oparło się najazdowi cesarza Henryka II.


ponad 900 lat temu

(970) 1050
Zbrojne odzyskanie Śląska przez króla Kazimierza Odnowiciela.

(940) 1080
Przyłączenie ziemi kłodzkiej do Polski, jako posag księżniczki Judyty

(920) 1100
Budowa kościołów murowanych we Wrocławiu, w tym kolegiaty św. Idziego.

(900) 1120
Powstanie klasztoru augustianów w Kamieńcu Ząbkowickim.

(900) 1120
Założenie kapituły kolegiackiej w Głogowie przez księcia Bolesława III.
 

ponad 800 lat temu…

(830) 1190
Założenie osady (dzisiejszy Bolesławiec) przez księcia Bolesława Wysokiego.

(820) ok. 1200
Powstanie pierwszego murowanego kościoła w Lubiążu.

(820) ok. 1200
Zasadzenie cisu we wsi Bełczyna koło Wlenia, który rośnie do dziś; jest to drugie co do wieku drzewo w Polsce.

 
ponad 700 lat temu…

(780) 1240
Fundacja klasztoru i kościoła św. Jakuba franciszkanom przez Henryka Brodatego.

(770) 1250
Lokacja osiedla miejskiego Gaj (dzisiejszy Bolków).

(770) 1250
Otrzymanie praw miejskich przez Świdnicę.

(770) 1250
Powstanie Księstwa Głogowskiego.

(770) 1250
Powstanie pierwszej łaźni dla ubogich we Wrocławiu.

(770) 1250
Sprowadzenie do Kłodzka ojców franciszkanów przez Władysława Piastowicza.

(770) 1250–1270
Budowa gotyckiego kościoła św. Wojciecha we Wrocławiu.

(760) 1260
Budowa gotyckiego kościoła klasztornego św. Klary we Wrocławiu.

(750) 1270
Początek kultu Matki Bożej Bardzkiej; zgodnie z legendą czeski rycerz odzyskał wzrok, przejeżdżając w Bardzie obok drzewa z cudowną figurką.

(750) 1270
Wpisanie pierwszego zdania po polsku do łacińskiej kroniki klasztornej „Księgi henrykowskiej” w cysterskim klasztorze w Henrykowie.

(740) 1280
Nadanie praw Prochowicom.

(740) 1280
Najstarsza wzmianka o Cieszkowie – odnotowano tam kasztelanię.

(730) 23 VI 1290
Zm. Henryk IV Prawy, książę wrocławski i krakowski; na mocy jego testamentu ziemia krakowska przekazana została Przemysławowi II, księstwo wrocławskie Henrykowi Głogowczykowi, a ziemia kłodzka powróciła do króla Czech (ur. 1257 lub 1258).

(730) 1290
Ukończenie rozbudowy książęcej rezydencji na wrocławskim Ostrowie.

(720) 1290
Powstanie księstwa świdnicko-jaworskiego, Świdnica podniesiona do rangi stolicy księstwa.

(720) ok. 1300
Założenie stawów hodowlanych przez cystersów w okolicach Milicza.

(720) ok. 1300
Zbudowanie, zachowanego do dziś, prezbiterium kościoła św. Macieja we Wrocławiu.

(720) 1300
Uruchomienie łaźni we Wleniu.

(720) 12 XI 1300
Dokument ks. legnickiego Wacława I poświadczający istnienie w Legnicy rady miejskiej i burmistrza.

(710) 1310
Podzielenie księstwa głogowskiego na cztery mniejsze: głogowskie, ścinawskie, oleśnickie i żagańskie.
 

700 lat temu…

(700) 1320
Powstanie grobowca Henryka IV Prawego (obecnie w Muzeum Narodowym) wzorowanego na sarkofagach królów Francji; pierwszy z całej serii grobowców śląskich tego typu.

(700) 1320-1340
Budowa wieży rycerskiej w Siedlęcinie.


ponad 600 lat temu…

(690) 1330
Powołanie w Świdnicy „sądu sześciu” jako sądu apelacyjnego dla całego księstwa.

(680) 1340
Wprowadzenie zarządzeń przeciwpożarowych przez Legnicę, jako pierwszej na Śląsku.

(670) 1350
Pogrom Żydów w Złotym Stoku, oskarżonych o wywołanie zarazy.

(670) 1350
Zakup miasteczka Wiązów z okolicami przez biskupstwo wrocławskie.

(660) 1360
Nadanie Wrocławiowi przywileju bicia własnych dukatów przez Karola IV.

(640) 1380
Informacja o istnieniu ratusza w Jaworze.

(640) 1380–1382
Wojna piwna we Wrocławiu, sprzeciw magistratu miasta przeciwko przywożeniu obcego trunku do Wrocławia.

(630) 1390
Zbudowanie na Młynówce w Kłodzku kamiennego mostu dł. 52 m, istniejącego do dziś.

(620) 1400
Nadanie Wałbrzychowi praw miejskich.

(620) 1400
Powstanie przytułku w Lubinie, nad którym opiekę sprawowały beginki.

(620) 1400
Wzmiankowanie Lądka jako miejscowości posiadającej źródła mineralne.


600 lat temu…

(600) 1420
Powstanie pierwszego na Śląsku młynu papierniczego w Legnicy.

(600) 1420
Spalenie we Wrocławiu husyty Jana Krasy z nakazu cesarza Zygmunta.


ponad 500 lat temu…

(590) 1430
Splądrowanie Bogatyni przez husytów, rzeź mieszkańców.

(590) 1430
Ukończenie budowy południowej wieży wrocławskiego kościoła NMP na Piasku.

(550) 1470–1480
Powstanie w Głogowie „Śpiewnika głogowskiego”, nazywanego też Berliner Liderbuch, zawierającego 294 kompozycje, znajdujące się w zbiorach Staatsbibliothek w Berlinie.

(540) 1480
Zjednoczenie po prawie 150 latach księstwa głogowskiego: miasta i księstwa.

(530) 17 III 1490
Nadanie Głogowowi nowego herbu przez Macieja Korwina: czarnego kruka na srebrnej gałęzi.

(530) 1490
Początek wojny celnej Wrocławia z Polską; zakończona układem w Preszburgu w 1513 roku.

(520) VIII 1500
Wielkie powodzie na całym Śląsku.

(520) 21 IX 1500
Uruchomienie w Nowogrodźcu, z inicjatywy sióstr klasztornych, wodociągu, do którego wodę doprowadzano z „Zimnego Źródła”.

(520) 1500
Wydanie rozporządzenia przez radę miejską Wrocławia o wywożeniu odpadów.

(520) 1500
Założenie bractwa św. Anny w Lwówku Śląskim.

(520) 1500–1800
Wprowadzenie zwyczaju bicia dzwonami kościelnymi w miejscowościach górniczych o 4 rano, aby dać znać górnikom żeby wychodzili do pracy i o 9 wieczór, aby dać znać rodzinom, że wszyscy górnicy powinni być już w domu.

(510) 1510
Powstanie bractwa św. Jadwigi w Trzebnicy.

(510) 1510
Powstanie Związku Miast Królewskich na Śląsku (m.in. Dzierżoniów, Kłodzko, Radków).


ponad 400 lat temu…

(490) 12 III 1530
Zatwierdzenie posiadanych przywilejów Wrocławiowi przez Cesarza Karola V i nadanie nowego herbu (obecnie obowiązującego).

(480) 1540
Powstanie pierwszego wodociągu miejskiego w Kłodzku.

(450) 21 V 1570
Powołanie dekretem wrocławskiej rady miejskiej drugiego akademickiego gimnazjum przy kościele św. Elżbiety (Elisabethanum).

(470) 1550
Utworzenie w Boguszowie Królewskiego Urzędu Górniczego.

(450) 1570
Początek wydobycia węgla kamiennego w Opawie k. Kamiennej Góry.

(420) 24 VII 1580
Uruchomienie zegara na wieży Ratusza we Wrocławiu.

(440) 1580
Odkrycie w masywie Ślęzy złóż zielonego serpentynitu przez wrocławskiego rzeźbiarza i mistrza budowlanego Fredricha Grossa.

(440) 1580
Odkrycie źródeł mineralnych w Kudowie-Zdroju.

(440) 1580
Ukończenie budowy południowej wieży katedry wrocławskiej i umieszczenie na niej hełmu.

(430) 15 IX 1590
Trzęsienie ziemi w Karkonoszach.

(420) 1600
Wydanie w Lipsku obszernego dzieła Caspara Schwencfelda o florze i bogactwach mineralnych Śląska „Stripium et forsilium Silesiae catalogus”.


400 lat temu...

(400) 1620
Wydanie przez Georga Baumanna Wochentlichen Avisen, pierwszej gazety wrocławskiej.


ponad 300 lat temu...
 
(390) 21 V 1630
Zajęcie Kłodzka przez Albrechta von Wallensteina.

(390) 1630
Wprowadzenie mili wrocławskiej, według której mierzono długość wszystkich dróg na Śląsku.

(380) 2 I 1640
Splądrowanie Jawora przez wojska szwedzkie.

(380) 15 V 1640
Spalenie Wlenia przez wojska szwedzkie.

(380) 1640
Przyłączenie do Wrocławia Wyspy Mieszczańskiej.

(370) 1650
Uruchomienie regularnej poczty konnej (pocztylion) między Wrocławiem a Lipskiem.

(370) 1650
Wybudowane w Oleśnicy „Domu Wdów” po zmarłych pastorach, ufundowany przez księcia Sylwiusza Fryderyka.

(360) 8 IX 1660
Zm. w Wołowie Daniel Czepko von Reigersfeld, śląski poeta i dramatopisarz (ur. 23 IX 1605 w Koskowicach koło Legnicy).

(360) 1660
Otwarcie pierwszej drukarni w Ścinawie.

(350) 1670
Budowa letniej rezydencji klasztoru Betlejem przez opatów z Krzeszowa.

(350) 1670
Rozpoczęcie wydawnia we Wrocławiu najstarszego na świecie czasopisma medycznego „Miscellanea Curiosa Medicophysica”.

(350) 1670
Zbudowanie w Oleśnicy pierwszego teatru „Domu Komediowego”.

(330) 19 XI 1690
Zm. w Oleśnicy Jerzy Bock, pisarz religijny, poeta, tłumacz oraz archidiakon oleśnicki (ur. 12 IV 1621).

(330) 1690
Założenie pierwszej kawiarni we Wrocławiu przez kupca Georga Hellmanna.

(320) 1700
Otwarcie stacji pocztowej w Jeleniej Górze.

(320) 1710
Pierwszy stomatolog w Bogatyni.


300 lat temu…

(300) 1720
Otwarcie pierwszej drukarni w Kamiennej Górze przez Gottfrieda Wätzolda.

(300) 1720
Powstanie ołtarza głównego w kościele odpustowym w Wambierzycach, twórcą ołtarza jest Karol Sebastian Flacker.

(300) 1720
Utworzenie przez wrocławskich kupców "Collegium Musicum", które organizowało publiczne koncerty muzyki włoskiej.

(300) 1720
Założenie manufaktury wyrobów lnianych w Kowarach przez Gottfireda Latzke.


ponad 200 lat temu…

280) 16 XII 1740
Wkroczenie na Śląsk oddziałów pruskich, które w ciągu dwóch miesięcy zajęły Śląsk z wyjątkiem: Wrocławia i kilku twierdz (Głogów, Nysa, Brzeg) oraz hrabstwa kłodzkiego.

(280) 29 XII 1740
Rozpoczęcie marszu na Wrocław przez wojska Fryderyka II.

(280) 1740
Ostatni proces o czary na Śląsku, który odbył się w Ścinawie, w wyniku którego spalono ostatnia kobietę uznaną za czarownicę.

(280) 1740–1742
Pierwsza wojna śląska.

(260) 26 VII 1760
Zdobycie przez Austriaków twierdzy kłodzkiej, pruskiego „klucza do Śląska”; po jej zdobyciu oddziały austriackie usadowiły się w hrabstwie kłodzkim i okupowały go do końca wojny.

(260) 31 VII–4 VIII 1760
Oblężenie Wrocławia przez armię austriacką dowodzoną przez marszałka Gedeona Ernesta barona von Laudona.

(260) 1760–1761
Wybuch we Wrocławiu, tzw. węgierskiej choroby, zarazy przyniesionej przez rannych żołnierzy, pochłonęła ona kilkanaście tysięcy ofiar.

(260) 1760
Zm. Michael Engler, najsłynniejszy śląski budowniczy organów, pierwsze organy zbudował dla kościoła w Oleśnicy, jednak prawdziwą sławę przyniosły mu  wielkie organy koncertowe, których zbudował cztery: dla kościoła św. Mikołaja w Brzegu, drugie powstały w klasztorze cysterskim w Krzeszowie, trzecie w Katedrze w Ołomuńcu w Czechach, otrzymała trzeci o liczbie 41 głosów. I wreszcie czwarte, ostatnie wielkie organy powstały we wrocławskiej farze św. Elżbiety, nazywano je duszą kościoła i głosem Śląska, miały 3077 piszczałek i 54 głosy (ur. 1688 we Wrocławiu).

(240) 1780
Pierwsze badania chemiczne cieplickich wód leczniczych.

(230) VIII 1790
Pobyt J.W. Goethego w Mirsku w gościnie u rodziny Friedrichów.

(230) 1790
Odkrycie źródła wody leczniczej w Szczawnie-Zdroju (ob. „Młynarz”).

(230) 1790
Osiedlenie się we Wrocławiu Jana Kacpra Fryderyka Manso (1760-1826), niemieckiego historyka i poety; w „Dziejach państwa pruskiego” potępił on rolę Prus w rozbiorach Polski, założył we Wrocławiu Koło Filomatów, był profesorem, a następnie rektorem gimnazjum św. Marii Magdaleny.

(230) 1790
Ukazanie się pierwszego czasopisma w Jeleniej Górze – Schlesische Analecten.

(230) 1790
Wybudowanie dróg bitych na odcinku Wrocław–Bolesławiec i Wałbrzych–Kamienna Góra.

(220) 1800
Wprowadzenie regulaminu królewskiego, który wprowadzał nauczanie języka polskiego do programów wszystkich wrocławskich gimnazjów.

(220) 1 I 1800
Wystawienie w Świeradowie-Zdroju sztuki pt. „Otto von Wittelsbach” przez Wojciecha Bogusławskiego.

(220) 16–17 VIII 18000
Pobyt króla Prus Fryderyka Wilhelma III i królowej Luizy w Cieplicach.

(220) 17 VII – 6 IX 1800
Podróż po Śląsku Johna Quincy Adamsa, ambasadora USA w Berlinie i przyszłego szóstego prezydenta USA.

(210) 1810
Otwarcie pierwszej stałej apteki w Boguszowie.

(210) 1810
Uruchomienie regularnych połączeń komunikacyjnych i pocztowych Wrocławia z Sobótką.


200 lat temu…

(200) 1820
Początek wydobywania granitu na Młyńskiej Górze k. Strzegomia.

(200) 1820
Powstanie w Wałbrzychu „Huty Karol” – pierwszego zakładu mechanicznego, który funkcjonuje do dziś jako Wamag S.A.

(200) 1820
Rozpoczęcie wydawania tygodnika Goldberger Wöchentliche Nachrichten w Złotoryi przez C.W. Peschela w nakładzie 300 egzemplarzy.

(200) 1820
Założenie pierwszej w Wałbrzychu fabryki porcelany przez kupca C.S. Rauscha.

(200) 1820
Zm. w Szczawnie-Zdroju Benedykt Józef Łączyński, generał, uczestnik powstania kościuszkowskiego, oficer Legionów Polskich we Włoszech, generał wojsk Księstwa Warszawskiego, brat Marii Walewskiej (ur. 1779).

(200) 1820-1830
Zbudowanie szosy Dzierżoniów –Strzelin (dł. 13,3 km).


ponad 100 lat temu…

(190) 8 XI 1830
Koncert Fryderyka Chopina w Sali Redutowej wrocławskiego Hotelu Polskiego.

(190) XI 1830
Pobyt Fryderyka Chopina w letniej rezydencji Radziwiłłów w Ciszycy w Kowarach.

(180) 1840
Uruchomienie we Wrocławiu pierwszego omnibusa konnego, który kursował do Popowic, ulubionej wtedy miejscowości wypoczynkowej wrocławian.

(180) 1840
Zainstalowanie stałego oświetlenia gazowego w Gryfowie Śląskim.

(180) 11 IX 1850
Ostatnia publiczna egzekucja (ścięcie) w Kłodzku.

(170) 1850
Otrzymanie oficjalnego statusu uzdrowiska przez Kudowę po uprzednim dokładnym przebadaniu wód mineralnych.

(170) 1850
Wydanie we wrocławskiej oficynie wydawniczej Kornów pierwszego polskiego przewodnika górskiego pt. „Warmbrunn i okolice”, autorstwa Rozalii Saulson.

(160) 1860
Sprowadzenie do Brzegu Dolnego sióstr boromeuszek z zakonu w Trzebnicy przez hrabinę von Lazareff, które prowadziły szpital i przytułek dla sierot.

(160) 1860
Zbudowanie teatru zdrojowego w Szczawnie-Zdroju.

(150) 13 VI 1870
Nadanie, po raz pierwszy, tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia Karlowi Ludwigowi Augustowi baronowi von Ende.

(150) 17 IV 1870
Ur. Max Paul Eduard Berg, niemiecki architekt, urbanista i polityk, miejski radca budowlany we Wrocławiu w latach 1909–1924; znany jest przede wszystkim jako architekt Jahrhunderthalle, zwanej później Halą Ludową oraz współautor radykalnej koncepcji urbanistycznej miasta (1919–1920) (zm. 22 I 1947).

(140) 20 VI 1880
Otwarcie w Legnicy I Dolnośląskiej Wystawy Rzemiosła.

(140) 30 VI 1880
Uruchomienie na Śnieżce stacji meteorologicznej II klasy.

(140) 1 VIII 1880
Powstanie Towarzystwa Karkonoskiego, pierwszej takiej organizacji w Sudetach; zajęła się ona organizacją ruchu turystycznego w Karkonoszach.

(140) 1880
Zakończenie budowy linii kolejowej z Wałbrzycha do Kłodzka; na jej trasie przebito trzy tunele, w tym najdłuższy w Polsce tunel pod góra Wołowiec.

(130) 10 V 1890
Założenie Związku Śląskich Spółdzielni Rolniczych.

(130) 17-22 VIII 1890
Pobyt Stanisława Wyspiańskiego w Głogowie.

(130) 4 IX 1890
Ur. Eugeniusz Stanisław Geppert, malarz, przedstawiciel koloryzmu, organizator Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (zm. 13 I 1979 we Wrocławiu).

(130) 11–21 X 1890
Pobyt we Wrocławiu Stanisława Wyspiańskiego, który zaowocował w 1900 r. przeznaczonym dla Wawelu witrażem przedstawiającym Henryka Pobożnego i w 1902 r. utworem poświęconym temu księciu.

(130) 1890
Kupno domu w Szklarskiej Porębie przez braci Carla i Gerharta Hauptmannów.

(130) 1890
Powstanie we Wrocławiu Towarzystwa Polsko-Katolickiego, które prowadziło działalność charytatywną i kulturalno-oświatową.

(130) 1890
Przybycie sióstr samarytanek do Złotego Stoku.

(130) 1890
Uruchomienie połączenia kolejowego między Bolkowem a Strzegomiem.

(120) 15 V 1900
Otrzymanie tytułu Honorowego Obywatela Ziębic za zasługi dla miasta, przez przemysłowca i właściciela ziemskiego Juliusa Schottländera z Wrocławia.

(120) 1900
Pierwsze telefony w Złotoryi.

(120) 1900
Powstanie pierwszego na Dolnym Śląsku klubu narciarskiego w Szklarskiej Porębie.

(120) 1900
Ukończenie budowy nowego obserwatorium meteorologicznego na Śnieżce.  

(120) 1900
Uruchomienie elektrycznej linii tramwajowej z Jeleniej Góry do Cieplic.

(110) ok. 1910
Powstanie pierwszego stałego  kina we Wrocławiu.

(110) 27 II 1910
Założenie we Wrocławiu Śląskiego Klubu Jamnika.

(110) 10 X 1910
Uroczyste otwarcie Mostu Grunwaldzkiego we Wrocławiu (dawniej Kaiserbrücke - Most Cesarski).

(110) 1 X 1910
Otwarcie Królewskiej Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu z trzema wydziałami: inżynierii maszyn i elektroniki, chemii i hutnictwa oraz nauk ogólnych.

(110) 1910
Wykupienie przez miasto Wrocław prywatnej linii tramwajowej do Szczytnik i Grabiszyna, zlikwidowano tramwaje konne.


100 lat temu…
 
(100) 20 II 1920
Elektryfikacja Jawora.

(100) 17 V 1920
Powołanie pierwszego konsula Rzeczypospolitej Polskiej we Wrocławiu, Eustachego Lorentowicza.

(100) 1920
Elektryfikacja Sobótki.

(100) 1920
Powstanie biblioteki miejskiej w Wołowie.

(100) 1920
Rozpoczęcie budowy osiedla Sępolno we Wrocławiu na obszarze ok. 100 ha.


90…

(90) 6 I 1930
Otwarcie biblioteki publicznej i czytelni w Bielawie.

(90) 13 VIII 1930
Podniesienie biskupstwa we Wrocławiu do rangi archidiecezji.

(90) 1930
Otwarcie w Jagniątkowie Gerhart-Hauptmann-Archiv (Archiwum Gerharta Hauptmanna) jako ogólnie dostępnej placówki muzealnej.

(90) 1930
Powstanie we Wrocławiu Towarzystwa Młodzieży Polskiej, która zajęła się organizacją życia kulturalno-oświatowego Polonii Wrocławskiej.

(90) 1930
Zbudowanie hali spacerowej z pijalnią i salą koncertową w Kudowie-Zdrój.

(90) 1930
Powstanie Muzeum Regionalnego w Strzegomiu.


80…

(80) 2 VIII 1940
Przybycie pierwszego transportu do niemieckiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy.


70…

(70) 1 I 1950
Upaństwowienie jeleniogórskiego teatru, którego dyrektorem został Antoni Biliczak.

(70) 2 I 1950
powstanie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie.

(70) 13 III 1950
Otwarcie kina Bolko w Głogowie w Domu Rzemiosła odbudowanym w l. 1947–1948 przez głogowskich rzemieślników.

(70) 14 V 1950
Rozegranie pierwszego międzynarodowego meczu piłki nożnej w powojennym Wrocławiu na Stadionie Olimpijskim Polska - Rumunia, który zakończył się remisem 3:3.

(70) 28 VI 1950
Reforma administracyjna Polski, w wyniku której obszar Śląska znalazł się w granicach czterech województw: wrocławskiego, katowickiego, opolskiego i zielonogórskiego.

(70) 1 VII 1950
Powołanie we Wrocławiu Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego z przekształcenia Studium WF przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej; pierwszym rektorem został prof. Andrzej Klisiecki.

(70) 1 X 1950
Inauguracja działalności Akademii Medycznej utworzonej z odłączonego od Uniwersytetu i Politechniki Wydziału Lekarskiego i Oddziału Farmaceutycznego.

(70) 20 XII 1950
Otwarcie Teatru Polskiego we Wrocławiu, odbudowanego z dotacji Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy i Kraju, premierą „Tysiąca walecznych” Jana Rajewskiego w reżyserii Czesława Staszewskiego.

(70) 1950
Istnienie na Dolnym Śląsku 337 kół studiowania życiorysu Stalina.

(70) 1950
Opuszczenie przez Rosjan tajnej, podziemnej fabryki amunicji, założonej podczas II wojny światowej w Antonówce koło Kamiennej Góry.

(70) 1950
Pożar na wyspie na jeziorze Kunickim w pobliżu Legnicy, który spowodował całkowite zniszczenie rezerwatu przyrody 150 000 mew śmieszek żyjących na wyspie, na której już nie wróciły.

(70) 1950-1952
Osiedlenie się we Wrocławiu ok. 2500 uchodźców z Grecji.


60…

(60) 1 I 1960
Zakończenie budowy wyciągu krzesełkowego na Małą Kopę w Karpaczu.

(60) 30 VI 1960
Zjazd założycielski Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej.

(60) X 1960
Powstanie Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej.

(60) 19 XI 1960
Rozpoczęcie głębienia pierwszego szybu kopalni miedzi w Lubinie.

(60) 20 XII 1960
Utworzenie Legnickiego Towarzystwa Krzewienia Muzyki (od 1972 r. Legnickie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki).

(60) 1960
Osiedlenie się w Przesiece angielskiego pisarza Georga Bidwella.

(60) 1960
Pierwsza edycja konkursu na najładniejszy dom we Wrocławiu, którego laureatem został tzw. Dom Naukowca przy pl. Grunwaldzkim 15.


50...
 
(50) 5 I 1970
Zm. Max Born, Max Born, niemiecki matematyk i fizyk, jeden z twórców mechaniki kwantowej i teorii sieci krystalicznej, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 1954 roku (ur. 11 XII 1882 we Wrocławiu).

(50) 6 III 1970
Zm. w Szklarskiej Porębie Wlastimil Hofman, właśc. Vlastimil Hofmann,  malarz, uczeń Jacka Malczewskiego, ostatni przedstawiciel symbolizmu młodopolskiego (ur. 27 IV 1881).

(50) V 1970
Otwarcie Ogrodu Japońskiego we Wrocławiu.

(50) 19 IX 1970
Powołanie Muzeum Historycznego we Wrocławiu.

(50) 18 XII 1970
Powstanie oddziału wrocławskiego Polskiej Akademii Nauk.

(50) 1970
Powstanie Towarzystwa Miłośników Legnicy.

(50) 1970
Przybycie cystersów do Krzeszowa.

(50) 1970
Przywrócenie wrocławskim tramwajom niebieskiego koloru.

 
40…

(40) 10 V 1980
Wręczenie, po raz pierwszy, medalu „Za zasługi dla miasta Wrocławia”, ustanowionego przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia.

(40) II 1980
Wpisanie, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, miasta Pieńsk do Rejestru Zabytków  pod numerem 609/J.

(40) 8 V 1980
Powołanie do życia Legnickiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego.

(40) 16 V 1980
Powstanie Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju.

(40) 17 VIII 1980
Uroczystości koronacyjne figury Matki Bożej w Wambierzycach z udziałem kardynała Sebastiana Baggio reprezentującego papieża Jana Pawła II.

(40) 26 VIII 1980
Wybuch strajku powszechnego we Wrocławiu dla poparcia strajkujących robotników Wybrzeża i Szczecina, na czele Międzynarodowego Komitetu Strajkowego stanął pracownik MPK Jerzy Piórkowski.

(40) 27 VIII 1908
Początek strajków w Zagłębiu Miedziowym.

(40) 11 X 1980
Zawiązanie się we Wrocławiu Społecznego Komitetu Ukończenia Budowy Panoramy Racławickiej.

(40) 14 XI 1980
Powrót Panoramy Racławickiej z Warszawy do Wrocławia.

(40) 1980
Powstanie Pomarańczowej Alternatywy we Wrocławiu, antykomunistycznego ruchu happeningowego.

(40) 1980
Utworzenie Towarzystwa Ziemi Strzelińskiej.

(40) 1980
Zidentyfikowanie po raz pierwszy na Śląsku naturalne prasolity (oryginalna odmiana kwarcu) w okolicach Suszyny k. Kłodzka, w Płóczkach Górnych i Nowym Kościele.


30…

(30) 1 I 1990
Początek działalności Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.

(30) 15 I 1990
Podpisanie porozumienia w Świdnicy o wyprowadzeniu z miasta jednostek i dowództwa Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej.

(30) 1 II 1990
Ustanowienie Międzynarodowej Fundacji „Wratislavia Cantans” we Wrocławiu.

(30) 6 II 1990
Rozpoczęcie emisji programu prywatnej wrocławskiej telewizji Echo.

(30) 17 III 1990
Spotkanie Lecha Wałęsy, przywódcy Solidarności z przywódcą opozycji czeskiej Vaclavem Havlem na Przełęczy Kowarskiej.

(30) 18 III 1990
Pierwsze wydanie Gazety Dolnośląskiej, regionalnego dodatku do Gazety Wyborczej.

(30) 31 III 1990
Podpisanie w Dzierżoniowie umowy o współpracy z miastem Bischofsheim w Niemczech.

(30) 18 VI 1990
Powstanie Towarzystwa Miłośników Radkowa i Okolic.

(30) 19 VI 1990
Przywrócenie, uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia, herbu miasta Wrocławia w kształcie nadanym przez cesarza Karola V.

(30) 14 IX 1990
Ukazanie się pierwszego numeru Kuriera Gmin, gazety samorządów: Brzegu Dolnego, Wińska i Wołowa.

(30) 8 XI 1990
Wpisanie do rejestru polskich fundacji Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego.

(30) 15 XII 1990
Wydanie decyzji o likwidacji wszystkich czterech kopalń Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego przez rząd.

(30) 21 XII 1990
Wykonanie w Złotoryi największej bombki choinkowej świata o średnicy 32,7 cm.

(30) 1990
Nadanie Lubinowi nowego herbu.

(30) 1990
Nawiązanie współpracy partnerskiej między Middelburgiemw Holandii a Głogowem.

(30) 1990
Powstanie Biblijnego Seminarium Teologicznego we Wrocławiu.

(30) 1990
Przywrócenie Głogowowi herbu pięciopolowego przez radę miejską.

(30) 1990
Umowa o współpracy między Wrocławiem a francuskim departamentem Vienne.

(30) 1990
Powstanie Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Folklorystycznego „Liczyrzepa” w Kamiennej Górze.

(30) 1990
Zawarcie układu partnerskiego między Świdnicą a Biberach (Niemcy).


20…

(20) 31 I 2000
Podpisanie umowy o współpracy między Boguszowem-Gorce a miastem Smiřice w Czechach.

(20) 8 II 2000
Zakończenie eksploatacji węgla na polu „Słupiec”, koniec ponad 50-letniej historii noworudzkiego górnictwa.

(20) 14 II 2000
Umowa o partnerstwie między Legnicą a Blansko (Czechy).

(20) III 2000
Inauguracja działalności Stowarzyszenia na Rzecz Ratowania Zabytków Gminy Mściwój.

(20) III 2000
Odkrycie we Wrocławiu skarbu 100 000 jagiellońskich denarów podczas prac robotniczych przy ul. Kazimierza Wielkiego; największy do tej pory odkryty skarb średniowieczny w Polsce.

(10) 27 IV 2000
Zm. Lothar Helmut Herbst, poeta, działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL, w latach 1990–2000 redaktor naczelny, a następnie prezes zarządu Polskiego Radia Wrocław (ur. 27 VII 1940).

(20) 15 VI 2000
Wmurowanie kamienia węgielnego pod Galerię Dominikańską przez prezydenta Wrocławia Bogdana Zdrojewskiego.

(20) 24 VI 2000
Nadanie tytułu honorowego obywatela Dolnego Śląska Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu.

(20) 22 IX 2000
Odsłonięcie Pomnika Ofiar Katynia we wrocławskim Parku Słowackiego.

(20) 30 IX 2000
Pierwsze „Wieczory Tumskie” we Wrocławiu – cykl wykładów i koncertów.

(20) 7 XII 2000
Utworzenie na terenie Książańskiego Parku Narodowego Krajobrazowego Rezerwatu „Przełomy pod Księżem koło Wałbrzycha”.

(20) 10-12 XII 2000
Pierwsze Dolnośląskie Forum Samorządu Terytorialnego w Polanicy-Zdrój, w którym uczestniczyło 130 samorządowców.

(20) 14 XII 2000
Zarejestrowanie we Wrocławiu Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy z siedzibą w Trzebnicy.

(20) 2000
Początek budowy kościoła św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu.

(20) 2000
Powstanie Towarzystwa Miłośników Polkowic.

(20) 2000
Przystąpienie Lubania do Polskiej Sieci Miast, Gmin i Powiatów Zrównoważonego Rozwoju.

(20) 2000
Ustanowienie i zatwierdzenie odznaki górskiej „Korona Sudetów Polskich” przez Oddział PTTK w Wałbrzychu.

(20) 2000
Utworzenie w okolicach Ścinawy rezerwatu przyrody Łęg Korea.

(20) 2000
Utworzenie rezerwatu przyrody Torfowiska Doliny Izery.


10…

(10) 24 VI 2010
Zm. we Wrocławiu Kazimierz Paździor, bokser, mistrz olimpijski, jeden z najwybitniejszych polskich pięściarzy, trener Broni Radom 1962–1964, Zagłębia Lubin 1970–1979 i Gwardii Wrocław 1979–1986 (ur. 4 III 1935).

(10) 7–8 VIII 2010
Powódź w Bogatyni.

(10) 28 X 2010
Zm. we Wrocławiu Stanisław Lenartowicz, reżyser i scenarzysta filmowy, jeden z twórców polskiej szkoły filmowej; odznaczony m.in. Nagrodą Miasta Wrocławia (ur. 7 II 1921).

(10) 18 XII 2010
Zm. w Międzygórzu Michał Fostowicz, pisarz, tłumacz, poeta, eseista, wykładowca, współredaktor czasopisma „Rita Baum” (ur. 14 I 1948).