ŚWIAT

STYCZEŃ

(40) 4 I 1980
Nałożenie przez USA na Związek Radziecki politycznych i gospodarczych sankcji w związku z interwencją zbrojną podjętą przez ZSRR w Afganistanie.

(10) 4 I 2010
Oddanie do użytku Burdż Chalifa w Dubaju, najwyższej budowli świata.

(10) 12 I 2010
Trzęsienie ziemi na Haiti, w którym według ONZ zginęło co najmniej 250 tys. ludzi.


LUTY

(150) 1 II 1870
Pierwsze posiedzenie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w Nowym Jorku.

(100) 1 II 1920
Utworzenie Kanadyjskiej Królewskiej Policji Konnej.


MARZEC

(80) 5 III 1940
Podjęcie uchwały
przez Biuro Polityczne, na wniosek szefa NKWD Berii, o rozstrzelaniu polskich oficerów więzionych w obozach na terenie Związku Radzieckiego oraz polskich więźniów przetrzymywanych przez NKWD na obszarze przedwojennych wschodnich województw Rzeczypospolitej; w wyniku tej decyzji zgładzono ok. 22 tys. obywateli polskich.

(30) 11 III 1990
Odzyskanie niepodległości przez Litwę.

(30) 15 III 1990
Objęcie urzędu Prezydenta Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich przez Michaiła Gorbaczowa, jako pierwszego i jedynego sprawującego tę władzę w historii kraju.


KWIECIEŃ

(90) 3 IV 1930
Ur. Helmut Kohl, niemiecki polityk i mąż stanu, kanclerz RFN; kształtował proces zjednoczenia Niemiec i wpłynął na proces jednoczenia się Europy (zm. 16 VI 2017).

(80) 9 IV 1940
Początek kampanii norweskiej – działania wojenne wojsk norweskich, francuskich, brytyjskich i polskich przeciw inwazji niemieckiej pod kryptonimem operacja Weserübunga; atak ten oznaczał faktyczny koniec dziwnej wojny na Zachodzie.

(330) 17 IV 1790
Zm. Benjamin Franklin, amerykański polityk, drukarz, uczony, filozof i wolnomularz; jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych (ur. 17 I 1706).

(150) 22 IV 1870
Ur. Włodzimierz Lenin, rosyjski polityk socjaldemokratyczny i komunistyczny, organizator i przywódca rewolucji październikowej, a następnie pierwszy przywódca Rosji radzieckiej, współzałożyciel i lider partii bolszewickiej, teoretyk ideologii komunizmu i twórca idei leninizmu, zbrodniarz wojenny, odpowiedzialny za zbrodnie przeciwko ludzkości (zm. 21 I 1924).


MAJ

(60) 3 V 1960
Otwarcie w Amsterdamie muzeum Dom Anny Frank.

(70) 6 V 1950
 W torfowisku koło duńskiego Silkeborga
znaleziono zmumifikowane ciało tzw. Człowieka z Tollund.

(70) 9 V 1950
Przedstawienie na posiedzeniu rządu francuskiego przez Roberta Schuman planu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, nazwanego Deklaracją Schumana.


CZERWIEC

(30) 8 VI 1990
Pierwsze wolne wybory w Czechosłowacji po II wojnie światowej.

(20) 17 VI 2000
Uroczyste otwarcie Cmentarza Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie, gdzie spoczęły szczątki 4302 polskich ofiar NKWD, głównie więźniów obozu w Starobielsku.

(30) 19 VI 1990
Podpisanie Układu z Schengen w sprawie zniesienia kontroli granicznych na granicach pomiędzy Państwami Członkowskimi Wspólnot Europejskich.

(10) 27 VII 2010
Legalizacja małżeństwa osób tej samej płci przez Islandię.


LIPIEC

(80) 10 VI 1940
Początek Bitwy o Anglię – kampania powietrzna toczona między niemieckim lotnictwem Luftwaffe a brytyjskim RAF-em w czasie drugiej wojny światowej; była to pierwsza kampania toczona wyłącznie za pomocą lotnictwa.

(20) 288 VII 2000
Otwarcie cmentarza polskich i rosyjskich ofiar NKWD w Katyniu.


SIERPIEŃ

(80) 3-6 VIII 1940
Wcielenie do ZSRR Litwy, Łotwy i Estonii jako republik radzieckich.

(50) 12 VIII 1970
Podpisanie układu między ZSRR a RFN o nienaruszalności granic w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem granicy na Odrze i Nysie.


WRZESIEŃ

(170) 9 IX 1850
Przyjęcie do Unii Kalifornii jako 31. stanu.

(70) 19 IX 1950
Utworzenie Europejskiej Unii Płatniczej.


PAŹDZIERNIK

(30) 3 X 1990
Zjednoczenie Niemiec.


LISTOPAD

(70) 4 XI 1950
Podpisanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

(50) 9 XI 1970
Zm. Charles de Gaulle, francuski polityk, generał brygady, mąż stanu i teoretyk wojskowości, w czasie II wojny światowej stał na czele ruchu Wolnej Francji, kontynuującego walkę z III Rzeszą niezależnie od Francji Vichy, w latach 1959–1969 prezydent Francji, uważany za jednego z najwybitniejszych polityków XX wieku (ur. 22 XI 1890).


GRUDZIEŃ

(20) 7 XII 2000
Przyjęcie podczas szczytu w Nicei Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, zbioru fundamentalnych praw człowieka i obowiązków obywatelskich.

(60) 13 XII 1960
Powstanie Europejskiej Organizacji Bezpieczeństwa Nawigacji Powietrznej (Eurocontrol).