WROGOWIE, PRZECIWNICY I RYWALE

Dołącz – na zasadzie „przeciągnij i upuść” – klocek „domina” z prawej kolumny z odpowiednim klockiem z lewej kolumny, łącząc postacie w pary. Przycisk „Sprawdź!” wciśnij dopiero po połączeniu wszystkich par.